web analytics

International Day of Charity (Liefdadigheid) (5 sept))

charity1239764_513019018791067_1946192138_n

We bouwen een bestaan op door wat we krijgen, we bouwen een leven op door wat we geven.
Winston Churchill

De Internationale Dag van ‘Lieve daden’ is ingesteld met de bedoeling om mensen en organisaties te stimuleren anderen te helpen door vrijwilligersactiviteiten en filantropische activiteiten. Liefdadigheid kan de ernstigste gevolgen van humanitaire crises verzachten en publieke activiteiten aanvullen op het gebied van gezondheid, onderwijs, huisvesting en kinderbescherming. Liefdadigheidsinstellingen spelen een belangrijke rol in het lenigen van toegenomen noden als gevolg van vluchtelingen en conflicten.
Vijf september is gekozen voor deze dag omdat dat de sterfdag is van Moeder Theresa van Calcutta. Zij kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar werk om armoede en leed uit te roeien.charity10
De grote godsdiensten ondersteunen of schrijven liefdadigheid voor. Het Jodendom kent de Tsedaka, de bijbelse liefdadigheid. Zij is de financiële arm van Chessed, liefdewerken in het algemeen.
In de islam kent men liefdadigheid (sadaqah) de hoogst mogelijke waarde toe – daarbij kan men denken aan het doen van goede dingen voor de medemens, vriendelijk zijn tegen dieren, het vermijden van slechte daden en volgens Profeet Mohammed kan zelfs een glimlach een vorm van liefdadigheid zijn. Naast bovengenoemde vrijwillige vormen van liefdadigheid, verplicht de islam moslims tot het betalen van de  ‘zakaat’ of zuiverende aalmoezen De ‘zakaat’ wordt alleen over ‘overtollig’ bezit betaald. (2,5 %.)  ‘Fitr’ is ook een vorm van verplichte liefdadigheid en wordt op de dag van het Ramadanfeest betaald. Dit waarborgt dat alle leden van de gemeenschap van de feestdagen kunnen genieten, zonder zich zorgen te hoeven maken over al dan niet genoeg te eten te hebben.
In het Boeddhisme is de kunst van het geven de eerste van zes vaardigheden (de paramitas) die een ziel op weg naar verlichting moet perfectioneren
In het Hindoeïsme zijn medelijden, liefdadigheid en zelfbeheersing de drie belangrijkste deugden.

charity4
In het christendom zijn er talloze teksten en vermaningen voor liefdadigheid. De zeven werken van barmhartigheid en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn er een goed voorbeeld van. Paus Franciscus maakt van de armen een prioriteit en roept geregeld op om armoede de wereld uit te helpen.

We laten ons in Nederland niet onbetuigd als het op praktische daden van liefdadigheid aankomt. Twee belangrijke vormen daarvan zijn vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen.

Het percentage vrijwilligers van onze bevolking, 45 %, is het hoogste van 27 Europese landen. Een groot deel daarvan is puur liefdadigheid.
Wat goede dcharity6oelen betreft daar gaf het Nederlandse huishouden in 2013 gemiddeld 232 euro aan. Dit was gedaald van 260 euro in 2007. De totale geldelijke giften bedroegen 1.544 miljoen euro en giften in natura 400 miljoen euro. Andere bijdragen aan goede doelen kwamen uit nalatenschappen (265 miljoen), fondsen (290 miljoen), bedrijven (1.363 miljoen) en loterijen (494 miljoen). Bijdragen uit alle bronnen bedroegen 4.356 miljoen, d.w.z. 0.7 % van het bruto binnenlands product (BBP).

In 2011 onderzocht de Charities Aid Foundation het liefdadigheidsgedrag in de wereld door 175.000 menen te vragen of ze de maand van tevoren aan goede doelen hadden gegeven, vrijwilligers werk hadden gedaan en/of een vreemdeling hadden geholpen. Op basis van die gegevens construeerde de Foundation de ‘world giving index’. Een vijfde (20 %) van de wereldbevolking had die maand vrijwilligerswerk gedaan (NL 39%) en één derde had geld aan goede doelen gegeven. Van de 153 landen kwam Nederland op de zevende plaats, na Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, Zwitserland en de Verenigde Staten
Ondanks alle beschuldigingen van egoïsme en inhaligheid, werkt een groot deel van Nederland en andere rijke landen vrijwillig en om niet voor de goede zaak en worden daar belangrijke sommen geld aan geschonken!

Niettemin zijn er nog honderden miljoenen op de wereld die in barre armoede leven. Met liefdadigheid alleen is dat probleem niet op te lossen, hoewel een compassievolle houding tot gunstige sociaaleconomische inspanningen zal leiden. charity5
De wereld wordt kleiner, wij worden geleidelijk meer wereldburger en voelen ons in groeiende mate medeverantwoordelijk voor het lot van de armen elders. Terecht en zoals Warren Buffet, de bekende investeringsgoeroe het zegt:’ Als je tot de één procent meest bevoordeelden op de wereld hoort, heb je de verplichting aan de andere 99 % te denken’.

Deze Internationale Dag is een mooie gelegenheid om een extra bijdrage te maken, maar het is belangrijk om het hele jaar door royaal te geven aan noden die je na aan het hart liggen. En geven bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit vrijwillige daden. En als je niets anders kunt geven, een hartelijke glimlach wordt ook gewaardeerd.
Om met een gezegde van Moeder Theresa a te sluiten; ‘Het is niet hoe veel we geven, maar hoeveel liefde we in het geven leggen’

charity2