web analytics

Werelddag van de Persvrijheid, 2018

Vorige blog hebben we ‘het boek’ in het zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan een verwant onderwerp, namelijk persvrijheid. In ons land en in andere Europese landen is er grote persvrijheid: we krijgen doorgaans vrijelijk te horen en te zien wat er zoal in ons land en op de wereld gebeurt. Daar zorgen onze journalisten en media voor. We zijn dan ook geneigd het belang van die vrijheid te onderschatten. We zijn gewend kritiek, en soms lof, te horen, lezen en zien over nationaal, provinciaal en lokaal bestuur en over reilen en zeilen in andere sectoren en landen. De informatie die geleverd wordt door vrije media is essentieel voor onze democratie, vooral informatie uit onderzoekjournalistiek. De Panama en Paradise Papers over belastingparadijzen zijn er een goed voorbeeld van. Als je niet weet hoe de vork aan de steel zit, als er geen journalisten en media zijn die kritisch nieuws leveren, hoe kun je dan democratie beoefenen, politiek tegenspel leveren en de regering zo nodig voor het blok zetten? Er zijn aardig wat landen waar deze vrijheid niet bestaat. Journalisten zonder Grenzen (Reporters without Borders) stelt jaarlijks een index van landen op, gerangschikt naar hun persvrijheid. De index voor 2018, onder de titel ‘Haat tegen journalisme bedreigt democratieën’, is net uit. Nederland staat op een eervolle derde plaats. In slechts een vijfde van de wereld geldt totale persvrijheid.

     21%, nog een eind te gaan!

Persvrijheid hangt sterk samen met de bescherming van de media en van journalisten. Dictatoriale en corrupte regeringen, foutief opererende bedrijven, de georganiseerde misdaad en anderen willen vermijden dat hun foute operaties aan het licht worden gebracht en proberen het werk van onafhankelijke journalisten te belemmeren of te verhinderen. In de afgelopen tien jaar zijn er meer dan 800 journalisten en mediapersoneel vermoord en het merendeel ervan waren geen oorlogscorrespondenten. Aanvallen op media personeel worden vaak uitgevoerd in conflictvrije omgevingen door de georganiseerde misdaad, knokploegen, veiligheidspersoneel en zelfs de lokale politie, waarbij journalisten het meest kwetsbaar zijn. Deze aanvallen betreffen zowel moord, ontvoering, intimidatie, illegale arrestatie en opsluiting. De moorden in Slowakije en Malta van journalisten die daar onderzoek naar corruptie deden, zijn recente voorbeelden.

Daphne Caruana Galizia, slachtoffer in Malta

De meeste misbruiken tegen media personeel worden niet onderzocht en bestraft. Deze straffeloosheid houdt de geweldscyclus tegen journalisten en media personeel gaande. De zelfcensuur die daaruit voortvloeit onthoudt informatie aan de samenleving en heeft een negatieve invloed op de persvrijheid. De moorden op journalisten en de straffeloosheid ervan hebben een directe invloed op de pogingen van de V.N. om vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling te promoten.
Gezien het overweldigende politieke en maatschappelijke belang van de persvrijheid moet het niet verbazen dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1993 3 mei als internationale Dag van de Persvrijheid heeft uitgeroepen. Deze Dag dient om bewustzijn te kweken voor het belang van persvrijheid, en regeringen eraan te herinneren hun plicht te vervullen ten aanzien van het gerelateerde artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

UNESCO zal op 3 en 4 mei deze 25ste verjaardag van de World Press Freedom Day organiseren in samenwerking met de regering van Ghana. Het thema dit jaar is: ’De macht onder controle houden: media, rechtvaardigheid en recht’. Het symposium bestrijkt onderwerpen als media en transparantie van het politieke proces, de onafhankelijkheid van de media, de verantwoording van overheidsinstanties naar het publiek, huidige uitdagingen en het veilig stellen van online persvrijheid.
Naast het hoofdgebeuren in Accra worden er zo’n 100 andere evenementen wereldwijd opgezet.
UNESCO onderstreept sinds 1997 jaarlijks de persvrijheid door op deze dag de Guillermo Cano Internationale Prijs voor Persvrijheid uit te reiken. De prijs werd genoemd naar Guillermo Cano Isaza, de redacteur van de Colombiaanse krant El Espectador, die vanwege zijn uitgebreide berichtgeving over de drugsbaronnen in het land op 17 december 1986 werd vermoord in Bogota.

Egyptian photojournalist Mahmoud Abu Zeid, is uitgekozen als de winnaar van de 2018 Press Freedom Prize.

Ook in Nederland wordt de Dag van de Persvrijheid gevierd. In onze grondwet staat artikel 7 bekend als de ultieme vrijheid alles te mogen zeggen en schrijven wat je wil.
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (nvj.nl) organiseert op drie mei in

Beeld en geluid, Hilversum

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het ‘Festival van het Vrije Woord’ met als thema: ‘Hoe waarborgen we persvrijheid in het digitale tijdperk?’ De Amerikaanse schrijver en journalist Franklin Foer is hoofdspreker op deze Internationale Dag van de Persvrijheid. Hij schreef onder andere het boek ‘Ontzielde Wereld’, waarin hij waarschuwt voor het gevaar van bedrijven zoals Facebook en Google die de democratie bedreigen.

 

Een hoog niveau van persvrijheid zoals in Nederland is een groot goed. Dan is nog alles niet noodzakelijk perfect in de nieuwsvoorziening. Het nieuws moet ook op waarheid berusten en tegenwoordig strooit ‘fake news’ roet in het eten. Verder dienen de media niet alleen onafhankelijk maar ook onpartijdig te zijn. Van het laatste hebben de meeste Nederlandse media last, omdat ze vaak Angelsaksische en Hasbara houdingen en meningen overnemen.
Een probleempje is ook de spreiding van het nieuws: teveel sensatie, te weinig opbouwend, te kortstondige aandacht en selectiviteit van onderwerpen. Waarom bijvoorbeeld is er zelden informatie over het menselijk wel en wee in Rusland in plaats van staats- en systeeminformatie? Dat zou een goede manier om verstandhouding te kweken in plaats van steeds op het land af te geven. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat een ander element van nieuwsgaring in Nederland goed werkt zoals we pas gezien hebben met de documenten over het afschaffen van de dividendbelasting: toegang tot officiële documenten.
Laatstelijk is er de band met vrijheid van meningsuiting. Als burgers hebben we toegang tot de media, niet alleen consumptief, maar potentieel ook productief via reacties zoals ingezonden brieven en artikelen. We hebben niet alleen het recht maar ook een zekere verplichting onze meningen uit te dragen. Een goede manier om als burger aan de democratie deel te nemen.

Wereld Boeken Dag (23 april)

Lezen, vooral het lezen van boeken, brengt je een indrukwekkend aantal voordelen: het ontspant, het verbetert je vocabulaire, stimuleert je verbeelding, levert nieuwe ideeën, verbetert je concentratievermogen, versterkt je geheugen, slijpt je taalvaardigheden, verrijkt je kennis en maakt je slimmer en interessanter. Bekende mensen, zoals Bill Gates, raden dan ook aan regelmatig een boek ter hand te nemen

Traditioneel hebben we een groot deel van onze kennis uit boeken opgedaan, en nog. Nu wordt het digitale medium belangrijker, alsnog vaak gepresenteerd in de vorm van een boek. Het is dan ook geen wonder dat de uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw als een mijlpaal in de ontwikkeling van de mensheid wordt gezien. Gezien het belang van het boek, moet het niet verbazen dat het ook wereldwijd een erkenning heeft gekregen.
De Wereld Boeken Dag dan is een internationale, door de VN organisatie UNESCO vastgestelde dag. Hij is ingesteld in 1995, om het lezen, het publiceren en het beschermen van intellectueel eigendom te stimuleren door middel van auteursrecht.
De datum 23 april werd gekozen omdat die dag in Spanje al sinds 1923 in het teken stond van boeken. Op die dag werd de schrijver Miguel de Cervantes ge-eerd. Een andere reden om 23 april als datum te kiezen was omdat dit de sterfdag was van William Shakespeare en Miguel de Cervantes, allebei in het jaar 1616. Sinds 1995 wordt tijdens de Wereld Boeken Dag jaarlijks in meer dan 100 landen aandacht besteed aan de magische kracht van boeken en lezen. Een wereldwijde eerbetoging aan boeken en schrijvers die bruggen slaan tussen heden en verleden en tussen verschillende generaties en culturen. Het boek is een prachtige uitvinding geweest voor het delen en verspreiden van ideeën over ruimte en tijd, en een potente kracht voor het uitroeien van armoede en het opbouwen van vrede.

Geletterdheid is de brug tussen misère en hoop – Kofi Annan

Zoals de Directeur-generaal van UNESCO het in haar boodschap voor 23 april zegt: boeken eren is het vieren van activiteiten, schrijven, lezen, vertalen, uitgeven, die individuen helpen zichzelf te ontwikkelen. Op een fundamentele manier is het ook de vrijheden vieren die daartoe in staat stellen. Boeken bevinden zich op het snijpunt van enkele belangrijke menselijke vrijheden, vooral de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de drukpers. Die vrijheden zijn fragiel. Ze hebben te maken met een groot aantal uitdagingen, van het betwisten van copyright en culturele diversiteit tot aan fysieke bedreigingen van schrijvers, journalisten en uitgevers toe. In veel landen zijn deze vrijheden beknot, zelfs nu nog, wanneer scholen worden aangevallen en manuscripten en boeken vernietigd. Het is de plicht, zo zegt Directeur-Generaal , om deze vrijheden overal ter wereld te beschermen en om lezen en schrijven te promoten om ongeletterdheid en armoede te bestrijden en de fundamenten van de vrede te versterken.


Er zijn feestelijke activiteiten overal ter wereld op die dag. Een grote festiviteit zal op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs plaats vinden in samenwerking met uitgeverijen, boekhandelaren en bibliotheken, om een beter idee te krijgen van ieder van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het 1948 VN geschenk aan de mensheid. Dit jaar vieren UNESCO en de hele VN-familie de 70ste verjaardag van de UVRM. Deze verklaring bevat onder meer het recht op meningsvrijheid en het recht om de voordelen te genieten van wetenschappelijke vooruitgang. Uit deze rechten komt de vrijheid om te publiceren voort, voor het eerst vorm gegeven in de 1950 Conventie van Florence, waarin UNESCO tot samenwerking tussen landen oproept in alle takken van intellectuele activiteit.

Sinds 2000 heeft deze internationale dag tot een ander initiatief geleid, met name de aanwijzing van een tijdelijke wereldhoofdstad van het boek. Ieder jaar kiezen UNESCO en de internationale organisaties van uitgevers, boekhandelaren en bibliotheken deze hoofdstad voor de duur van een jaar. Voor 2018 is Athene gekozen, vanwege de kwaliteit van zijn activiteiten, die ondersteund worden door de hele boekindustrie. De bedoeling is om boeken toegankelijk te maken voor de hele stadsbevolking, inclusief migranten en vluchtelingen. Het programma omvat bijeenkomsten met schrijvers, vertalers en illustratietekenaars; concerten; thematische tentoonstellingen; poëzielezingen en workshops voor uitgeverij-professionals.

Niet iedereen kan lezen. Volgens de Wereld Blinden Unie is ongeveer 1 op de 200 mensen blind, in totaal zo’n 39 miljoen. Een verdere 246 miljoen mensen hebben sterk gereduceerd zicht. Deze groep heeft toegang tot ongeveer 10 % van het leesmateriaal. Drie tot vijf procent van schoolkinderen heeft vanwege dyslexia speciale faciliteiten en ondersteuning nodig om te kunnen lezen.

De Wereld Boeken Dag was in Nederland tot enkele jaren geleden vrijwel onbekend, in tegenstelling tot andere Europese landen. Sinds 2002 wordt de Wereld Boeken Dag in Nederland georganiseerd door Stichting ‘Read to Grow’ (Lezen voor Ontwikkeling). (http://www.readtogrow.eu/nl/). Dit met als doel om de aandacht te vestigen op de schaarste en het belang van goede boeken en leesmateriaal in ontwikkelingslanden. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat boeken voor ons beschikbaar zijn. Hierdoor hebben we veel mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Voor de meeste mensen in ontwikkelingslanden is de toegang tot boeken een stuk minder vanzelfsprekend. Om ook deze mensen een kans te geven hun potentiële kwaliteiten te ontwikkelen, schenkt Read to Grow boeken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden. De stichting werkt daarbij samen met 225 partner organisaties in 64 ontwikkelingslanden.
In samenwerking met UNESCO Centrum Nederland en het UNESCO hoofdkantoor in Parijs heeft Read to Grow besloten om de World Book Day te gebruiken als datum voor het inzamelen van boeken. Jaarlijks doen de leerlingen van internationale scholen en tweetalige scholen in Nederland mee met de Wereld Boeken Dag Actie, welke elk jaar gehouden wordt rond Wereld Boeken Dag. Daarnaast nemen jaarlijks tientallen Nederlandse middelbare en internationale scholen deel aan een actie om goede Engels- en Franstalige boeken te verzamelen voor projecten in ontwikkelingslanden.
Elk jaar wordt er ook een prijs, de World Book Day Award, uitgereikt aan de school welke het meeste aantal boeken per leerling verzamelt. In 2015 was dit de American International School uit Rotterdam en in 2016 de International School of Eindhoven.

                       Read to Grow

Sleutelfiguur

                     spil

Dit is de vertaalde titel van een boek van Seth Godin, wereldwijd bekende schrijver voor het promoten van projecten en ideeën. In ‘Linchpin”(Spil of Sleutelfiguur) (2011) richt hij zijn aandacht op de promotie van het individu en legt hij uit hoe iemand grootse prestaties kan leveren. Vroeger zo zegt hij, waren er twee teams in elke onderneming: de leiding en de mensen op de werkvloer. Nu is er een derde team zegt hij , dat van de ‘spillen’. De ‘spil’ is iemand waar alles om draait, die orde in chaos kan scheppen, improviseren, verbinden, scheppen en dingen aan de gang krijgen. Spillen zijn de onmisbare bouwstenen van toekomstige hoogwaardige organisaties. Deze lieden bedenken wat er gedaan moet worden als er geen voorschriften zijn. Ze enthousiasmeren en dagen hun klanten en collega’s uit. Ze houden van hun werk, geven het beste van wat ze in zich hebben en maken van iedere dag een kunstwerk.

In de traditionele opstelling was je een radertje in het bedrijf of het sterk gereglementeerde maatschappelijk leven. Je werd strak opgeleid, was gehoorzaam en volgde de voorschriften van hogerhand. De overgang van het traditionele patroon naar een nieuwe samenleving heeft ons leven op zijn kop gezet. Je kunt nu tot op zekere hoogte een keuze maken. Je kunt kiezen om volgens het oude patroon te leven of je kunt kiezen je eigen pad te volgen. De minst geschikte manier is om te conformeren en een nummer te blijven. De beste manier om onmisbaar te worden en in de nieuwe economie te floreren is om opmerkelijk, inzichtelijk en een kunstenaar te zijn.

Om zo’n onmisbare spil te zijn moet je hard werken. Die arbeid is niet fysiek. Je moet bevlogen zijn, je inzetten voor taken die volwassenheid, toewijding en authenticiteit vragen en je moet het om de goede redenen doen. Spillen zijn genieën, kunstenaars en gevers van geschenken. Zij nemen hun humaniteit mee naar het werk. En ze hebben de moed om een verschil te maken. De huidige arbeidsmarkt vraagt mensen die humaan zijn, sterk verbonden en volwassen, mensen met passie en energie, die de dingen zien zoals ze zijn, prioriteiten kunnen stellen en onbevreesd kunnen beslissen. Flexibel tegenover verandering, veerkrachtig tegenover verwarring. Al deze kenmerken zijn keuzes, geen talenten en zijn dus vrijelijk beschikbaar. Het verschil tussen een nummer en een spil is grotendeels een kwestie van houding, niet van leren.

lef hebben

Iedereen heeft een genie in zich, een god om met de wereld te delen. Het zou spijtig zijn die tegen te houden vanwege angst, want het staat vast dat je alles kunt veranderen. Als je je daarvoor inzet!
De mensen die de vrijheid hebben zich op het werk te ontplooien, zullen tot grote hoogten stijgen. Wanneer ze zich realiseren dat ze niet als een nummer behandeld worden, maar vertrouwen in vrijheid hebben, nemen ze de uitdaging aan en bloeien ze op. Als waardering voor dat respect en vertrouwen zullen spillen hun vrijheid en macht niet misbruiken. Ze zullen nog harder gaan werken, langer blijven en meer produceren dan waarvoor ze betaald worden. Ze zijn positief ingesteld en verkwisten geen tijd met zeuren en klagen. Ruimdenkende bazen en organisaties nemen gemotiveerde mensen aan, stellen hoge eisen en geven ze de ruimte om uit te munten. Voorbeelden van deze benadering zijn de grote digitale bedrijven in Amerika. De employees daar hebben veel vrijheid, worden in de watten gelegd en tegelijkertijd scherp gehouden. Hun prestaties zijn enorm, speerpunten van de nieuwe maatschappij.
Vrijgevigheid is de beste strategie. Hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt. Het vrije gebruik van talenten leidt tot meer innovatie en grotere productiviteit. Je baan kun je een platform voor vrijgevigheid maken, voor expressie, voor kunst.

 

Je bent niet alleen een kunstenaar als je met olieverf of marmer werkt, je kunt ook kunstenaar zijn met getallen, business modellen en klanten. Kunst gaat over intentie en communicatie, niet over materiaal. Een kunstenaar is iemand die durf en intuïtie heeft, die creatief en doortastend is en de status quo uitdaagt. En een kunstenaar is gemotiveerd. Kunst is een persoonlijk geschenk dat de ontvanger verandert. Kunstenaars zijn optimisten. Optimisme is een belangrijke eigenschap, omdat het ons in staat stelt onze ideeën te ontwikkelen, onze situatie te verbeteren en op een betere toekomst te hopen. En alle artiesten hebben dit optimisme, omdat ze werken om dingen beter te maken. Optimisme is voor kunstenaars, pioniers, spillen en winnaars.

 

uit het hart….

Succesvolle mensen zijn erop uit hun kennis en ideeën te verspreiden. In de spileconomie, zijn de winnaars degenen die geschenken geven. Als je iets weggeeft, heb je er zelf meer voordelen van dan de ontvanger. De handeling van vrijgevigheid maakt je rijk en als de betrokken goederen of diensten zich verspreiden in de gemeenschap, heeft iedereen er voordeel van. Het ontwerp van de iPhone bijvoorbeeld is kunst, een geschenk van de ontwerper aan ons.
Geschenken geven maakt je onmisbaar. Spil zijn is een akte van vrijgevigheid omdat het je een platform geeft voor het uitdelen van emotionele arbeid en het geven van geschenken. Kunstenaars geven geen geschenken om er beter van te worden. Ze doen het voor respect, contacten en voor transformatie.
Het beste wat je aan de schenker kunt teruggeven is respect.

 

Weerstand

Waarom is het zo moeilijk om ‘spil’ te zijn? Dat is niet alleen de traditie, het is ook biologisch. Diep in onze hersens ligt de amygdala, het reptielenbrein, dat erop uit is alles te saboteren dat bedreigend, riskant of genereus is. De amygdala wil ervoor zorgen dat je alles veilig speelt en geen risico loopt. Hij maakt je bang om risico te lopen en voor vrijheid te kiezen. Weinigen zijn bereid de angst om die keuze te maken te overwinnen. Daar moet de neocortex van de hersenen te hulp komen.
De weerstand is er continu op uit dat je conformeert. Angst is onze belangrijkste emotie. Vrees om zonder aanwijzingen of stramien te leven is de belangrijkste reden waarom mensen verteld willen worden wat te doen
Er zijn ontelbare mensen die je willen vertellen hoe je moet conformeren, die je willen corrigeren, helpen, je vertellen wat je fout doet en niemand die je aanspoort om op te vallen. Voor de meeste van ons is de gelukkigste toekomst hetzelfde als het verleden, alleen een graadje beter. De reden is onze nostalgie voor de toekomst. De spil ontwerpt zijn eigen toekomst, gaat erin op maar kan hem toch ieder moment loslaten.

Overzicht
Vandaag is een keerpunt volgens Godin , een eens in een leven moment wanneer je een keuze moet maken. In plaats van nadruk te leggen op het gehoorzamen aan de management als lange-termijn strategie voor zekerheid is er de kans een alternatieve krachtige visie te ontwikkelen en uit te voeren. Die aanpak is niet gebaseerd op gehoorzaamheid, maar op visie en engagement, op talent en creativiteit en kunst.

We gaan ervoor!

Te aardig?

 

Twaalf suggesties om meer respect te krijgen.

 

Als je te aardig bent en wilt dat mensen je respecteren in plaats van misbruiken, probeer dan de volgende twaalf suggesties:

1.Toon respect voor anderen.

Een van de makkelijkste manieren om respect van anderen te krijgen is om hun zelf respect te tonen. Andere mensen kun je niet veranderen, wel de manier waarop ze jou behandelen.
Zelfs als ze jouw respect voor hen niet positief beantwoorden, dan ben je alsnog een beter persoon door hen het respect te tonen dat iedere persoon verdient.

2. Houd je aan je beloften.

Als je je geloofwaardigheid wilt verliezen, moet je een belofte niet nakomen en dan zul je zien hoe snel respect het raam uitvliegt samen met je geloofwaardigheid.
Als je wilt dat men je respecteert, moet je je gedragen als de persoon die je zegt te zullen zijn. Doe de dingen die je beloofd hebt te doen.

3. Laat je handelingen voor zichzelf spreken.

Iedereen kan altijd mooi vertellen, maar als je onvervalst respect wilt van anderen, moet je minder praten en meer doen.
Mensen kunnen niet af gaan op wat je zegt, maar ze kunnen niet argumenteren met wat je gedaan hebt. Iets is gedaan en gebeurd en daar kunnen ze alleen maar respect voor hebben.

4. Help anderen. 

Anderen helpen is een teken van respect. Je krijgt er niet alleen meer respect door van anderen, het stimuleert ook je zelfrespect. En dat is een fijne manier om meer respect te krijgen. Ben een goed persoon en mensen zullen je ervoor respecteren.

 

5. Vraag om hulp wanneer je die nodig hebt

Denk niet dat je alles alleen kunt. Als je anderen in je werk of leven opneemt, gaan ze jou respecteren omdat jij hun voldoende waardeerde om hun bijdrage te willen vragen.

Veel mensen voelen zich in hun leven ondergewaardeerd. Als je hen wat aandacht schenkt, zullen ze de gunst retourneren, vooral op het werk.

6. Ben openhartig.

Als je wilt dat iemand je respecteert, dan moet je je eerlijke mening geven. Dat is een goede manier om mensen te laten weten wat je standpunt is en waar je voor staat.

Je moet echter wel open zijn zonder kwaadaardigheid, je wilt anderen niet kwetsen, alleen laten weten hoe jij over iets denkt.

7. Beter jezelf

Degenen onder ons die aan zichzelf werken, hebben veel zelfrespect en krijgen op hun beurt respect van anderen. Mensen waarderen vaak degenen die proberen zichzelf te verbeteren, die plannen maken en ze uitvoeren en die proberen van het leven te leren.

8. Neem verantwoordelijkheid voor je leven

Als je ongelijk hebt, zeg dat dan. Laat trots niet in de weg staan van wat dan ook in je leven. Als je verantwoordelijkheid voor je daden neemt, kunnen mensen erop vertrouwen dat je het volgende keer beter zult doen, en daar zullen ze respect voor hebben.

9. Lach het leven toe.

Wanneer je gestressed bent over van alles en nog wat en je kunt je niet ontspannen, ontgaat je de gelegenheid om met het leven te lachen.

Mensen zullen je meer respecteren als je onaangename dingen van je af kunt schudden en het opnieuw probeert, eerder dan een zenuwpees te zijn en je over alles zorgen te maken.

10. Sta open voor de mening van anderen

Een van de makkelijkste manieren om respect van iemand te krijgen is om naar hem/haar te luisteren. Je hoeft het niet altijd, of nooit, met ze eens te zijn, maar je moet de moeite nemen om mensen uit te horen.

Dit is moeilijk voor sommige mensen, maar aangezien je toch veranderingen aan je leven aanbrengt, waarom niet naar anderen luisteren om van hen nuttige dingen te leren voor jouw nieuwe leven.

11. Ben vriendelijk

Op de eerste plaats ben vriendelijk. Behandel mensen zoals jezelf behandeld wilt worden. Oordeel niet over anderen en maak geen veronderstellingen op basis van roddel.

Zoek voor jezelf uit wat je van iemand vindt, en ze zullen je ervoor respecteren.

12. Zoek naar het goede in het leven

Het leven is soms hopeloos. Maar een schijnbaar negatieve situatie kan nieuwe kansen bieden. Van de nood een deugd maken, zegt het spreekwoord en van eventuele fouten moet je leren.

Mensen zullen het waarderen als je steeds de tijd neemt om achter de wolken de zon te zien schijnen. Per slot van rekening kan jouw positieve houding hun als voorbeeld dienen.

Een vrije vertaling van het artikel van Lachlan Brown van 31 december 2017op Hack Spirit: ‘Are you too nice? Here are 12 tricks to make people respect you more’

 

Geluksdag (20 maart)

Dit is een update en uitbreiding van de blog van de Internationale Geluksdag van een jaar geleden. De blog bevat actuele informatie, gebaseerd op het ‘World Happiness Report, 2018’.
Omdat geluk ook belangrijk is op land- en wereldniveau riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012, 20 maart uit als Wereldgeluksdag. Onderzoek heeft aangetoond dat naast geluk als een persoonlijke ervaring, het ook een kwestie van volksgezondheid, wereldeconomie en nationaal welzijn is. Ter gelegenheid van Wereldgeluksdag publiceerde de V.N. op 15 maart het (jaarlijkse) World Happiness Rapport, 2018. De vijf gelukkigste landen zijn, in volgorde, Finland, Noorwegen Denemarken, IJsland, en Zwitserland. Nederland stond op een eervolle zesde plaats, net als vorig jaar. Daarna volgen Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Australië.
Zes factoren, te weten: per capita inkomen, sociale contacten, het verwachte aantal gezonde levensjaren, maatschappelijke vrijheid, goedgeefsheid en afwezigheid van corruptie verklaren bijna driekwart van de verschillen tussen de diverse landen. Voor de komende Dag van het Geluk hebben de Smurfs zich aangesloten bij de 17 Duurzame VN Ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder doel nummer Drie: Goede gezondheid en Welzijn (hashtag #SmallSmurfsBigGoals).

In de filosofie is het begrip ‘geluk’ al lang gangbaar. De Griekse wijsgeer Aristoteles (384 – 322 vóór Chr.) zag een gelukkig leven als doel van de deugduitoefening. In de negentiende eeuw was er de filosofische stroming van het Utilisme, die het grootste geluk voor het grootste aantal mensen nastreefde. Ook in de politiek is het begrip al lange tijd bekend, getuige de Grondwet van de Verenigde Staten, die in de 18de eeuw, de ’pursuit of happiness’ als één van de doeleinden van het land bestempelde.
Het is evenwel nog niet zo lang geleden dat het begrip ‘geluk’ populair werd onder de westerse bevolkingen, zo kort na de Tweede Wereldoorlog. Tot dan waren de levensomstandigheden voor het overgrote deel van de bevolking van dien aard, dat je blij was te overleven of althans het hoofd boven water te houden. De zware levensomstandigheden met grote gezinnen, penibele arbeidsomstandigheden, oorlogen, frequente epidemieën en ziektes, de sociale spanningen en onzekerheid maakten van het leven geen lolletje, integendeel. Geen sprake van geluk, maar van een zware last van permanente zorgen, een veelvoud van wat we tegenwoordig ‘stress’ noemen. Met de snelle sociaaleconomische ontwikkelingen van na de oorlog kreeg het begrip geluk meer aandacht.
De Universele Rechten van de Mens (1948) bevestigen dat iedereen recht heeft op geluk, voor zichzelf en zijn naasten. Maar geluk is moeilijk alleen op zichzelf te krijgen. Het vormt een drietal, samen met welvaart en welzijn. De laatste twee zijn in belangrijke mate gebaseerd op de bevrediging van basisbehoeften. Een soort piramide, waarbij geluk voor een groot deel afhangt van de andere twee.
Geluk is een bijproduct van wat men doet. Het stellen van doeleinden en ze metterdaad realiseren, brengt voldoening en geluk. Zoals een spreekwoord zegt: ‘Geluk is een reis, geen bestemming, een proces, geen doel!’ Geluk in onze cultuur verlengt het leven van gezonde mensen met zo’n zeven en een half tot tien jaar, doordat ze minder stress ervaren. Gelukkige mensen hebben meer kans om getrouwd te raken en succesvolle huwelijken te hebben. Ze hebben meer vrienden, zijn productiever op het werk en verdienen meer.
De verschillen in duurzaam geluk tussen mensen worden voor zo’n vijftig procent bepaald door erfelijke eigenschappen. Levensomstandigheden bepalen voor rond tien procent het gelukniveau. Op de andere veertig procent heb je, door je denken en doen, dus wel invloed. ‘Gelukkig zijn‘ kun je tot op zekere hoogte leren. De succesvolste therapievorm is de cognitieve therapie, die ervan uitgaat dat je door je denken je emoties kunt bijsturen. Positief psycholoog Barbara Frederickson adviseert het aantal positieve ervaringen in je leven op te voeren in verhouding tot de negatieve. Als je drie of meer positieve ervaringen tegenover één negatieve hebt, ga je floreren!

geluk, deels in eigen hand…

Klaar staan voor de medemens is voor velen zo’n sterke positieve ervaring. De Dalai Lama, internationaal gerenommeerd ethicus, stelt dat compassie met anderen essentieel is voor een voldoening gevend leven. Alleen maar aan jezelf denken, maakt ongelukkig.
De Hongaars-Amerikaanse psycholoog Mihály Csíkszentmihályi kwam na uitvoerig onderzoek tot de conclusie dat mensen zich het gelukkigst voelen als ze bevlogen (in flow) zijn, een mentale staat waarin ze uiterst geconcentreerd zijn, zich uitgedaagd voelden, ego en tijd vergeten en voldoening halen uit de activiteit waar ze mee bezig zijn. En na afloop het gevoel te hebben iets geleerd te hebben en gegroeid te zijn.
In december afgelopen jaar verscheen het rapport ‘De Sociale Staat van Nederland’ van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP). In vierhonderd bladzijden wordt beschreven hoe het met ons gaat. Samenvatting: het gaat heel goed met ons. Een paar gelukbevindingen van de onderzoekers:
– Nederlanders geven het leven een 7,8 als rapportcijfer. We zijn gelukkiger dan in 2004
– De kwaliteit van leven is in vergelijking met andere Europese landen hoog; alleen in de Scandinavische landen en Zwitserland is die iets beter
– Nederland is in Europees perspectief een tevreden natie. Nederlanders zijn positief over hoe het gaat met het land, opvallend positief over de nationale politiek en meer dan gemiddeld vóór Europa
– Nederlanders rapporteerden in 2014 de minste criminaliteit sinds jaren. In 2014 geeft 8% minder Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen, vergeleken met 2010
– We zijn vooral trots op onderwerpen in de sfeer van samenleven en normen en waarden: vrijwilligerswerk, beleefdheid, saamhorigheid, mantelzorg en vrijgevigheid bij rampen.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, als klap op de vuurpijl: hondenpoep is de grootste bron van fysieke overlast. Zo goed gaat het dus met ons!

 

Volgens Unicef onderzoek scoort Nederland het hoogst wat betreft het welzijn van kinderen in een vergelijkende studie van de 29 meest ontwikkelde landen:
liefst 95 procent van de Nederlandse kinderen gaf aan tevreden te zijn over hun leven.
Objectief gemeten en door velen subjectief beleefd, is Nederland dus een gelukkig land. En op basis van langere verblijven in een aantal Afrikaanse landen, Europa en de Verenigde Staten kan ik daar volledig mee instemmen. We hebben als mens natuurlijk altijd wel een wens en een klacht maar zolang het niet veel erger is dan een hondenpoep, kunnen we in onze handjes klappen. En maar beter hoogst dankbaar zijn voor de gunstige omstandigheden, want dankbaarheid is een belangrijk ingrediënt in gelukvorming: een heilzame cirkel!

fijne Dag

Persoonlijke integriteit

Deze blog is gebouwd op een Retweet van Lachlan Brown (Ideapod.com) van 21 februari jongstleden. De oorspronkelijke tweet komt van hackspirit.com. Ze is vrijelijk uit het Engels vertaald en hier en daar aangevuld.

Corruptie, integriteit en transparantie staan sinds enige tijd volop in het nieuws. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling, de Groep van Twintig en de Europese Unie hebben alle beleid opgesteld om corruptie en belastingontduiking te verminderen of uit te roeien. Dit deels als gevolg van omvangrijke studies en rapportages zoals de Panama en de Paradise Papers. Recentelijk publiceerde Transparency International zijn jaarlijkse rangorde van 180 landen en gebieden over de perceptie van hun integriteit, de ‘Corruption Perceptions Index’. Nederland kwam daarbij op de 8ste plaats, wat op zich niet slecht is. Maar het gaat wel om perceptie, niet om objectieve feiten. En naar het nieuws te beoordelen, zijn er op hoger maatschappelijk niveau in Nederland flink wat corruptiegevallen geweest, en nog. Nederland is volgens velen, ook volgens de criteria van de Europese Unie, een belastingparadijs, het is zelfs Europees kampioen belastingontwijking. Schandalig, vooral als andere landen, vooral arme ontwikkelingslanden, daardoor minder belastingopbrengsten krijgen. Deze wantoestand dient zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden.

De meeste grote bedrijven en instellingen hebben anti-corruptie programma’s, die sancties voorschrijven voor het plegen van omkoping en corruptie. De bedoeling daarvan is om corruptie te voorkomen door afschrik-maatregelen. Het recentelijk opgerichte Klokkenluidershuis is evenwel van mening dat deze voorzorgen wel nuttig zijn, maar dat integriteit en anticorruptie idealiter persoonlijke eigenschappen zijn. Waardoor corruptie niet gepleegd wordt en er ook geen sancties nodig zijn.
Integriteit is één van de meest karakterbepalende eigenschappen die iemand kan hebben. Het bepaalt wie je bent en waar je voor staat en of je al of niet conflict en tegenspoed kunt trotseren, terwijl je voet bij stuk houdt.
Integriteit zou van jongs af aan bijgebracht moeten worden, in de opvoeding en in het onderwijs en later op peil gehouden moeten worden door een levendige maatschappij en bedrijfsethiek. Integriteit is een deugd, een samengestelde deugd, zoals uit deze blog verder zal blijken.

Mensen die echte integriteit bezitten, hebben allemaal een bepaalde groep karaktertrekken. Deze 13 gemeenschappelijke trekken houden in:

1. Bescheidenheid
Het is niet edel om je superieur aan je medemens te voelen; echte edelmoedigheid bestaat uit het verbeteren van je vorige ik.
Ernest Hemingway

Individuen met integriteit zijn zich niet volledig bewust van hun eigen innerlijke waarde. Ze zijn bescheiden en staan er niet bij stil dat ze goede burgers zijn. Ze scheppen niet op en lopen niet te koop met wat ze hebben. Ze streven er steeds naar zichzelf te vervolmaken.

2. Goedheid
Goedheid gaat over karakter – integriteit, eerlijkheid, vriendelijkheid, morele moed, enz. Meer dan wat dan ook gaat het om hoe we andere mensen behandelen.
Dennis Prager

Goedheid is een gemeenschappelijke trek van mensen met integriteit. Ze scheppen er plezier in om de levens van mensen om hen heen te verrijken, zelfs als ze daarvoor hun eigen geluk tijdelijk moeten opofferen


3. Authenticiteit
Het voorrecht van je leven is om te worden wie je waarlijk bent.
Carl Jung

Er is geen betere maatstaf van integriteit dan authenticiteit. Authentieke mensen laten hun ware ik zien; ze leven niet vanuit een serie leugens of met maskers voor. Ze houden vast waar ze aan geloven, op welk gebied dan ook.

met open vizier…

 

 

4. Eerlijkheid

Eerlijk duurt het langst.
Ned. spreekwoord

Je kunt geen integriteit hebben zonder eerlijkheid. Mensen met integriteit vinden het niet gepast om te liegen, omdat ze trots zijn op hun waarheden. Zij weten wat voor leven ze willen leiden en dat is er een van eerlijkheid en waarachtigheid, niet van bedrog. Een voordeel van steeds de waarheid spreken is dat je niet hoeft te onthouden wat je eerder gezegd hebt.

 

5. Betrouwbaarheid

Jij moet zelf de verandering zijn, die je in de wereld wilt zien.
Mahatma Gandhi

Een veel voorkomend teken van integriteit is betrouwbaarheid. Je kunt rotsvast vertrouwen op het gedrag en het woord van integere mensen. Ze laten anderen niet vallen, door verraad of leugen, omdat ze zichzelf en anderen respecteren.

6. Erkenning
Hoe meer erkenning je anderen geeft, hoe meer je terugkrijgt. En hoe meer je anderen helpt, hoe meer ze jou willen helpen.
Brian Tracy

Als je iemand ontmoet die echt integer is, kun je er zeker van zijn dat ze niet met je roem gaan strijken of afpakken wat jij gemaakt hebt. Zij kennen de waarde van hard werk en toewijding en weten hoe belangrijk het is om iemand te geven wat hem toekomt.

Burrgemeester Weert en Voorzitter Sociëteit Amicitia

7. Stiptheid

Stiptheid is de beleefdheid van koningen.
Swett Marden

Veel mensen zien er geen probleem in te laat te komen, bij vergaderingen of met projecten. Maar te laat zijn is een vorm van disrespect en mensen met ware integriteit begrijpen dat. Die houden zich aan tijdslimieten, schema’s en afspraken, omdat ze andermans tijd niet willen verdoen.

8. Beleefdheid
Verhoog de kwaliteit van je woorden, niet het volume van je stem. Regen, niet donder, maakt dat bloemen groeien.
Rumi, Perzisch filosoof

Onbeschoftheid is een onaangenaam deel van onze samenleving, ook op de sociale media. We schelden op elkaar en staan toe dat irrationele emotionele reacties de manier bepalen waarop we met de wereld omgaan. Echt integere mensen vermijden dat. Zij weten hoe ze het met iemand op een beleefde manier oneens kunnen zijn; ze weten ook wanneer het beter is zich uit een situatie terug te trekken.

Met de hoed in de hand…..

9. Tweede kansen
Iedereen verdient een kans om zijn/haar fouten goed te maken.

 

Vaak zien we iemand een fout maken en onze eerste opwelling is om schuld te geven, kwaad te worden en de betrokkene op het matje te roepen. Individuen met een hoge mate van integriteit weerstaan die neiging. In plaats daarvan weten ze hoe waardevol het is om anderen het voordeel van de twijfel te geven. Neem niet automatisch het ergste over iemand aan; als je anderen verdenkt van liegen of bedriegen, maar zij beweren het tegendeel, strijk over je hart en geef ze een tweede kans.

10. Emotionele intelligentie
Elke keer dat we ons bewust worden van een speciale gedachte, in plaats van te mijmeren, ervaren we de opening van onze geest.
Joseph Goldstein

De meeste mensen leven alsof zij de enige belangrijke persoon in de wereld zijn, en bekommeren zich niet om het emotionele of fysieke welzijn van anderen. Maar als je integer bent, ben je meer georiënteerd op de wereld en de mensen om je heen. Je leeft niet in je eigen kleine wereldje, maar maakt jezelf deel van de leefwereld van anderen. Als je opmerkt dat iemand een probleem heeft, doe je je best om hem/haar actief bij te staan in de situatie. Dit is ware integriteit.

sociale intelligentie

11. Excuses.
Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemming.
Mahatma Gandhi

Misschien is het moeilijk toegeven dat we ons niet graag willen verontschuldigen. Voor sommigen van ons is het een kwestie van misplaatste trots de overhand te laten hebben over ons nuchtere denken: zelfs als we weten dat het beter zou zijn ons te verontschuldigen, kunnen we het niet over ons hart verkrijgen die drie eenvoudige woorden uit te spreken ‘het spijt me”, eenvoudigweg omdat we niet het onderspit willen delven. Maar echte integriteit ziet verder dan de ijdelheid van winnen of verliezen en geeft er de voorkeur aan om harmonie in plaats van spanning te scheppen. Als dit vereist de sportievere te zijn door als eerste te verontschuldigen, zo zij het!

12. Verantwoording
Een man, een man, een woord, een woord.
Ned spreekwoord

Voor een persoon met echte integriteit, is niets belangrijker dan zijn gegeven woord en zijn verplichtingen. Personen met ware integriteit zien verantwoordingsplicht als een kernelement om een andere persoon, of zichzelf, te vertrouwen.

wortelvast elkaar steunen

13. Oprechtheid

Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet, in harmonie zijn.
Mahatma Gandhi

Een persoon met integriteit is wars van oneerlijkheid, onoprechtheid of een leugentje om bestwil. Oprechte mensen geloven dat waarachtig zijn de beste manier is om met anderen en de wereld om te gaan. Ze zijn bereid zich voor hun waarden en waarheden op te offeren.

Goedheid

 

 

Goed zijn is goed
Goed doen is beter
Anderen inspireren tot het goede is best.

 

 

Goedheid is een groep van deugden en persoonlijke kwaliteiten, die een gemeenschappelijke oriëntatie van het zelf op de ander inhouden.
Holyhome.nl geeft dan ook op zijn website aan dat het algemene idee van goedheid, in bijna al zijn toepassingsvormen, een begerenswaardige kwaliteit is, iets dat onder meer aanbevelingswaardig is, betrouwbaar, aangenaam, verheugend, vriendelijk, edel, voorbeeldig en welkom.
Dat goedheid ‘populair’ is, valt af te leiden uit de vele spreekwoorden en gezegdes die je erover op citaten.net kunt vinden, maar liefst 68. Grote literaire en filosofische geesten hebben er hun bijdragen aan geleverd. Twee voorbeelden:

Lao Tse, China (600 v Chr): ‘Goedheid in woorden schept vertrouwen. Goedheid in denken schept diepzinnigheid. Goedheid in geven schept liefde’.

William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter (1564-1616): ‘Deugd is moedig en goedheid is nooit bang’.               

                                                      Goedheid tonen  

De website van WIKIHOW geeft, in drie delen, een uitstekende presentatie van goedheid. Het verwijst daarbij naar het boek van Piero Ferrucci, ‘The Power of Kindness’. Het hele artikel is een aanrader. Hieronder de belangrijkste extracten.

Goedheid tonen is een essentiële manier om ons eigen leven en dat van anderen betekenis te geven. Goed zijn stelt ons in staat beter met anderen te communiceren, meer mededogen met onszelf te hebben, en ook om een positieve kracht in het leven van mensen te zijn. Goedheid heeft haar ware bron diep van binnen, en hoewel sommige mensen van nature goedheid hebben, is het iets dat iedereen uit vrije keuze kan ontwikkelen. Als je wilt weten hoe je goedheid toont, zie hierna:

Deel 1. Een beter perspectief ontwikkelen

1
Geef oprecht om anderen. In de basis gaat goedheid erom dat je oprecht om anderen om je heen geeft, het beste voor hen wilt, en in hen dezelfde wensen, noden, aspiraties en zelfs angsten herkent die jij ook hebt. Goedheid is warm, veerkrachtig, geduldig, vertrouwend, loyaal en dankbaar.
2
Wees niet goed om iets gedaan te krijgen wat je wilt. Pas op voor misplaatste goedheid. Goedheid gaat niet om “beleefdheid in eigen belang, berekende edelmoedigheid, oppervlakkige etiquette”.
3
Wees goed voor jezelf. Veel mensen maken de fout dat ze goed proberen te zijn voor anderen, terwijl ze zich niet richten op hoe ze goed moeten zijn voor zichzelf. Zie de tijd die je besteedt om je meer bewust te worden van je eigen behoeften en beperkingen, niet als een daad van zelfzuchtigheid; integendeel, het is een essentiële voorwaarde om contact te maken met andere mensen met kracht en bewustzijn.

4
Leer goedheid van anderen. Denk aan de echt goede mensen in je leven en hoe je je door hen voelt. Neem hun warme gloed mee in je hart, elke keer dat je aan hen denkt.
5
Kweek goedheid aan voor je eigen gezondheid. Betere psychische gezondheid en geluk komen voort uit positiever denken, en goedheid is een positieve geestelijke toestand.
6
Maak er een gewoonte van je op goedheid te concentreren. Leo Babauta zegt dat goedheid een gewoonte is, eentje die iedereen kan aankweken. Doe elke dag iets goeds voor iemand. Wees goed, vriendelijk en meelevend als je met iemand omgaat
7
Wees goed voor iedereen, niet alleen mensen “in nood”. Breid je cirkel van goedheid uit.
8
Oordeel niet. Als je echt goed wilt zijn, moet je niet oordelen. In plaats van tijd te besteden aan kritiek op anderen, moet je eraan werken positief en mededogend te zijn. Goedheid tonen betekent dat je mensen het voordeel van de twijfel geeft in plaats van perfectie te verwachten.

 

Deel 2. Goede eigenschappen ontwikkelen

1
Wees mededogend naar anderen toe. Het is belangrijk om de boodschap Wees goed, want iedereen die je tegenkomt heeft ook problemen. Zelfs als je je op je slechtst voelt, bedenk dan dat andere mensen ook onzekerheid, pijn, tegenslag, verdriet, teleurstelling en verlies voelen.
2
Verwacht geen perfectie. Denk eraan kalm aan te doen en jezelf te vergeven als dingen niet gaan zoals gewenst. Leer van je fouten in plaats van jezelf ervoor te straffen, of jezelf met anderen te vergelijken
3
Wees aanwezig. Het grootste geschenk van goedheid aan een ander is om op het moment bij hen aanwezig te zijn, om zorgvuldig te luisteren en oprecht aandacht aan hen te besteden.
4
Wees een goede luisteraar. Echt naar iemand luisteren, oogcontact maken, alle afleidingen vermijden, en een persoon tijd geven is een van de grootste daden van goedheid.
5
Wees optimistisch. Geluk, vreugde en dankbaarheid staan aan de basis van goedheid. Optimistisch zijn en positief blijven geeft je niet alleen een betere mentaliteit om goed te zijn, het brengt de mensen om je heen ook vreugde. Mensen met een positieve instelling zijn aanzienlijk meer bereid anderen te helpen dan ‘negatief’ of ‘neutraal-ingestelde’ mensen.
6
Wees vriendelijk. Mensen die goed zijn, zijn gewoonlijk ook vriendelijk. Vriendelijke mensen zijn goed omdat ze het beste van mensen verwachten. Vriendelijkheid steekt anderen aan hetzelfde te zijn.
7
Wees beleefd. Hoewel beleefdheid op zich geen indicatie is van goedheid, toont oprechte beleefdheid je respect voor degenen met wie je omgaat. Beleefd zijn is de goede manier om de aandacht van mensen te krijgen en je punt te maken. Maak gemeende complimenten. Blijf beleefd, ook bij conflicten en met tegenstanders.
Voor André Comte-Sponville, Frans filosoof, is beleefdheid de basis van de morele ontwikkeling. Door, via beleefdheid, de deugd te imiteren worden we deugdzaam. Beleefdheid is dan de oorsprong der deugden!

8
Wees dankbaar. Mensen die echt goedheid tonen, kunnen gemakkelijk dankbaarheid uiten. Ze nemen niets voor lief, en bedanken altijd mensen die hen helpen. Als je er een gewoonte van maakt dankbaarder te zijn tegenover de mensen om je heen, zal je zien dat je vermogen tot goedheid zal vergroten.

Deel 3. Actie ondernemen

1
Heb dieren en de levende wereld lief. Van dieren houden en voor huisdieren zorgen is goedheid in actie. Het hebben van liefde en respect voor een dier om zijn eigen waarde is een uiting van verregaande goedheid. Goed zijn voor de wereld die ons onderhoudt en voedt is ook verstandig en goed, waardoor we de elementen die ons een gezond leven geven, niet vergiftigen.
2
Deel. Mensen die goed zijn, delen graag met anderen.

3
Glimlach meer. Glimlachen is een eenvoudige daad van goedheid die veel verschil kan maken. Maak er een gewoonte van te glimlachen naar vreemden, of naar je vrienden of kennissen. Iedereen wint wanneer

glimlachen is goedheid

je glimlacht, en je vermogen voor goedheid zal daarbij groeien. Door naar mensen te glimlachen zullen ze zich ook meer op hun gemak voelen en zie je er meer benaderbaar uit, wat nog een manier is om goedheid te tonen. Uitnodigend zijn voor anderen, en vreemdelingen het voordeel van de twijfel geven door naar hen te glimlachen, is nog een manier om goedheid te tonen.

 

4
Wees geïnteresseerd in mensen. Mensen die echt goed zijn, zijn oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Ze zijn niet alleen maar goed voor hen omdat ze iets willen of omdat ze een gunst willen. Ze doen het omdat ze oprecht geven om het welzijn van mensen, en willen dat degenen om hen heen gelukkig en gezond zijn. Wanneer je met mensen praat, zorg dan dat ze tenminste de helft van de tijd praten. Overheers een gesprek niet, en concentreer je meer op de ander dan op jezelf. Maak oogcontact en toon hen dat zij je eerste prioriteit zijn.
5
Doneer, niet alleen geld, ook je spullen. Een andere manier om goedheid te tonen is door wat van je eigendommen aan een goed doel te schenken.
6
Doe zomaar iets goeds. Doe zomaar een goede daad, zonder een beloning te verwachten, in de wetenschap dat iemand op een dag hetzelfde voor jou kan doen
7
Transformeer je leven door goedheid. Laat goedheid je leven transformeren, om alle gevoelens en daden van agressie, haat, minachting, woede, angst en minderwaardigheid te ontstijgen. Door goedheid te tonen, neem je een standpunt in door te bevestigen dat zorgen voor anderen, voor onze omgeving, voor jezelf de juiste manier is om te leven. Het gaat niet om directe effectiviteit; goedheid is een keuze voor een levensstijl.             

                                                           Tips

• Goed doen groeit van de ene persoon naar de andere. Dus geef het door zonder iets te verwachten als tegenprestatie. Uiteindelijk zal je het toch wel terugkrijgen.


• Vraag iemand bij wie je bent hoe het gaat, luister oprecht en vraag door over de reactie. Goedheid omvat zorg en medeleven, en iedereen wil “gehoord” worden.
• Denk niet alleen aan de korte termijn; de goede daden die je vandaag doet, kunnen iemand leren goede daden voor anderen te doen, en ze zullen leren van je voorbeeld als ontvanger van je goedheid.
• Zeg gedag tegen iedereen die je ziet, van verkoper tot je baas, dat verlicht de omgeving en anderen voelen zich op hun gemak. Doe dit elke dag.
• Goedheid is gratis, dus deel het met iedereen, elke dag. Praat met iemand die eenzaam is. Bel een vriend zomaar op.
• We weten allemaal dat we een ander mens niet of niet makkelijk kunnen veranderen. Maar goedheid stelt ons in staat dingen om hen heen te veranderen zodat ze de noodzakelijke veranderingen zelf kunnen aanbrengen

Waarschuwingen

• Voel niet de behoeft om op te scheppen over je goede daden; wees nederig.
• Wees er zeker van dat je goede daad gewenst is. Soms kan ongevraagde “hulp” averechts werken.


.

 

De Macht der Gewoonte

 

Het belang van gewoontes kan moeilijk onderschat worden in het streven naar ons ‘reuze-deugden-zelf. Onderstaand gedicht, toegeschreven aan Frank Outlaw en vrijelijk vertaald, illustreert dat:
Het draait allemaal om karakter
Let op je gedachten, ze worden woorden
Let op je woorden, ze worden handelingen
Let op je handelingen, ze worden gewoontes
Let op je gewoontes, ze worden karakter
Let op je karakter, het wordt je bestemming!

De vader van de deugdethiek, de Griekse filosoof Aristoteles, vond dat van de drie in zijn tijd gesignaleerde manieren om goed te zijn: afstamming, gewoontes en voorschriften, gewoontes de belangrijkste van de drie waren.

Ook William James, een van de bekendste Amerikaanse psychologen, beweerde dat, hoewel ons leven voor een deel uit weloverwogen beslissingen bestaat, er ook een grote hoeveelheid praktische, emotionele en intellectuele gewoontes in ons leven de dienst uitmaken.

Onderzoek van de Amerikaanse Duke Universiteit geeft aan dat wel 40% van ons gedrag uit gewoontes bestaat.

Relatie deugden en gewoontes

Yearley formuleert de deugd als een gezindheid om te handelen, willen en voelen, die een beoordeling inhoudt en die leidt tot een herkenbare menselijke voortreffelijkheid of voorbeeld van menselijk floreren. Deugden zijn niet aangeboren, maar zijn goede gewoontes geworden, dankzij voortdurende oefening.
Uit deze beschrijving blijkt dat gewoontevorming essentieel is in het aankweken van deugdzaam gedrag. En hierna geven we de belangrijkste processen aan die deze gewoontevorming bepalen. Een belangrijk onderscheid tussen deugden en gewoontes is dat deugden een morele grondslag hebben, terwijl gewoontes zowel goed als slecht van aard kunnen zijn. Als je deugdzaam wilt worden is het dus zaak, door middel van ons morele denken, ervoor te waken goede en geen slechte gewoontes aan te kweken.

Gewoontes aanleren of veranderen

Gewoontes bestaan uit een drieledig circuit: een prikkel, signaal of trigger die de hersens vertelt om in een automatisme over te gaan en aangeeft welke gewoonte geactiveerd moet worden. Dan is er de routine, die fysiek, mentaal of emotioneel kan zijn. Tenslotte is er de beloning, die het verstand helpt om te bepalen of het de moeite waard is dit specifieke circuit in de toekomst te blijven volgen.


Nieuwe gewoontes worden dus gevormd door een circuit van prikkel, routine en beloning. Daarbij wordt een behoefte, een aandrang geschapen die het circuit voedt. Een prikkel en een beloning zijn op zichzelf niet voldoende om een nieuwe gewoonte te vormen. De prikkel moet, naast het oproepen van een routine, eveneens de hunkering naar de verwachte beloning oproepen. In de loop van de tijd wordt dit circuit van prikkel, routine en beloning steeds automatischer. De prikkel en de beloning raken met elkaar verstrengeld totdat een sterk gevoel van anticipatie en behoefte ontstaat.
Gewoontes zijn taai omdat ze neurologische behoeften scheppen. Ze zorgen ervoor dat onze hersens zich aan hen vastklampen ten koste van andere faciliteiten, inclusief ons gezond verstand. Tevens zijn ze verbazingwekkend delicaat. Als prikkels zelfs maar licht veranderen, kan een gewoonte verstoord raken.
Gewoontes ontstaan omdat ons brein continu naar manieren zoekt om inspanningen te verminderen. Terwijl we het nieuwe gedrag aanleren, neemt de mentale activiteit af. Die besparing heeft het grote voordeel dat de bespaarde mentale energie voor andere, mogelijk meer productieve, activiteiten aangewend kan worden. Gewoontes en routines geven vastigheid, omdat ze de onzekerheid van de keuze elimineren.
Gewoontes zijn geen lotsbestemming. We kunnen ze veranderen. Ons brein maakt geen onderscheid tussen goede en slechte gewoontes. Ze zijn vaak evenzeer een vloek als een zegen. Je kunt slechte gewoontes niet elimineren, alleen maar veranderen. We kunnen nieuwe neurologische routines aanmaken om ongewenst gedrag uit te schakelen en de slechte tendensen naar de achtergrond te dringen. De scheidslijn tussen gewoontes en verslaving is soms moeilijk aan te geven.

We houden ons misschien het meest bezig met het veranderen van slechte gewoontes, vooral via voornemens aan het begin van het jaar. Een hoogst loffelijke bezigheid. In de positieve psychologie promoot men het versterken van goede gewoontes en de transfer van hun invloed naar andere, zwakkere gewoontes. Dat zou in plaats van ontgoocheling bij tegenslag in de uitvoering van goede voornemens, meer bevrediging en aanmoediging kunnen opleveren.
De Gouden Regel van gewoonteverandering is: de oorspronkelijke prikkel en de oorspronkelijke beloning aanhouden, maar een nieuwe routine inpassen. De nieuwe gewoonte moet in een vertrouwde ‘verpakking’ gecamoufleerd worden. Praktisch iedere gewoonte kan veranderd worden als prikkel en beloning hetzelfde blijven.
Gewoonteverandering is niet makkelijk. Echte verandering vraagt inzet en kennis van de behoeften die je gedrag oproepen. Als je een gewoonte wilt veranderen, moet je bewust besluiten dat te doen. Je moet de prikkels en beloningen identificeren en alternatieve routines vinden.
Ondanks enkele algemeenheden is er geen eenvoudige of alomvattende formule voor het veranderen van gewoontes. Individuen en gewoontes zijn allemaal verschillend van elkaar en de specifieke manieren om ze te identificeren en te veranderen, verschillen van persoon tot persoon en van gedrag tot gedrag.
Voor gewoonteverandering kan het de moeite lonen zich te concentreren op kern- of sleutelgewoontes. Deze bezetten een strategische positie in het gewoontegedrag; door deze te veranderen worden tegelijkertijd andere gewoontepatronen veranderd. Een persoonlijk voorbeeld was het onderbreken van een verslavingstriumviraat roken, koffie en bier drinken. Door, als eerste, het roken te stoppen werd het, door het reeds verminderde genot door de afwezigheid van nicotine, makkelijker om daarna bier en vervolgens overconsumptie van koffie te elimineren. Net als het aanpakken van de juiste kerngewoontes grootscheepse verandering teweeg kan brengen, zo kan de keuze van verkeerde kerngewoontes rampen veroorzaken.

Tientallen studies hebben aangetoond dat wilskracht, inclusief zelfbeheersing, de allerbelangrijkste factor is in het behalen van individueel succes. De beste manier is daarom van wilskracht een gewoonte te maken.

Starbucks, de gigantische ‘koffiezetter’, heeft een uitgebreid trainingsprogram in zelfbeheersing voor al zijn employees opgezet. Het wordt als een belangrijke factor gezien in de succesvolle management van het bedrijf. Het is nu algemeen geaccepteerd dat wilskracht aangeleerd kan worden. Je moet evenwel in de gaten houden dat wilskracht, net als een spier, vermoeid kan raken en daardoor effectiviteit kan verliezen. Het is daarom zaak met deze gewoonte verstandig om te gaan. Dat de een makkelijker wilskracht ontwikkelt dan een ander kan, althans deels, verklaard worden door de mate van vrijheid. Als mensen vinden dat ze geen autonomie hebben, maar alleen opdrachten moeten uitvoeren, raakt de ‘spier’ van de wilskracht veel vlugger vermoeid.
Voor enkele gewoontes is er nog een ander ingrediënt nodig om te veranderen en vol te houden en dat is de vaste overtuiging dat men de gewoonte kan veranderen! Dit is vooral van belang wanneer onverwachte stress optreedt. Dit is overtuigend aangetoond bij het afkicken van alcoholverslaving. Een groep of gemeenschap is bij uitstek geschikt om zo’n overtuiging op te bouwen en vast te houden.

Een belangrijke gebeurtenis in het leven kan de aanleiding zijn gewoontes te veranderen. Dit kan gebeuren als gevolg van gezondheidsproblemen bijvoorbeeld of bij winkelgewoontes de komst van het eerste kind.

Als je je er eenmaal van bewust bent dat gewoontes veranderd kunnen worden, heb je de vrijheid, en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid, om de slechte om te zetten in goede gewoontes. Dat brengt deugdzaamheid en geluk. De beste resultaten krijg je met concrete doelen, uitgewerkt in een plan, het SMART plan: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Tijdsgebonden en Realistisch.

Deze blog put uitvoerig uit het boek van Charles Duhigg. ‘The Power of Habits’ (2012)

Goede voornemens

De goede-voornemens-campagne van 2018 is voor velen weer op zijn eindje. Die heeft waarschijnlijk zowel voldoening als teleurstelling gebracht. Zo’n 80% van de burgers doet er gewoonlijk aan mee; een vijfde daarvan voert haar plannen daadwerkelijk uit.
Als je bij de laatste groep hoort, is het beter om nog niet op te geven. Integendeel, de aanhouder wint en we leren van onze fouten. Zoals een bekende Nederlandse cabaretier dat zo fraai zei: ‘uithuilen en opnieuw beginnen!’ En niet dralen om reeds ‘verzonken kosten’.
De NRC (Ben Tiggelaar, Richard Thaler) en de Engelse krant ‘the Guardian’ hadden een aantal goede adviezen rond de jaarwisseling. De SMART methode zegt bijvoorbeeld dat een voornemen Specifiek (concreet), Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden moet zijn om het goed te kunnen uitvoeren. Schuif het voornemen niet op de lange baan en begin meteen. Stel een plannetje op, waarbij je omstandigheden aanpast en obstakels uit de weg ruimt, bijvoorbeeld geen alcohol of snoep in huis halen.


We moeten nuchter en eerlijk naar onszelf kijken: we zijn niet perfect, niet rationeel, niet wilskrachtig en hebben hulp nodig. Als individuen hebben we zowel een planmatige als een uitvoerende kant. De eerste gaat over de lange termijn (gezondheid, pensioen), de tweede over plezier in het hier en nu en die kant is makkelijk te verleiden. Concentreer op je doel, begin met kleine stapjes, want hoe makkelijker, hoe meer kans van slagen. Maak het zo leuk mogelijk, in plaats van een kastijding. De beloning voor een goed resultaat dient meteen te volgen.

Heb compassie met jezelf. Het grootste obstakel in gewoontevorming is zelfkritiek, dat geringere motivatie en zwakkere zelfcontrole veroorzaakt.

Nieuwe gewoontevorming schijnt ’s morgens makkelijker te gaan, wanneer het stresshormoon cortisol actiever is en routines makkelijker wortel schieten.
Een belangrijk steuntje kunnen partner, familie en vrienden zijn door begrip, ondersteuning en groepscohesie. Deelnemers sluiten onderling vaak weddenschappen af.
Hou je vorderingen eerlijk bij. Dat geeft meer kans op succes. Wat ging er goed, wat minder en waarom en hoe pas ik mijn plannetje aan?
Kijk welke uitvluchten er mogelijk zijn. Als je ze van tevoren kent, maak je er waarschijnlijk minder misbruik van.

Ga weer aan de slag. Leven is vallen en opstaan en je betere zelf wordt niet in één dag gebouwd.

wilskracht….

 

Vol goede moed

2017 loopt op zijn eindje. Tijd om de balans op te maken en nieuwe voornemens voor 2018 te maken. Best spannend om dat op het gebied van houdingen en gedrag, van deugden te doen.

Zijn we er in 2017 betere mensen op geworden. Welke lofwaardige, verbeteringen hebben we aan onszelf, onze medemensen en aan de maatschappij aangebracht?
En wat zijn de plannen voor het komende jaar?
‘De Sociale Staat van Nederland 2017’ van het Sociaal Culturele Planbureau geeft aan dat de kwaliteit van leven van Nederlanders de afgelopen 25 jaar beter is geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.

De stemming in het land is in grote lijnen stabiel gebleven in de afgelopen 25 jaar. Nog steeds vindt rond de 85% dat het eigen gezin in welvaart leeft en vindt bijna de helft van de Nederlanders dat anderen in het algemeen wel te vertrouwen zijn. Rond de 85% zegt gelukkig te zijn.
Dat is fantastisch. Goed voor Nederland. We horen steevast bij de tien ‘beste’ landen op dit soort vergelijkingen. Waarschijnlijk horen jij en ik ook bij de gelukkigen. Het zou ons sieren mededogen te hebben met de vijf procent die arm en de vijftien procent die niet gelukkig zijn.
In de wereld als geheel gaat het ook de goede kant op, al zou je dat op basis van de dagelijkse berichtgeving niet zeggen. Het is wel zo dat er nog veel te doen valt voordat alle landen en groepen een adequaat welvaartsniveau hebben. Ondanks dreigementen her en der zijn er nu minder ernstige conflicten in de wereld dan voorheen en een flink deel van de wereldarmoede is uitgebannen. Het wereldontwikkelingsplan van de V. N. 2016 – 2030 zal naar verwachting een grote bijdrage aan wereldwijde ontwikkeling leveren en de ernstigste armoede uitbannen. Hoe dichter bij, hoe meer we geneigd zijn te helpen, maar het is met de hele ontwikkelingswereld, dichterbij en veraf, dat we solidair dienen te zijn.

Als we de kwaliteit van samenleven op deze wereld op een hoger ethisch plan willen brengen, moeten we dat laten blijken in onze meningen, houdingen en daden.


Kritische, constructieve meningsuiting is niet altijd makkelijk. Je moet lef hebben om voor je mening uit te komen als die indruist tegen de opvattingen van je omgeving. Politiek zijn we niet erg actief. Als Nederlandse leeuwen zouden we wat meer moed kunnen tonen om onze drang naar rechtvaardigheid en mededogen in actief gedrag om te zetten. Misschien is dat een goed voornemen voor volgend jaar: onze constructieve, maatschappelijke inzichten en meningen sterker uitdragen. Als je daar meer lef voor nodig hebt, laat je dan inspireren door het onderstaande gedicht van Toon Hermans

Bang
Ik ben niet bang voor stroppen
Voor floppen ben ‘k niet bang
Voor klappen noch voor schoppen
Voor kleunen op mijn wang
Ik wil geen woord meer horen
Van angst voor zorg en pijn
‘k heb al te veel verloren
Met botweg bang te zijn
Mijn moed was maar héél pover
Mijn lef was valse schijn
‘k heb nu geen tijd meer over
Om bang voor iets te zijn
Nu wil ik vrijuit leven
Als ’t effen kan héél lang
‘k ben niet kapot te krijgen
Dat komt: ik ben niet bang.

De ontwikkeling van de deugd moed is niet alleen goed voor constructieve deelname aan de politiek, het levert ook vruchten op voor andere zaken waar we mee te maken hebben, van loopbaan tot ontspanning en van zakelijke contacten tot liefdesverhoudingen.
Bij de verdere profilering van de deugd moed dienen we in de gaten te houden dat de drie andere kardinale deugden van: maat houden, wijsheid en liefde erbij betrokken dienen te worden om de deugd moed in balans te houden. Het mes kan aan vier kanten snijden!