web analytics

Goedheid

 

 

Goed zijn is goed
Goed doen is beter
Anderen inspireren tot het goede is best.

 

 

Goedheid is een groep van deugden en persoonlijke kwaliteiten, die een gemeenschappelijke oriëntatie van het zelf op de ander inhouden.
Holyhome.nl geeft dan ook op zijn website aan dat het algemene idee van goedheid, in bijna al zijn toepassingsvormen, een begerenswaardige kwaliteit is, iets dat onder meer aanbevelingswaardig is, betrouwbaar, aangenaam, verheugend, vriendelijk, edel, voorbeeldig en welkom.
Dat goedheid ‘populair’ is, valt af te leiden uit de vele spreekwoorden en gezegdes die je erover op citaten.net kunt vinden, maar liefst 68. Grote literaire en filosofische geesten hebben er hun bijdragen aan geleverd. Twee voorbeelden:

Lao Tse, China (600 v Chr): ‘Goedheid in woorden schept vertrouwen. Goedheid in denken schept diepzinnigheid. Goedheid in geven schept liefde’.

William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter (1564-1616): ‘Deugd is moedig en goedheid is nooit bang’.               

                                                      Goedheid tonen  

De website van WIKIHOW geeft, in drie delen, een uitstekende presentatie van goedheid. Het verwijst daarbij naar het boek van Piero Ferrucci, ‘The Power of Kindness’. Het hele artikel is een aanrader. Hieronder de belangrijkste extracten.

Goedheid tonen is een essentiële manier om ons eigen leven en dat van anderen betekenis te geven. Goed zijn stelt ons in staat beter met anderen te communiceren, meer mededogen met onszelf te hebben, en ook om een positieve kracht in het leven van mensen te zijn. Goedheid heeft haar ware bron diep van binnen, en hoewel sommige mensen van nature goedheid hebben, is het iets dat iedereen uit vrije keuze kan ontwikkelen. Als je wilt weten hoe je goedheid toont, zie hierna:

Deel 1. Een beter perspectief ontwikkelen

1
Geef oprecht om anderen. In de basis gaat goedheid erom dat je oprecht om anderen om je heen geeft, het beste voor hen wilt, en in hen dezelfde wensen, noden, aspiraties en zelfs angsten herkent die jij ook hebt. Goedheid is warm, veerkrachtig, geduldig, vertrouwend, loyaal en dankbaar.
2
Wees niet goed om iets gedaan te krijgen wat je wilt. Pas op voor misplaatste goedheid. Goedheid gaat niet om “beleefdheid in eigen belang, berekende edelmoedigheid, oppervlakkige etiquette”.
3
Wees goed voor jezelf. Veel mensen maken de fout dat ze goed proberen te zijn voor anderen, terwijl ze zich niet richten op hoe ze goed moeten zijn voor zichzelf. Zie de tijd die je besteedt om je meer bewust te worden van je eigen behoeften en beperkingen, niet als een daad van zelfzuchtigheid; integendeel, het is een essentiële voorwaarde om contact te maken met andere mensen met kracht en bewustzijn.

4
Leer goedheid van anderen. Denk aan de echt goede mensen in je leven en hoe je je door hen voelt. Neem hun warme gloed mee in je hart, elke keer dat je aan hen denkt.
5
Kweek goedheid aan voor je eigen gezondheid. Betere psychische gezondheid en geluk komen voort uit positiever denken, en goedheid is een positieve geestelijke toestand.
6
Maak er een gewoonte van je op goedheid te concentreren. Leo Babauta zegt dat goedheid een gewoonte is, eentje die iedereen kan aankweken. Doe elke dag iets goeds voor iemand. Wees goed, vriendelijk en meelevend als je met iemand omgaat
7
Wees goed voor iedereen, niet alleen mensen “in nood”. Breid je cirkel van goedheid uit.
8
Oordeel niet. Als je echt goed wilt zijn, moet je niet oordelen. In plaats van tijd te besteden aan kritiek op anderen, moet je eraan werken positief en mededogend te zijn. Goedheid tonen betekent dat je mensen het voordeel van de twijfel geeft in plaats van perfectie te verwachten.

 

Deel 2. Goede eigenschappen ontwikkelen

1
Wees mededogend naar anderen toe. Het is belangrijk om de boodschap Wees goed, want iedereen die je tegenkomt heeft ook problemen. Zelfs als je je op je slechtst voelt, bedenk dan dat andere mensen ook onzekerheid, pijn, tegenslag, verdriet, teleurstelling en verlies voelen.
2
Verwacht geen perfectie. Denk eraan kalm aan te doen en jezelf te vergeven als dingen niet gaan zoals gewenst. Leer van je fouten in plaats van jezelf ervoor te straffen, of jezelf met anderen te vergelijken
3
Wees aanwezig. Het grootste geschenk van goedheid aan een ander is om op het moment bij hen aanwezig te zijn, om zorgvuldig te luisteren en oprecht aandacht aan hen te besteden.
4
Wees een goede luisteraar. Echt naar iemand luisteren, oogcontact maken, alle afleidingen vermijden, en een persoon tijd geven is een van de grootste daden van goedheid.
5
Wees optimistisch. Geluk, vreugde en dankbaarheid staan aan de basis van goedheid. Optimistisch zijn en positief blijven geeft je niet alleen een betere mentaliteit om goed te zijn, het brengt de mensen om je heen ook vreugde. Mensen met een positieve instelling zijn aanzienlijk meer bereid anderen te helpen dan ‘negatief’ of ‘neutraal-ingestelde’ mensen.
6
Wees vriendelijk. Mensen die goed zijn, zijn gewoonlijk ook vriendelijk. Vriendelijke mensen zijn goed omdat ze het beste van mensen verwachten. Vriendelijkheid steekt anderen aan hetzelfde te zijn.
7
Wees beleefd. Hoewel beleefdheid op zich geen indicatie is van goedheid, toont oprechte beleefdheid je respect voor degenen met wie je omgaat. Beleefd zijn is de goede manier om de aandacht van mensen te krijgen en je punt te maken. Maak gemeende complimenten. Blijf beleefd, ook bij conflicten en met tegenstanders.
Voor André Comte-Sponville, Frans filosoof, is beleefdheid de basis van de morele ontwikkeling. Door, via beleefdheid, de deugd te imiteren worden we deugdzaam. Beleefdheid is dan de oorsprong der deugden!

8
Wees dankbaar. Mensen die echt goedheid tonen, kunnen gemakkelijk dankbaarheid uiten. Ze nemen niets voor lief, en bedanken altijd mensen die hen helpen. Als je er een gewoonte van maakt dankbaarder te zijn tegenover de mensen om je heen, zal je zien dat je vermogen tot goedheid zal vergroten.

Deel 3. Actie ondernemen

1
Heb dieren en de levende wereld lief. Van dieren houden en voor huisdieren zorgen is goedheid in actie. Het hebben van liefde en respect voor een dier om zijn eigen waarde is een uiting van verregaande goedheid. Goed zijn voor de wereld die ons onderhoudt en voedt is ook verstandig en goed, waardoor we de elementen die ons een gezond leven geven, niet vergiftigen.
2
Deel. Mensen die goed zijn, delen graag met anderen.

3
Glimlach meer. Glimlachen is een eenvoudige daad van goedheid die veel verschil kan maken. Maak er een gewoonte van te glimlachen naar vreemden, of naar je vrienden of kennissen. Iedereen wint wanneer

glimlachen is goedheid

je glimlacht, en je vermogen voor goedheid zal daarbij groeien. Door naar mensen te glimlachen zullen ze zich ook meer op hun gemak voelen en zie je er meer benaderbaar uit, wat nog een manier is om goedheid te tonen. Uitnodigend zijn voor anderen, en vreemdelingen het voordeel van de twijfel geven door naar hen te glimlachen, is nog een manier om goedheid te tonen.

 

4
Wees geïnteresseerd in mensen. Mensen die echt goed zijn, zijn oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Ze zijn niet alleen maar goed voor hen omdat ze iets willen of omdat ze een gunst willen. Ze doen het omdat ze oprecht geven om het welzijn van mensen, en willen dat degenen om hen heen gelukkig en gezond zijn. Wanneer je met mensen praat, zorg dan dat ze tenminste de helft van de tijd praten. Overheers een gesprek niet, en concentreer je meer op de ander dan op jezelf. Maak oogcontact en toon hen dat zij je eerste prioriteit zijn.
5
Doneer, niet alleen geld, ook je spullen. Een andere manier om goedheid te tonen is door wat van je eigendommen aan een goed doel te schenken.
6
Doe zomaar iets goeds. Doe zomaar een goede daad, zonder een beloning te verwachten, in de wetenschap dat iemand op een dag hetzelfde voor jou kan doen
7
Transformeer je leven door goedheid. Laat goedheid je leven transformeren, om alle gevoelens en daden van agressie, haat, minachting, woede, angst en minderwaardigheid te ontstijgen. Door goedheid te tonen, neem je een standpunt in door te bevestigen dat zorgen voor anderen, voor onze omgeving, voor jezelf de juiste manier is om te leven. Het gaat niet om directe effectiviteit; goedheid is een keuze voor een levensstijl.             

                                                           Tips

• Goed doen groeit van de ene persoon naar de andere. Dus geef het door zonder iets te verwachten als tegenprestatie. Uiteindelijk zal je het toch wel terugkrijgen.


• Vraag iemand bij wie je bent hoe het gaat, luister oprecht en vraag door over de reactie. Goedheid omvat zorg en medeleven, en iedereen wil “gehoord” worden.
• Denk niet alleen aan de korte termijn; de goede daden die je vandaag doet, kunnen iemand leren goede daden voor anderen te doen, en ze zullen leren van je voorbeeld als ontvanger van je goedheid.
• Zeg gedag tegen iedereen die je ziet, van verkoper tot je baas, dat verlicht de omgeving en anderen voelen zich op hun gemak. Doe dit elke dag.
• Goedheid is gratis, dus deel het met iedereen, elke dag. Praat met iemand die eenzaam is. Bel een vriend zomaar op.
• We weten allemaal dat we een ander mens niet of niet makkelijk kunnen veranderen. Maar goedheid stelt ons in staat dingen om hen heen te veranderen zodat ze de noodzakelijke veranderingen zelf kunnen aanbrengen

Waarschuwingen

• Voel niet de behoeft om op te scheppen over je goede daden; wees nederig.
• Wees er zeker van dat je goede daad gewenst is. Soms kan ongevraagde “hulp” averechts werken.


.