web analytics

WERELDONTWIKKELINGSPLAN

We zetten deze maand weer een stap verder op weg naar een betere wereld. De datum is 25 – 27 september, de plaats New York en de gelegenheid de VN-top over werelddoelen voor de volgende 15 jaar (2016 – 2030).  De Verenigde Naties, inclusief  lidstaten, NGO’s en privé sector, hebben de laatste drie jaar gewerkt aan het opstellen van dit alomvattende plan voor een betere toekomst van onze wereld. Dat plan bestaat uit 17 doelen, in het Engels de ‘Sustainable Development Goals’ genoemd.

Zij zijn de opvolgers van de VN millennium-doelen, die in 2000 zijn aangenomen en eind dit jaar aflopen. Het eerste en belangrijkste werelddoel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelen behelzen onderwijs, gezondheid, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De werelddoelen zijn ambitieuzer dan de millennium-doelen en beogen de oorzaken van armoede, ongelijkheid en onderontwikkeling aan te pakken De werelddoelen zijn evengoed van toepassing op de ‘ontwikkelde’, als op de ‘ontwikkelingswereld’.

De millennium-doelen (2000 – 2015) zijn voor een aanzienlijk deel bereikt. Zoals gepland is de armoede in de wereld (minder dan 1,25 dollar per dag per persoon) in die periode bijna gehalveerd, d.w.z. 700 miljoen mensen minder in armoede.

Deze wereldtop komt in een rijtje van drie. De september-top is vooraf gegaan door de vierdaagse conferentie ‘Financing for Development’ die medio juli plaatsvond in Addis Ababa. Daar is een compromis bereikt over de financiering van het wereldplan met zijn 17 doeleinden en 169 concreet beoogde resultaten. Ontwikkelingshulp moet plaats gaan maken voor investeringen en belastingheffing. Schattingen van de totale kosten lopen uiteen van twee tot vier en een half biljoen dollar per jaar.

De derde belangrijke gebeurtenis dit jaar is de VN klimaat-top in Parijs in december, waar bijna dagelijks over in de media gerapporteerd wordt.  De drie conferenties sluiten nauw op elkaar aan. Er is, en er wordt hard gewerkt om de twee laatste van het trio een succes te maken ten behoeve van welvaart en welzijn van de wereldbevolking en van de instandhouding van het milieu.

Terwijl over het wereldplan 2015-2030 al succesvol onderhandeld is tussen alle partijen, gaat de wereldtop in New York eind deze maand de werelddoelen officieel goedkeuren. Meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht deel te nemen aan dit evenement. Een bijzondere gast is Paus Franciscus die bij die gelegenheid de Verenigde Naties bezoekt en een toespraak tot de Algemene Vergadering gaat houden.  Nauw in verband hiermee staat zijn recente encycliek ‘Laudato Si’ over milieu bescherming.

Zoals boven aangegeven, gelden de werelddoelen ook voor Nederland en wordt ons land verwacht zijn beleid daarop af te stemmen. Traditioneel is Nederland altijd een sterke voorstander van ontwikkelingshulp geweest. Dat is onder dit kabinet afgezwakt, maar we blijven vooraanstaand op dit gebied en de verwachting is dat we actief onze verplichtingen na zullen komen. Personen die ambiëren wereldburger te zijn dienen zich ook in te zetten voor het realiseren van dit wereldplan, door kennis- en stellingname, en bijvoorbeeld door lidmaatschap van ideëele organisaties en tastbare, concrete bijdragen.

Rechtvaardigheid op wereldniveau vereist dat!