web analytics

Blog 46. De lichamelijke werken van barmhartigheid

De zeven, nu acht, lichamelijke werken van barmhartigheid zijn :
1.    De hongerigen spijzen
2.    De dorstigen laven
3.    De naakten kleden
4.    De vreemdelingen herbergen

barmhartigheid2

 

 

 

 
5.    De zieken verzorgen
6.    De gevangenen bezoeken
7.    De doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: ‘de doden begraven’. Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt. In de door epidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van ‘doden begraven’ een bijzondere waarde.

barmhartigheid-pieter_brueghel_de_jonge_-_de_zeven_werken_van_barmhartigheid
pieter_brueghel_de_jonge_-_de_zeven_werken_van_barmhartigheid

Om de eerste gebedsdag van september (2016) voor de schepping te markeren, heeft Paus Franciscus een nieuw, achtste, werk van barmhartigheid voor katholieken toegevoegd: zorgen voor ons gemeenschappelijke huis, de planeet en al zijn bewoners. Dit achtste werk zou als de hoogste vorm van barmhartigheid gezien kunnen worden, omdat het alle andere omvat:
8.    Verzorging van planeet aarde en haar bewoners

The globe concept eco
bescherming van onze planeet

De werken van barmhartigheid zijn door de eeuwen heen actueel gebleven en bieden de mogelijkheid ons modern barmhartig te gedragen. In een volgende blog zullen we het hebben over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid.