web analytics

Stoutmoedig Avontuur Alex

            Geachte lezer(es)

Sinds geruime tijd staat er op deze website enkele artikelen over de deugd ‘moed’
Onder ‘Training’ aan de linker kant staan respectievelijk ‘Avontuur Stoutmoedig’ en dan hetzelfde artikel in het Engels vertaald onder de naam ‘Adventure Bold’. Deze zijn bedoeld voor vorming
Als je verder naar beneden scrolt staat er onder het kopje ‘Aparte Artikelen’ het essay ‘Moed’. Dit geeft een algemene beschrijving van de aard van deze deugd

We hebben hard geprobeerd de trainingsartikelen te gamificeren, d.w.z. ze aantrekkelijker te maken door de toepassing van positieve videogame-technieken. We zijn daar maar zeer ten dele in geslaagd. Wel hebben we aanpassingen in Avontuur ‘Stoutmoedig’ gemaakt. Allereerst door de titel te veranderen naar ‘Stoutmoedig Avontuur Alex’. In feite hebben we nu twee versies, één voor individueel gebruik, de ander voor groepsgebruik. Ze zijn als zodanig aangegeven.
De inhoudelijke aanpassingen spreken voor zich. Bij de individuele versie hebben we sterren gebruikt om de prestaties van de speler bij de diverse scenario’s aan te geven. Bij de groepsversie is het de bedoeling dat onderling overleg onder de deelnemers de resultaten bepaalt. Hoe de vorderingen van deelnemende individuen bij de diverse scenario’s worden aangegeven, wordt daar dus aan de creativiteit van de groep overgelaten.
Het essay ‘Moed’ onder aparte artikelen blijft onveranderd.

Mocht iemand belangstelling hebben om te helpen om Stoutmoedig Avontuur Alex’ te proberen verder te gamificeren, dan horen we dat graag via ‘a.h.j.vissers@kpnplanet.nl’.

Het ligt verder in de bedoeling voortaan regelmatig een blog te publiceren.
Dankjewel, Goede Moed!