Plastische Kunst

Parochie Antonius Abt, Scheveningen

De glas-in-lood ramen in deze parochiekerk zijn tussen 1925 en 1927 ontworpen door Antoon Molkenboer, in samenwerking met de toen nog jonge kunstschilder Christiaan de Moor (1899 – 1983). Tekenzetting in lood gebeurde door de Haagse glazenier Lou Asperslagh (1893 – 1949) en vond plaats in diens atelier in de Tollenstraat.

Parochie Antonius Abt, glas-in-loodDe deugden, in bloemsymbolen uitgedrukt in de ronde ramen, hebben tevens betrekking op de Kruiswegmosaïeken daaronder.

De Heilige Antonius Abt, ook wel Antonius de Grote genoemd, leefde in Egypte van 251 tot 356. De woestijn te gaan bewonen is een innovatie geweest van Abt Antonius. Als groep worden deze monniken ‘woestijnvaders’ genoemd.

Antonius Abt onderscheidde de volgende 12 christelijke deugden, met het bloemsymbool van ieder van die deugden tussen haakjes:

 • standvastigheid (campanula);
 • kuisheid (lelie);Parochie Antonius Abt, glas-in-lood 2
 • ootmoed/nederigheid (viool);
 • matigheid (rozenstruik);
 • godsvrucht (passiebloem);
 • sterkte (anemoon);
 • liefde (roos);
 • geloof (sneeuwklokje);
 • hoop (meidoorn);
 • eenvoud (vergeet mij niet);
 • naastenliefde (waterlelie);
 • geduld (hyacinth).

Om deze fraaie deugdbeelden te bekijken, ga naar de website en klik door op Antonius Abt.

 

Muurschilderingen van Giotto di Bondone (1267 – 1337), Scrovegni-kapel Padua

Deze Giotto muurschilderingen zijn gemaakt van 1303 tot 1305. De fresco’s hebben betrekking op het leven van Maria, het leven en de lijdensweg van Jezus en de zeven deugden en hoofdzonden.

Giotto Scrovegnikapel, Assisi
St. Franciscus en zijn dierenvrienden

 

Giotto Scrovegnikapel, Assisi.jpg, hebzucht
hebzucht

 

Klik hier voor de website.