web analytics

Spreuken

 • Redelijkheid en recht laten verstek gaan wanneer zij in strijd komen met vriendschap, macht of eigenbelang.
  Baltasar Gracián
 • Elk oordeel over een ander gaat ten koste van de speelsheid in menselijke relaties.
  Adelheid Roosen
 • Er zijn beminnelijke gebreken evenals er onuitstaanbare deugden zijn.
  Fliegende Blätter
 • De kortste afstand tussen twee mensen is een stralende glimlach.
  Internationale Bijbelbond
 • The only way to have a friend is to be one.
  Ralph Waldo Emerson
 • Who said you should be happy?  Do your work.

Colette

 • Sinds wars begin in the minds of men,
 • it is in the minds of men that the
 • defenses of peace must be constructed.

Constitution of UNESCO

 • Een vreedzaam persoon leeft in een vreedzame wereld
 • Een vijandig persoon, in een vijandige wereld
 • Iedereen die je ontmoet is je spiegel

Ken Keyes, Jr

 • Dwang is eigenlijk altijd contraproductief

Onbekend

 • De goede mens lacht met het hart,

de slechte met de mond.

Drentse Wijsheden.

 • Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.

Phil Bosmans, Cordaid/ bond zonder naam, juni 2012

 • Lui is: uitrusten voor je moe bent.

Drentse Wijsheden

 • Geduld is de kunst van het hopen. L. de Vauvenargues
 • Niets is gevaarlijker dan de onverschilligheid voor het kleine
  kwaad.
  Onb. Ned citaat
 • Men behoeft niet ver te gaan om het geluk te vinden: men
  moet slechts over de drempel van het egoïsme heen stappen.
  G. Joseph
 • Stiptheid is de beleefdheid der koningen.
  Lodewijk XVIII
 • Er zijn grotere deugden nodig om voorspoed te verdragen dan tegenspoed.
  La Rochefoucauld
 • Wanneer wij geen ondeugden hadden, zouden wij er niet
  zoveel genoegen in stellen om die in anderen te ontdekken.
  La Rochefoucauld
 • Huichelarij is een hulde die de ondeugd brengt aan de deugd.
  La Rochefoucauld
 • Van alle hartstochten is die onszelf het meest onbekend : de luiheid. Zij is de hevigste en kwaadaardigste van alle.
  La Rochefoucauld
 • De rede maakt wijsgeren en de roem helden; maar alleen de deugd kan wijzen maken.
  L. de Vauvenargues
 • Wilt gij dat men gunstig over u denkt, spreek dan geen goed van uzelf.
  Pascal
 • Matigheid en arbeid zijn de twee ware medicijnen voor de mens.
  J.J. Rousseau
 • Het argument van de sterkste is altijd het beste.
  J. de la Fontaine
 • Streel een schurk, hij zal u slaan; sla een schurk en hij zal u strelen.
  F. Rabelais
 • Een deugd veinzen is het hebben van de tegengestelde ondeugd.
  Petit-Senne
 • Het ware geluk maakt de mensen zacht, bescheiden en gevoelig, en dit wordt altijd gedeeld.
  De Montesquieu
 • Men kan de mensen niet besturen, dan door hen te dienen.
  V. Cousin
  Op de bodem van onze lach moet men goedheid kunnen vinden.
  Victor Hugo
 • Alle moralisten hebben een mysterieus verband gezien tussen de hoogmoed, deze hartstocht van de geest, en de wellust, deze hartstocht van het vlees.
  J.Roux
 • Het is bijna even verdienstelijk om de deugden van anderen te prijzen als om ze zelf te bezitten.
  Ch. Rollin
 • Om een belediging te bestraffen, is edelmoedigheid doelmatiger dan wraak.
  J. la Harpe
 • De deugd is niet een weten, maar een willen.
  Zacharia
 • Absolute macht ontketent in de mens de slechtste instincten.
  A. Maurois
 • Die niet aan deugd gelooft, heeft zelf geen deugd.
  Lessing
 • In hun wortels zijn goed en kwaad vaak innig met elkaar vergroeid. Aan hun grenzen reiken deugd en ondeugd elkaar de hand.
  Baer-Oberdorf
 • Barmhartigheid wordt dubbel gezegend: ze zegent hem die haar verleent en hem die haar ontvangt.
  Shakespeare
 • Gemakkelijker is het om deugdzaam te zijn dan het te schijnen.
  B. Shaw
 • Sommige mensen stijgen door onrecht en anderen vallen door deugd.
  Shakespeare
 • Humor is een verzachter van slechte stemmingen, een rijke bron van barmhartigheid.
  J. Brice
 • Niets is beminnelijker dan de deugd.
  Cicero
 • Men  smore ’t wassend quaet bij tijds in zijn geboorte.
  Vondel
 • Hoffelijkheid is een bloem van de naastenliefde.
  St Franciscus van Sales
 • De vrucht van de arbeid is de zoetste van al onze genoegens.
  L. de Vauvenargues
 • De eenzaamheid is voor de ziel wat het dieet voor het lichaam is.
  L. de Vauvenargues
 • Leed is de Vader en liefde de Moeder van de wijsheid.
  L.Börne
 • Kunt gij mij een wijze noemen, die niets heeft van een nar?
  F. Hebbel
 • Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.
  Lord Acton
 • Never be afraid of anyone; the best procedure for doing this is to love people and always see the best in them.   Norman Vincent Peale
 • Men moet denken wat waar, voelen wat schoon en willen wat goed is.
  Plato
 • Het is beter één enkel lampje aan te steken dan de duisternis te vervloeken.
  Confucius
 • Men kan niet in de waarheid doordringen, tenzij door de liefde.
  Augustinus
 • Macht is plicht en vrijheid is verantwoordelijkheid.
  M. von Ebner-Eschenbach
 • Als gij u tot schaap maakt, zal de wolf u verslinden.
  (Fr. Spr.)
 • Een goed huwelijk tracht de voorwaarden te verwezenlijken van de vriendschap.
  M. E. de Montaigne
 • Vermaan uw vrienden in het geheim en prijs hen in het openbaar.
  Publius Syrus
 • Het is wonderlijk hoeveel goed goedheid kan doen.
  Canon Mosely
 • De humor is niet een gave van de geest, maar van het hart.
  L. Börne
 • Tact is het verstand van ’t hart.
  Gutzkow
 • Het leven is goddelijk wanneer plichtsvervulling een vreugde is.
  W. van Dijke
 • Overwin uzelf, dan is de wereld overwonnen.
  Augustinus
 • Wat het zonlicht is voor het landschap, dat is het ideaal voor het leven.
  Carmen Sylva
 • Laten we niet bidden voor een lichte last, maar om een sterke rug.
  F. Delano Roosevelt
 • Alles begrijpen maakt zeer toegeeflijk.
  Mad. De Staël
 • Beminnen is bewonderen met het hart, en bewonderen is beminnen met de geest.
  0nb. Frans citaat
 • Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
  Plato
 • De zang is het overdadige van geluk en indrukken in een ziel die boordevol is.
  A. De Lamartine
 • Architectuur is bevroren muziek.
  A. Schopenhauer
 • De wetten der moraal zijn dezelfde als die van de kunst.
  R. Schumann
 • Een mens die kunstgenot ondergaat, rein, diep en onvermengd, wordt een beter mens.
  M. van Campen
 • Als de ziele luistert, spreekt ’t al een taal dat leeft; een lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft.
  G. Gezelle
 • Alle grote kunst is aanbidding.
  J. Ruskin
 • When you don’t care for happiness, you are liberated. And when you don’t even care for liberation, you attain love.
 • Liefde is de centrale verwarming van ons universum.                                                   Richard David Precht
 • Dream big, work hard, have a positive mindset, learn from your mistakes and persist. You can be anything you want in life.                                                            Onbekend
 • Courage is a love affair with the unknown.
 • Life begins where fear ends.                                                                                                                                                                                         Osho
 • Don’t move the way fear makes you move. Move the way love makes you move, the way joy makes you move.                      Osho
             

. Voor bijna alles bang geweest.

           Lisette Lewin

. Het geluk is met de Dapperen.

           Ryan Holiday

‘Moed is vrees die gebeden heeft.

           Corrie ten Boom

. Als de moed je in de schoenen zakt, zit ze
op de perfecte plaats om de eerste stap te zetten

           postcard, by Ellen

. De allerbelangrijkste deugd van iedereen die
de spirituele weg wil gaan, is moed.

           Paulo Coelho

. It turns out what people like the most is fear over calm, falsehood over truth, outrage over empathy.

                     Barbara F.Walter