web analytics

Referenties

www.virtuesproject.com

Website van het overkoepelende Canadese project dat actief is in meer dan 100 landen.

www.deugdenproject.nl 

De Nederlandse afdeling van bovengenoemd Canadees programma. Een internationaal initiatief, begonnen in Canada, om deugden, goede
eigenschappen in het dagelijks leven toe te passen.

www.virtuesbelgium.org

De Belgische afdeling van het bovengenoemde Canadese programma

www.actionvirtues.nl

Nederlandstalige website over deugden en gerelateerde activiteiten

www.charactered.net

The Character Education Network is a place for students, teachers, schools and
communities to facilitate character education.

www.charactereducation.com

Character Development Group is a leading provider of character education staff
development resources in the U.S.A.

www.charactercounts.org   

A popular character education program in the U.S.

www.character.org 

Character.org is a nonprofit organization in the U.S.A. that strives to ensure young people everywhere  are educated, inspired, and empowered to be ethical and engaged citizens.

www.religionsforpeace.org

Religions for Peace advances common action     among the world’s religious communities for peace.

www.doegoed.net

Hoe rechtvaardig en goed te leven

www.justpax.it

Site van de Pontifical Council for Justice and Peace, Vatican, Rome.

www.sgi.org

Soka Gakkai International, Buddhism in Action for Peace

www.oneworld.nl 

Met magazine over mondiaal denken en groen doen.

www.bic.org

The Baha’i International Community is an international non-governmental organization with affiliates in over 180 countries.

www.un.org 

de website van de Verenigde Naties in New York, met doorverbindingen naar alle organisaties, programma’s en Gespecialiseerde Organisaties in de VN-familie.

www.undp.org

Ontwikkelingsprogramma van de VN, New York.

www.unwomen.org 

UN Women is the United  Nations organization dedicated to gender equality and the empowerment of  women.

www.ohchr.org

Office of te U.N. High Commissioner for Human Rights

www.unesco.org

Site van UNESCO, Parijs

www.unodc.org

U.N.Office on Drugs and Crime, Wenen

www.robertmuller.org

Site van Robert Muller zaliger, in leven ‘Profeet van de hoop’ bij de VN en guru mondiale spiritualiteit.

www.transparency.org

Transparency International is the global society organisation leading the fight
corruption.

www.transparency.nl

Site van Transparency International, Nederland.

www.integriteitoverheid.nl

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector. BIOS is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

www.corruptie.org

Een initiatief op het gebied van corruptie van de Saxion Hogescholen.

www.taxjustice.net

Coalition of researchers and activists focused on the harmful impacts of tax avoidance, tax competition and tax havens.

www.somo.nl

Onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met onderzoek naar multi-nationale ondernemingen

www.amnesty.nl

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten.

www.viacharacter.org

Amerikaanse site over karaktersterktes en deugden, gebaseerd op de positieve psychologie. Gratis online test met rapport.

www.strengthsfinder.com

Gallup Strengths Centre on character strengths.

www.strengths2020.com

Amerikaanse site van Realiseer sterkekanten benadering.

www.scp.nl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (afgekort SCP) is een nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut en belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering.

www.mentaalvitaal.nl

Site van het Trimbos-instituut voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil.

www.europeanvaluesstudy.eu

A large-scale, cross-national, and longitudinal survey research program on basic human values

www.worldvaluessurvey.org

The World Values Survey (WVS) is a global research project that explores people’s
values and beliefs.

www.motivaction.nl

Motivaction is een marktonderzoeksbureau met grote expertise in sociaal-culturele en sociaalpsychologische onderwerpen.

www.werkenaanbevlogenheid.nl

Site vanArnold B. Bakker, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

www.ncdo.nl

Nederland, Informatie over internationale samenwerking.
www.charterforcompassion.org

Engelstalige site van Karen Armstrong’s ‘Charter for Compassion’(2009)

www.handvestvoorcompassie.nl

Nederlandstalige editie van het internationale platform ‘Charter for Compassion’.

www.barmhartigheid.nl

Site van de Nederlandse Beweging van Barmhartigheid.

www.ervinlaszlo.com

Site van de wetenschapsfilosoof Ervin Laszlo, Founder and President of The Club of Budapest

www.thomaspogge.com

Thomas Winfried Menko Pogge is a German philosopher and is the Director of the Global Justice Program and Leitner Professor of Philosophy and International Affairs at Yale University. Hij runt een mondiale denktank onder de naam ASAP (Academics Stand Against Poverty)

www.gratefulness.org

Uitgebreide engelstalige site over de deugd van dankbaarheid.

dankbaar.org

Nederlandstalige website over dankbaarheid

www.globalsecurityjusticegovernance.org

Commission on Global Security, Justice and Governance, jointly supported by the Hague Institute for Global Justice and the Stimson Centre, Washington D.C.

www.cordaidbondzondernaam.nl

Stichting voor solidariteit en barmhartigheid naar kwetsbare mensen. Maandelijkse spreuken.

www.sire.nl

Stichting Ideële Reclame (onafhankelijk) wil met haar campagnes mensen in beweging brengen en aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig of geen aandacht krijgen maar dit wel verdienen.

www.civicus.org

Internationale NGO to strengthen civil society and citizen action around the world

http://geluk.starttpagina.nl

http://talentenwijzer.webs.com

http://www.netwerkpositievepsychologie.nl

www.ideapod.com

A wide-ranging English website about constructive ideas and their application

www.powerofpositivity.com

mijndeugden.nl

www.jubileecentre.ac.uk

Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham

www.global-ethic.org

Global Ethic Foundation, the Institute for Global Ethics and Hans Küng

www.coachcharacter.com

For character development in sports, through coaches

https://ethischegespreksvoering.nl

website van Frederike de Jong