web analytics

Dag Tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel in Verdovende Middelen.

Voor de volledigheid willen we aangeven dat verslaving enerzijds kan bestaan uit een gedrag, gebruik of handeling en anderzijds uit verslaving aan een middel. Bij gedragsverslaving worden geen middelen ingenomen. Het kan plaats vinden bij winkelen (shopaholic), gokken (20.000  verslaafden in NL), internet, chatten, gamen (12.000 in NL), seks en werk (workaholic). Bij gedragsverslaving wordt het fijne gevoel veroorzaakt door de handeling die uitgevoerd wordt en de verwachting/opwinding die daarbij ontstaan. Middelen werken rechtstreeks op de hersens.
Deze blog gaat over middelenverslaving.

drugs4

Er zijn drie soorten psychoactieve middelen:
Stimulerende middelen die energie geven, zoals cafeïne, amfetamine, XTC, cocaïne en nicotine;
Verdovende middelen, die bewustzijnsverlagend werken, bijvoorbeeld alcohol, opium, heroïne, slaapmiddelen en het nieuwere GHB;
Geestverruimende middelen, die een andere beleving van de werkelijkheid geven, zoal THC (werkzame stof in marihuana).
De meest frequente verslavingen zijn die aan alcohol en nicotine; andere zeer verslavende middelen zijn  heroïne, cocaïne, GHB en amfetamine. Naast de 82.000  verslaafden aan alcohol in Nederland, zijn  er een verdere 400.000 die overlast van alcoholgebruik hebben, zonder er per se aan verslaafd te zijn.
drugs9

Tussen de 20 en de 24 % van de volwassenen rookt, 600.000 ervan meer dan een pakje per dag.
Schattingen aan cannabis/wietverslaafden lopen uiteen van 30.000 tot 70.000 met een verdere 140.000 die overlast hebben. Het is de meest gebruikte illegale drug. Het aantal cocaïnegebruikers, inclusief die van crack, loopt tegen de 40.000. Het aantal heroïneverslaafden in Nederland is afgenomen en staat op zo’n 12.000. Speed (amfetamine) kent 6.700, XTC 420 en GHB 3.160 verslaafden.

Vergeleken met andere EU-landen ligt het drugsgebruik in Nederland vrij hoog, vooral van ecstacy en amfetamine.

Het 2016 World Drug Report geeft aan dat in 2014 wereldwijd bijna 250 miljoen personen tussen 15 en 64 tenminste één illegale drug gebruikt hebben, d.w.z. 5 % van de wereldbevolking. 29 miljoen zijn verslaafd of hebben zware overlast. Het gebruik van heroïne is het meest dodelijk van de illegale drugs.

Cannabis is wereldwijd het meest populair met een geschat aantal van 183 miljoen in 2014.drugs14
Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is verslaving aan medicaties, zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen. Ongeveer een derde van de 1.9 miljoen patiënten in ons land gebruikt deze langer dan drie maanden.
In totaal zijn rond de twee miljoen mensen in Nederland verslaafd. In 84 % van deze gevallen gaat het om de legale middelen alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen.

De redenen waarom mensen verslaafd raken hangen af van het soort drugs, van genetische factoren (40 tot 60%), en van omgevingsfactoren (soort jeugd, ingrijpende gebeurtenissen, stress).drugs5

Drugsmisbruik is een ernstig probleem van de openbare gezondheid. En er wordt dus hard tegen gevochten, op diverse fronten.  De termen die gebruikt worden doen aan  oorlog denken. Op diverse fronten: op het gebied van de verslaving zelf, op het terrein van de productie en op het gebied van de handel. Schattingen over de directe kosten van deze oorlog variëren. De Economist raamt het op 100 miljard voor de hele wereld, de Wereldbank denkt dat dit bedrag er alleen al in Mexico aan uit gegeven wordt. Hier een even rare situatie als bij oorlog voeren: makkelijker fondsen te krijgen voor agressieve bestrijding dan voor constructieve oplossingen!
De oorlog tegen drugsproductie wordt voornamelijk in Latijns Amerika gevoerd, vooral dank zij de Amerikaanse inbreng.drugs10 We kennen allemaal de gruwelijke verhalen over moorden en maatschappelijke ontwrichting in Colombia, Bolivia, Peru en Mexico als gevolg van de strijd om de uitroeiing van cocoa. Deze strijd heeft weinig geholpen, want het aanbod van drugs is alleen maar toegenomen. Het heeft wel de prijs van drugs opgedreven, waardoor er 300 miljard dollar in de zakken van dealers en traffickers terecht komt. Volgens het VN lichaam wat hier over gaat circuleert er jaarlijks in het internationale financiële systeem $ 428 miljard aan drugsgelden. drugs11De  narco-maffia’s zijn geïnfiltreerd in alle geledingen van de samenleving, leger, politie, kerk en politiek. De handel in drugs is een regelrechte bedreiging van de democratie  in tal van Latijns Amerikaanse landen en regelmatig lezen we dat de hoogste regeringskringen in die landen betrokken zijn bij deze handel. Tegen zoveel geld is men maar moeilijk opgewassen.

drugs19In de V.S is er een ‘ijzeren’ regime tegen drugmisbruik en wordt er veel geld gestoken in de onmenselijke vervolging van kleine drugsgebruikers:1.4 miljoen arrestaties, 10 x meer Afro-Amerikanen dan blanken; arrestaties bij bezit van meer dan 5 gram, na 3 x in gevang met strafblad en publieke loopbaan onherroepelijk beschadigd.

Het begint in sommige landen steeds meer door te dringen dat, ondanks de enorme investeringen, het tegenhouden van productie en consumptie van drugs een faliekante mislukking is gebleken en dat de manier waarop het wordt aangepakt, de maatschappij behoorlijk verziekt heeft. drugs17

De volgende trends worden dan ook geconstateerd in het overheidsbeleid in een aantal grote Europese landen:
Steeds bredere acceptatie van schadebeperking in de aanpak van het gebruik van legale en illegale drugs
Decriminalisering  van drugsgebruik (en bezit van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik) gekoppeld aan een strengere aanpak van de productie en verkoop van illegale drugs. Verslaving en haar gevolgen zijn het grootst onder arme bevolkingsgroepen. Vrouwen en kinderen zijn vaakst het slachtoffer van drugs-gerelateerd geweld.
Regulering in plaats van verbod als controle instrument. De enige manier om de handel om zeep te brengen is legalisering. Deze mening komt ook steeds vaker uit productielanden. Verbod of geen verbod, nooit zijn maatschappijen erin geslaagd verslaving uit te roeien. De Nederlandse gedoogervaring geeft aan dat legalisering niet meer verslaafden oproept. Ook niet dat er veel risico is voor migratie van soft naar hard drugs.

Conclusies:
Vreemd genoeg zijn de drugs die verreweg het meest schadelijk zijn voor de samenleving, nicotine en alcohol, zijn legaal. Het schadelijk gebruik van alcohol brengt 3.3. miljoen doden per jaar met zich mee. Ondanks de successen in het verminderen van roken, zijn de maatregelen tegen sigarettenfabrikanten relatief mild. Hetzelfde geldt voor de fabricage van alcoholische dranken.
Gelukkig wordt verslaving  steeds meer gezien als een chronische ziekte met biologische (waaronder ook erfelijke),persoonlijke en sociale oorzaken en gevolgen. Het is vreemd, zo niet onacceptabel dat volwassenen zonder legale restrictie alcohol en nicotine kunnen consumeren, maar dat dat voor andere drugs strafbaar is.
Om de ontwrichtende en verziekende realiteit van de maffiahandel in drugs te elimineren, dient een intelligente regulering van de drug markt op poten te worden gezet, inclusief de productie in de landen van herkomst.
Het gebruik van drugs is te lang als een misdaad behandeld en dient gedecriminaliseerd. De V. S. zijn lang de aartsvijand van een gedoogbeleid geweest en spelen een belangrijke rol in de handhaving van de V.N. verdragen die dit regelen. drugs12De Speciale Sessie van de Algemene Vergadering van de V. N. afgelopen april heeft deze conservatieve benadering helaas grotendeels bevestigd. Hoewel belangrijke productie- en doorvoerlanden als Colombia, Brazilië, Nigeria, Mexico en Zwitserland regulering wensen, is dit moeilijk te veranderen in een kader waar 193 landen conservatieve, officiële verdragen moeten respecteren. Nederland, met een progressieve (gedoog) houding  lijdt hier ook onder omdat het Nederlandse softdrugsbeleid gespleten is. Coffeeshops mogen wel verkopen, maar niet inkopen. De teelt van hennep valt niet onder het gedoogbeleid.
drugs16