Bibliografie

 

 • Alighieri, Dante, De Goddelijke Komedie, Baarn, Ambo, 1987. 599 blz. –
 • Aristoteles, Ethica Nicomachea, Groningen, Historische Uitgeverij, ISBN 90 6554 005 9 – Armstrong, Karen, Twelve Steps to a Compassionate Life, New York/Toronto, Alfred A. Knopf, 2011. 222 blz.
 • Baggini, Julian en Macaro, Antonia, The Shrink and the Sage. A guide to living, UK, Icon Books, 2012. 246 blz. – Bennett, William J., The Book of Virtues, A treasure of great moral stories, New York, Touchstone, 1993. 831 blz.
 • Berkvens-Stevelinck, Christiane en Alblas, Ad, Catechismus van de Compassie – uit de kunst, Vugt, Uitgeverij Skandalon, 2010. 139 blz.
 • Bingen, Hildegard of, The Book of the Rewards of Life: Liber Vitae Meritorum, 1997. – Birschel, Annette, Mordsgouda. Als Deutsche unter Holländern, Berlin, Ullstein Buchverlage, 2011. 247 blz.
 • Blackburn, Simon, Being Good. A short introduction to ethics, Oxford, Oxford University Press, 2001. 162 blz.
 • Bobbio, Norberto, Lof der Zachtmoedigheid, in Nexus, nummer 58, 2011, blz. 101 – 116, Tilburg, Uitgeverij Nexus, 2011.
 • Bolier, Linda; Haverman, Merel en Walburg, Jan Auke, Mental Fitness. Verbeter je mentale conditie, Amsterdam, Boom, 2010. 173 blz.
 • Bormans, Leo, Wordt Optimist. Negen toetsstenen voor een positief leven, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2011.189 blz.
 • Brink, Gabriël van den, Eigentijds Idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland, Amsterdam University Press, 2012. 104 blz.
 • Burggraeve, Roger, et al., Witboek over Corruptie en Integriteit, Leuven, Roger Burggraeve en Davidsfonds Uitgeverij nv, 2008. 163 blz.
 • Cahn, Steven M. and Markie, Peter. ETHICS. History, Theory and Contemporary Issues. New York, Oxford. Oxford University Press. Third Edition, 2006. 879 blz.
 • Caring Economics, Edited by Tania Singer and Matthieu Ricard, New York, Picador, 2015. 228 blz.
 • Caritas in Veritate, Encyclical Letter of the Supreme Pontif Benedict XVI.
 • Cerulo, Karen, Never Saw It Coming, University of Chicago Press, 2006
 • Chamfort, Wennen aan de Hel, Anekdotes en uitspraken, Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspes, 1972. 136 blz.
 • Cliteur, Paul. Moreel Esperanto. Uitgeverij de Arbeiderspers. Copyright 2007 Paul Cliteur. ISBN 978 90 295 6321 5. 428 blz.
 • Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, Pauselijke Raad voor Rechtvaardigeid en Vrede, Brussel, Uitgeverij Licap cvba, 2004. 551 blz.
 • Comte-Sponville, André. A Small Treatise on the Great Virtues. New York, Henry Holt and Company. Copyright 1996. ISBN 13: 978-0-8050-4556-7. 352 blz.
 • Covey, Stephen R. The Seven Habits of Highly Effective People. Restoring the Character Ethic. Stephen R. A Fireside Book published by Simon & Schuster. Copyright 1989 by Covey. ISBN 0-671-66398-4
 • De Beaufort, Binnert, De Lompe Leeuw, Waarom Nederlanders zo Onbeschoft zijn, Amsterdam, Prometheus 2006. 172 blz.
 • De Dalai Lama, Een Leven vol Mededogen,’s-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôH, 2008. 149 blz.
 • De Nederlandse Samenleving 2010, Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010, 232 blz.
 • Dohmen, Joep, Het Leven als Kunstwerk, Lemniscaat, 2008. 219 blz.
 • Dohmen, Joep en Baars, Jan, De Kunst van het Ouder Worden. De grote filosofen over ouderdom, Amsterdam, Ambo, 2010. 480 blz.
 • Doyle, Mary K. The Rosary Prayer by Prayer. How and why we pray the Christ-centered rosary of the Blessed Mother. Acta Publications. ISBN 13:978-0-9677449-4-0, 2006. 224 blz.
 • Een Land om bij te Huilen. Buitenlandse schrijvers over Nederland, Samengesteld door René van Stipriaan, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2001. 216 blz.
 • Fakry, Majid, A History of Islamic Philosophy, Third edition, New York, Columbia University Press, 2004. 430 blz.
 • Foer, Steven de, Onder Hollanders. Een Vlaming ontdekt Nederlanders, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2001.176 blz.
 • Frederickson, Barbara L. Ph.D., Love 2.0. Creating happiness and health in moments of connection, New Yourk, Penguin Plume, 2013. 245 blz.
 • Geloven Binnen en Buiten Verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014. 149 blz.
 • Gibran, Kahlil, De Profeet, Wassenaar, Mirananda, 1979. 102 blz.
 • Gracián, Baltasar, Handorakel en Kunst van de Voorzichtigheid, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2007. 157 blz.
 • Gray, John, Strohonden. Gedachten over mensen en andere dieren, Amsterdam, Ambo, 2003. 208 blz.
 • Greenstein, Mindy and Holland, Jimmie, Lighter as we Go. Virtues Character strengths and Aging, Oxford University Press, 2015. 285 blz.
 • Hadot, Pierre, Oefeningen van de Geest, Ambo/Anthos, 2005. 291 blz
 • Handboek Positieve Psychologie, red. Bohlmeijer, Ernst, et al, Amsterdam, Boom, 2013. 413 blz.
 • Hammarskjöld, Dag, Markings, New York, Ballantine Books, 1983, 196 blz
 • Hedges, Chris, Ik Geloof niet in Atheïsten, Meulenhoff, 2008. 200 blz.
 • Hennezel, Marie de, La Chaleur du Coeur Empêche nos Corps de Rouiller, Paris, Editions Robert Laffont S.A., 2008. 217 blz.
 • Hunt, Lynn. Inventing Human Rights. A History. New York, London W.W. Norton & Company. 2007. 272 blz.
 • Jolly, Richard et al, UN Ideas that Changed the World, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 2009. 310 blz.
 • Jong, Stephan de, Verhalen van Levenskunst. 140 wijsheidsverhalen om mee te beginnen. Kampen, Uitgeverij Kok, 2004. 170 blz.
 • Kahn, René, De Tien Geboden voor het Brein, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2011. 151 blz.
 • Kant, Immanuel, Naar de Eeuwige Vrede, Amsterdam, Boom, 2004. 129 blz.
 • Kennedy, James, De deugden van een Gidsland. Burgerschap en democratie in Nederland, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2005. 60 blz.
 • Kennedy, Paul, The Parliament of Man. The United Nations and the Quest for World Government, London, Allen Lane Penguin Books, 2006. 361 blz.
 • Kinneging, Andreas. Geografie van Goed en Kwaad. Filosofische Essays. Spectrum. Spectrum, copyright 2005 by Andreas Kinneging. ISBN 978 90 274 2825 7. 533 blz.
 • Kreeft, Peter. De Deugden in Ere Hersteld; de Noodzakelijke Voorwaarde voor een Gezonde Maatschappij. Driebergen, Navigator Boeken. 2003.
 • Krog, Antjie, Waar ik Jou Word, Amsterdam, Uitgeverij Podium, 2009. 15 blz.
 • Kulbarz, Vimalo, 365 Boeddhistische Wijsheden, ‘s Gravenhage, Uitgeverij BZZTôH, 2001. 160 blz.
 • Küng, Hans. Global Responsibility. In Search of a New World Ethic. New York. The Crossroad Publishing Company. 1991. ISBN: 0-8245-1102-6. 158 blz.
 • Kuper, Simon, Retourtjes Nederland, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2006. 175 blz.
 • Laszlo, Ervin, Je Kunt de Wereld Veranderen. Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld, Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes, 2004. 135 blz.
 • Lier, Marjan van. De 9 Deugden voor je Werk. Amsterdam; Spectrum. ISBN 9027468850
 • Lorenzetti, Ambrogio, Palazzo Publico a Siena, Torino, Società Editrice Internationale,1996. 103 blz.
 • MacIntyre, Alasdair. After Virtue. A Study in Moral Theory. Third Edition. University of Notre Dame Press. 2007 ISBN-10: 0-268-03504-0. 286 blz.
 • Maex, Edel, Mindfulness. In de maalstroom van je leven, Lannoo. ISBN 978-90-209-6516-2
 • McGhee, Paul, Humor as Survival Training in a Stressed-Out World, Bloomington, (Ind.), AuthorHouse, 2010. 149 blz.
 • McGhee, Paul, Humor. The Lighter Path to Resilience and Health, Bloomington (Ind.), AuthorHouse, 2010. 363 blz.
 • Meisler, Stanley, Kofi Annan, Een Leven in het Teken van Vrede, Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z & K Uitgevers, 2007. 384 blz.
 • Moïsi, Dominique, De Geopolitiek van Emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen. Uitgevers Nieuw Amsterdam, 2009. 256 blz.
 • Morgan, John. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners. London, Headline Book Publishing 1996. ISBN 0 7472 7715 X. 371 blz.
 • Morren, Paul, De Rechten van de Mens, Leuven/Apeldoorn, Garant, 1999. 270 blz.
 • Muller, Robert, De geboorte van een Wereldbeschaving, Den Haag/London, East-West Publications,1994. 206 blz.
 • Muller, Robert, New Genesis. Shaping a Global Spirituality, Anacortes, Washington, World Happiness and Cooperation, 1982. 197 blz.
 • Neiman, Susan, Morele Helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw, Amsterdam, AMBO 2008. 472 blz.
 • Newberg, Andrew en Waldman, Mark Robert, Woorden Kunnen je Brein Veranderen. Handleiding voor compassievolle communicatie, Ten Have/Lannoo, 2012. 271 blz.
 • Nicholson, Sir Harold. Diplomacy, Washington D.C., Georgetown University, 1988. 151 blz.
 • Niemiec, Ryan M., Mindfulness & Character Strengths. A practical guide to flourishing, Boston, Hogrefe Publishing, 2013. 274 blz.
 • Nurser, John S., For All Peoples and All Nations. The Ecumenical Church and Human Rights, Washington, D.C. , Georgetown University Press, 2005. 220 blz.
 • Obama, Barack, The Audacity of Hope, New York, Three Rivers Press, 2006. 375 blz
 • Oosterhuis, Huub, Ik Versta onder Liefde. Uitgeverij Ten Have, 2011.126 blz.
 • Oudenhoven, Prof. Dr.J.P.L.M. van Oudenhoven et al., Nederland Deugt, Assen, Van Gorcum 2008. 93 blz.
 • Oz, Amos, Hoe Genees je een Fanaticus, Amsterdam, De Bezige Bij, 2004. 59 blz.
 • Peale, Norman Vincent, The Power of Positive Thinking; The Positive Principle Today and; Enthusiasm Makes the Difference, New York, Wing Books, resp. 1952, 1976 en 1967. 603 blz.
 • Peeters, Harry, Over deugden en Ondeugden. Vroeger en nu, Nijmegen, Sun, 1996. 64 blz.
 • Peters, D.C. De zeventien gebrandschilderde glazen in de Oudhoornse kerk: verbeelding van wereldlijke macht en christelijke deugden, Alphen a/d Rijn, Stichting Rijnlandse Historiën, 2003.
 • Peterson, Christopher en Seligman, Martin E.P., Character Strengths and Virtues. A handbook and Classification, Oxford/New York, Oxford University Press, 2004. 800 blz.
 • Phillips, Derek, De Naakte Nederlander. Kritische overpeinzingen, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1985. 275 blz.
 • Popov, Linda Kavelin, Het Grote Deugdenboek voor Ouders en Kinderen, Groningen, de Zaak, 2004. 348 blz.
 • Recht, Rechtvaardigheid en Ethiek, in het bijzonder in de notariële praktijk. Uitgeverij Kluwer. Deventer, 2008. 76 blz.
 • Rinpoche, Sogyal, Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. Herziene editie, Utrecht, Kosmos-Z & K Uitgevers, 2004. 430 blz.
 • Robertson,Ian, The Winner Effect. How Power affects Your Brain ,London Bloomsbury, 201 – Roosenboom, Thomas, Denkend aan Holland, Kellendonk Lezing 2005. Amsterdam, Querido, 2005. 59 blz.
 • Roosevelt, Eleanor, You Learn by Living, Eleven keys for a more fulfilling life. New York, Harper Perennial, 1960. 211 blz.
 • Rosenberg, Marshall B, Geweldloze Communicatie, Rotterdam, Lemniscaat, 2011. 224 blz.
 • Maiti, Sandra, The Enneagram of Passions and Virtues, New York, Penguin Group, 2005. 231 blz.
 • McGonigal, Jane, Reality is Broken, New York, Penguin Press, 2011. 388 blz.
 • Nicholson, Sir Harold, Diplomacy, Washington, Institue for the Study of Diplomacy, Georgetown University, 1988. 151 blz.
 • Niemiec, Ryan M, Mindfulness and Character Strengths. A practical guide to flourishing, Boston, Hogrefe Publishing, 2013. 274 blz.
 • Sandel Michael J., Justice. What’s the Right Thing to Do, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2009.
 • Sandel, Michael, What Money Can’t Buy. The moral limits of markets, London, Allen Lane, 2012. 244 blz.
 • Schaufeli, Wilmar en Dijkstra, Pieternel. Bevlogen aan het Werk. Thema, Zaltbommel, 2011.
 • Scheler, Max, Het Ressentiment in de Moraal, Amsterdam, Boom, 2008. 157 blz. – Segerstrom, Suzanne C., Optimisme. Hoe optimisten krijgen wat ze willen en wat pessimisten daarvan kunnen leren, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2007. 242 blz.
 • Schlesinger, Stephen C., Act of Creation. The Founding of the United Nations, Cambridge MA, Westview Press Books, 2003. 374 blz.
 • Seligman, Martin, Flourish, London/Boston, Nicholas Brealey Publishing, 2011. 349 blz.
 • Sen, Amartya, The Idea of Justice, London, Allen Lane/Penguin, 2009. 468 blz. – Singer, Peter, Eén Wereld. Ethiek in een tijd van globalisering, Rotterdam, Lemniscaat, 2003. 192 blz.
 • Spangenberg, Frits en Lampert, Martijn, De Grenzeloze Generatie, en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009. 285 blz.
 • Steenhuis, Peter Henk en Hakkenes, Emiel, Voortreffelijk Leven Op zoek naar het juiste midden, Rotterdam, Lemniscaat, 2009. 245 blz.
 • Stokkom, Bas van, Wat een Hufter. Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing, Amsterdam, Boom, 2010. 188 bl.
 • Stufkens, Hein, Mededogen als Menselijke Bestemming, Uitgeverij Ten Have, 2009. 204 blz.
 • The Rule of Saint Benedict, Collegeville, Minnesota, The Liturgical Press, 2001, 161 blz.
 • The United Nations Today, New York, U.N. Publication, 2008. 369 blz.
 • Taylor, Gabriele, Deadly Vices, Oxford, Clarendon Press, 2006. 163 blz.
 • The essential Foucault, Ed. by Paul Rabinow and Nikolas Rose,New York/London, The New Press, 2003. 457 blz.
 • Tongeren, Paul van, Leven is een Kunst, Zoetermeer, Uitgeverij Klement, 2012. 253 blz.
 • Tongeren, Paul van. Deugdelijk Leven. Een Inleiding in de Deugdethiek. Amsterdam, Sun. 2003. 182 blz.T
 • Universal Declaration of Human Rights. United Nations. 1948. 2 blz. – Ven, Jean-Pierre van de, Waarom Luister je Niet ? Helder communiceren met je partner, Amsterdam, Ambo/Anthos, 2015. 204 blz.
 • Verheij, Sigismund en Zweerman, Theo, Om Respect en Mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi, Valkhof Pers 2007. 191 blz.
 • Vorst, Roland van der, Hoop, Uitgevers Nieuw Amsterdam, 2009. 239blz.
 • Vorstman F. Levenswijsheid in Citaten. Prisma boeken, 1963. 219 blz.
 • Vossestein, Jacob. Zo Werkt dat in Nederland. Amsterdam. K.I.T. 1998 I.S.B.N 90 6832 560 4. 133 blz.
 • Vriens, Lennart, Humor als Wapen. Vredeseducatie met een lach, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2001. 47 blz.
 • Vuijsje, Herman. Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag. Uitgeverij Contact. 2007. 271 blz.
 • Waal, Frans de, De Bonobo en de Tien geboden. Moraal is ouder dan de mens, Uitgeverij Atlas Contact, 2013. 286 blz.
 • Waal, Frans de, Een Tijd voor Empathie, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 2009. 311 blz.
 • Waarden, Normen en de Last van het Gedrag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, 2003. – Wal, Koo van der, Wat is er met de Ethiek Gebeurd ? Kampen, Uitgeverij Klement, 2008. 245 blz.
 • Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. London. Unwin University Books. Twelfth impression 1974. ISBN 0 04 331033 8. 292 blz.
 • White, Collin & Boucke, Laurie,The Undutchables. Leven in Holland, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2006. 280 blz.
 • Widdershoven, Guy, Ethiek in de Kliniek. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek, Boom. 2000. 175 blz.
 • Wouters, Cas, De Jeugd van Tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2012, 390 blz.
 • Wright, Robert. The Moral Animal. Evolutionary Psychology and Everyday Life. New York, Pantheon Books, 1994. 467 blz.
 • Zi, Zhuang, De volledige Geschriften. Het grote Klassieke Boek van het Taoïsme, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Augustus, 2007. 439 blz.
 • Ziglar, Zig, Top Performance. How to develop excellence in yourself and others, Grand Rapids, Michigan, Revell, 2003. 233 blz.
 • Zak, Paul J. The Moral Molecule, London, Bantam Press, 2012. 235 blz.
 • Zuinigheid met Vlijt. Over Calvinistische (on)deugden, red. Wensveen, Louke van en Dane, Harm; Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2009. 136 blz.
 • Character Strengths Interventions: a Field Guide for Practitioners,                                                                                                                                                Ryan Niemiec