web analytics

Blog 104 t/m 111. Overzicht van ‘Super Better’ van Jane McGonigal

Blogs 104 t/m 111 waren een selectieve vertaling/samenvatting van bovengenoemd boek, waarbij blog 104 een kort overzicht en blogs 105 t/m 111 ieder één van de zeven regels van de Super Better methode behandelden. Deze acht blogs zijn nu voor het gemak in één blog samengevat.
Enkele jaren geleden kwam ik het boek van Jane McGonigal tegen met de titel ‘Reality is Broken (Penguin Press, 2011, uitgegeven in het Nederlands door Maven Publishing in 2012 als ‘Beter dan Echt). Dat vond ik een indrukwekkend boek. McGonigal beschrijft daarin hoe zo’n 175 miljoen Amerikanen videogames spelen, gemiddeld 13 uur in de week en hoe de gemiddelde jonge Amerikaan 10.000 uur videogames erop heeft zitten als hij 21 jaar is. Op de wereld in zijn geheel zijn er 1,3 miljard ‘gamers’.
De reden voor deze ‘massa exodus’ is dat videogames in toenemende mate reële menselijke behoeften vervullen. Zich baserend op de positieve psychologie, kenniswetenschappen en sociologie, geeft McGonigal aan hoe videogameontwikkelaars kernwaarheden ontdekt hebben over wat ons gelukkig maakt. Deze ontdekkingen zijn tot verbazingwekkend effect gebruikt in videogames. Deze bieden consequent opbeurende beloningen, stimulerende uitdagingen en heldendaden die we zo vaak missen in het dagelijks leven. Het boek toont verder aan hoe deze alternatieve realiteitsspelletjes de kwaliteit van ons leven verbeteren, sociale problemen aanpakken zoals overgewicht en depressie en zich richten op vitale uitdagingen van de 21ste eeuw. Door uitgebreid en langdurig onderzoek is McGonigal tot de conclusie gekomen dat games niet zomaar een bron van vermaak zijn, maar dat zij een model vormen van hoe we de beste versie van onszelf kunnen maken.
Dat was een geweldige positieve boodschap over ‘gaming’ waar vaak denigrerend over gesproken wordt in termen van tijdsverspilling en verslaving.
Na de publicatie van ‘Beter dan Echt’ heeft McGonigal, als reactie op een ernstig persoonlijk probleem, het computerspel ‘Super Better’ ontwikkeld. Dit spel kan vrijelijk gespeeld worden via de website ‘suberbetter.com’ en heeft zo’n 400.000 gebruikers.
Toen ik onlangs op Super Better stootte, aarzelde ik eerst om het verder te onderzoeken omdat ik dacht dat het alleen een videogame was, waarin ik als niet-gamer me niet erg thuis zou voelen. De reputatie van McGonigal en mijn nieuwsgierigheid wonnen het van mijn ‘videogame vrees’. En ik ontdekte dat er twee dingen parallel zijn, het videospel ‘Super Better’ aan de ene kant en het boek daarover aan de andere kant. Je kunt ze onafhankelijk van elkaar gebruiken, waarbij het boek wel regelmatig verwijst naar het videospel. Dat noemt men ‘gamification’, het toepassen van videogame technieken en bevindingen in het dagelijks leven. Volgens ingewijden heeft dat een grote toekomst en zal dat werk en leren effectiever en plezieriger maken in de toekomst. Het boek was overtuigend in zijn aanpak en het sprak me des te meer aan omdat het, net als ‘Reality is Broken’, naar de neurowetenschappen en de positieve psychologie verwees. Ik ben namelijk bekend met het werk van de positieve psychologen Christopher Peterson en Martin Seligman ‘Character Strengths and Virtues’, evenals dat van Barbara Frederickson (Love 2.0).

Hoe kweek je deugden aan? Traditioneel gebeurde dat in het gezin, de familie en de buurt, ondersteund door kerkelijke en schoolse instanties. Dat is klaarblijkelijk succesvol geweest en er worden nog steeds deugden aangekweekt in het gezin en in het onderwijs. Hoewel waarschijnlijk minder nu, omdat één van de traditioneel stuwende krachten, de religie, of afwezig is of een bescheiden plaats in het leven van de gemiddelde burger is gaan innemen. Dat houdt geen negatief oordeel in over het morele gehalte van de samenleving in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Tegelijkertijd mag geconstateerd worden dat er nog ruimte is voor verdere deugdkweek, te meer omdat volgens de Vader van de deugden, Aristoteles, en anderen, deugdbeoefening de mens gelukkiger maakt. Terwijl traditionele methoden hun rol zullen blijven spelen in deugdvorming, is er alles voor te zeggen om moderne, interactieve benaderingen gebaseerd op de laatste inzichten van neurologie, psychologie en gamification daarnaast te gebruiken. McGonigal’s methode ‘Super Better’ lijkt mij daar een goed voorbeeld van. Het videogame kun je vinden op ‘www.superbetter.com’. Het boek kan normaal besteld worden bijvoorbeeld Amazon of bol.com en het is een aanrader. Helaas is het niet beschikbaar in het Nederlands en zowel de uitgever van ‘Beter dan Echt’ als het bedrijf waar McGonigal mee samen werkt, geven aan dat er geen plannen zijn om Super Better in het Nederlands uit te geven. Omdat ik denk dat de methode veel te bieden heeft, geef ik hieronder een uitgebreidere samenvatting van het boek. Vanwege nieuwsgierigheid en mogelijke kruisbestuiving heb ik het computergame wel enige tijd beoefend, maar ben er mee opgehouden omdat het niet gebaseerd is op beeldvorming en meer lijkt op een dagboek van ondernomen stappen (oppeppers, wapenfeiten en slechterikbestrijding).
N.B. Las vandaag (1/11) op Twitter dat Super Better tot één van de tien beste welzijnsprogramma’s is gekozen door het Amerikaanse blad Journal of Employee Assistance.

———————————————————–

                                     SUPER BETTER

Jane McGonigal

Een revolutionaire methode om sterker, gelukkiger, moediger en veerkrachtiger te worden.

In de Introductie van het boek zegt McGonigal dat als je n’importe welke uitdaging dan ook aan wilt pakken er maar drie overwegingen nodig zijn om gelukkiger, moediger en veerkrachtiger te worden, te weten
– Je bent sterker dan je denkt;
– Je wordt omringd door potentiële medestanders (maatjes);
– Je bent de held van je eigen verhaal: je hebt een natuurlijke capaciteit om jezelf te motiveren en je heroïsche kwaliteiten te ontwikkelen
Spelvaardig zijn in dit opzicht betekent dat je de psychologische krachten die je natuurlijkerwijs gebruikt als je videogames speelt, zoals optimisme, creativiteit, moed en vastberadenheid, ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Het betekent nieuwsgierig zijn en open staan voor een nieuwe aanpak om problemen op te lossen. Het houdt in veerkracht opbouwen om steeds grotere uitdagingen met succes aan te pakken.
McGonigal gebruikt het voorbeeld van trauma’s en post-traumatische stress. Je kunt de methode van ‘Super Better’ prima gebruiken als je voor een zware uitdaging staat, zoals ziekte, scheiding of ontslag en je de posttraumatische stress om wilt zetten in posttraumatische ontwikkeling. Posttraumatische groei kun je evenwel ook tot stand brengen zonder een trauma, met name als je bereid bent een uitzonderlijke uitdaging te aanvaarden, zoals een marathon lopen, een boek schrijven, een zaak opstarten of stoppen met roken. Onderzoekers noemen dat dan geen posttraumatische maar post-extatische groei. Het werkt op dezelfde manier als posttraumatische groei, behalve dat je bij post-extatische groei je je eigen uitdaging kiest.

Er zijn zeven manieren van denken en doen die bijdragen aan post-traumatische en post-extatische groei. En dat zijn, zo zegt McGonigal, dezelfde manieren als waarop we denken en handelen als we ons met digitale en andere spelletjes bezig houden:

1. Daag jezelf uit. Je moet levensobstakels niet als een dreiging, maar als een uitdaging zien.
2. Verzamel en gebruik ‘oppeppers’. Vindt uit wat je sterker en gelukkiger maakt. Als je met een lastige uitdaging te maken hebt, heb je toegang tot positieve gevoelens, tot oppeppers nodig.
3. Identificeer en bestrijd de ‘slechterikken’, gewoontes en houdingen die je in de weg staan. Ontwikkel psychologische flexibiliteit en sta open voor negatieve ervaringen zoals pijn of mislukkingen, als ze je iets leren of dichter bij je doel brengen.
4. Queestes (wapenfeiten). Onderneem geëngageerde actie. Zet iedere dag kleine stapjes naar je grote doel, zelfs als het moeilijk is. Blijf gefocust op je doel.
5. Recruteer medestanders, maatjes. Cultiveer verbondenheid met anderen. Probeer tenminste twee mensen te vinden waar je steun aan kunt vragen en met wie je eerlijk kunt spreken over je stress en uitdagingen.
6. Neem een geheime identiteit aan. Bekijk je leven met zijn heroïsche momenten en vind je ‘heldenverhaal’; heldenverhalen inspireren en motiveren ons betere versies van onszelf te maken.
7. Ga voor een epische overwinning, een heldendaad. Ben bewust van de positieve resultaten van je Super Beter spel, ook die uit stress en uitdagingen kunnen voortkomen.

De Super Beter methode kan door praktisch iedereen gebruikt worden, jong en oud, man en vrouw, gameverslaafden en mensen die nooit gegamed hebben.
Om een ‘speelser’ leven te leiden, moet je open staan voor de spelfilosofie en willen experimenteren met nieuwe denk- en handelingsmethoden die kunnen helpen je natuurlijke veerkracht te versterken. Je leert hoe je gebruik kunt maken van je drie belangrijkste, probleemoplossende faciliteiten: concentratievermogen, sociale relaties en zelfmotivatie. Het boek legt in detail uit hoe ieder van de zeven regels kan helpen om dagelijkse uitdagingen te aanvaarden met meer moed, creativiteit en vastberadenheid.
De inhoud van het boek is gebaseerd op onderzoek; de wetenschap achter de succesverhalen wordt uit de doeken gedaan. Het gaat over meer dan 200 studies op de terreinen van psychologie, medicijnen en neurowetenschappen, die precies uitleggen hoe je door deze zeven spelbewuste regels te volgen, je mentale, emotionele, fysieke en sociale krachten opbouwt.

Deel 1. Waarom videogames ons ‘superbeter’ maken.

McGonigal zegt dat er rondom ons volop bewijs is dat videogames ons sterker maken. In het eerste deel van het boek wordt verteld dat videogames onder meer:
– motivatie en wilskracht versterken;
– fysieke pijn tegenhouden;
– bezorgdheid en depressie wegnemen;
– ons leren verbeteren;
– inspireren om meer lichamelijke oefeningen te doen;
– sterkere en gelukkiger relaties met vrienden en familie opbouwen.

Mc Gonigal verwijst naar videospelletjes zoals Tetris, Words with Friends, Call of Duty en Candy Crush Saga. Om het maximale aantal voordelen uit het spelen van videogames te halen is het niet zo belangrijk wat je speelt en hoe vaak, het is het waarom je speelt, wanneer je speelt en met wie je speelt wat het meeste telt, met ander woorden je moet met een bepaalde bedoeling spelen. Als je met doelstellingen speelt, boor je de drie kern psychologische krachten van concentratie, sociale steun en zelfmotivatie aan.
Deze krachten zitten al in je. Videogames zijn een betrouwbare en efficiënte manier om ze te ontdekken en te oefenen, zodat je er beter gebruik van kunt maken in het dagelijks leven. Videogames zijn niet de enige manier om sterker, gelukkiger, moediger of veerkrachtiger te worden, maar ze maken het wel veel makkelijker. In feite kunnen alle soorten spelletjes, digitaal of traditioneel, daar in helpen, maar het feit dat minstens een miljard mensen minstens een uur per dag videospelletjes speelt, maakt videogames een bij uitstek strategische kandidaat voor deze verbeteringen. Ten tweede heeft wetenschappelijk onderzoek naar de psychologie van het spel zich de afgelopen twee decennia bijna exclusief met digitale spelletjes bezig gehouden. Tenslotte kan digitale technologie veel van de psychologische voordelen van het spel vergroten en versnellen. Digitale spelletjes bijvoorbeeld hebben een veel frequenter niveau van mislukkingen en aanpassingen van de graad van moeilijkheid, zodat uithoudingsvermogen en durf veel sneller ontwikkeld worden dan in traditionele spelletjes.

Je bent sterker dan je denkt.

Dit hoofdstuk gaat over de mogelijkheid te controleren wat je denkt en voelt, zelfs onder extreme stress of pijn. Videogames hebben de kracht om bezorgdheid, depressie, trauma en fysieke pijn te voorkomen door te leren hoe je je aandacht kunt controleren. Dat op grond van het feit dat menselijke aandacht als een bundellicht, een ‘spotlight’, werkt. Als je die lichtbundel onder controle krijgt, kun je zelfs voor ernstige pijn gevoelloos worden. Je kunt in feite iedere uitdagende activiteit gebruiken om je aandacht onder controle te krijgen en chronische pijn te verminderen, ook met breien en klussen.
Hoe meer je jezelf voorstelt van een bepaalde gewoonte (verslaving) te genieten, hoe makkelijker je er aan toegeeft. Om die aandrang te weerstaan, hoef je eenvoudigweg de visuele procescentra van je hersens maar op iets anders te richten en de aandrang wordt beduidend minder.
Games kunnen je ook in flow brengen, een staat waarin je volledig geabsorbeerd wordt door een activiteit. In een staat van bevlogenheid, verlies je bewustzijn van tijd en zelf. Een staat van bevlogenheid kan op diverse manieren tot stand komen, zo lang de juiste omstandigheden voorhanden zijn: duidelijk doel, uitdagende taak, voldoende vaardigheden om taak (bijna) aan te kunnen. Veel ontspanningsactiviteiten, zoals t.v. kijken of muziek luisteren leiden niet tot flow. Onderzoek geeft aan dat een uitdagende, interactieve bezigheid ons meer controle geeft over wat we denken en voelen dan traditionele ontspanningsactiviteiten. In plaats van te ontspannen bij pijn of bezorgdheid kun je beter je aandacht richten op een positieve uitdaging die actieve inspanning vraagt en tot bevlogenheid leidt. Videogames zijn hier uitstekend voor geschikt Ze stellen een duidelijk doel en vragen focus en inspanning om succesvol te zijn. Als je jezelf bevlogen kunt maken, blokkeer je niet alleen negatieve gevoelens zoals pijn en bezorgdheid. Je zorgt tegelijkertijd voor betere psychologische en fysieke gezondheid.


Er zijn andere methoden om je aandacht onder controle te krijgen. Mindfulness meditatie is er één van. Het is vastgesteld dat dat gelijksoortige voordelen heeft als een terloops videospel.

Je bent omringd door potentiële medestanders.

In hoofdstuk 2 beweert Mc Gonigal dat je met hulp van medestanders je veel meer succes kunt boeken in het bereiken van je doeleinden dan wanneer je dat op je eentje doet. Verder zegt ze ook dat er veel mensen klaar staan om je spontaan of op verzoek te helpen. Videospelen zijn het perfecte platform om dat te realiseren. En daar kun je bijna iedereen uitnodigen je virtuele spelgenoot te worden.
Als mensen samen een spel spelen in dezelfde ruimte beoefenen, gaan ze neurologische en fysiologische banden smeden: dezelfde gezichtsuitdrukkingen, tegelijkertijd lachen en voorhoofden fronsen. Hun ademhalings- en hartritmes worden gesynchroniseerd. Zelfs hun hersengolven gaan zich synchroniseren via spiegelneuronen, een proces dat ieder van hen helpt te voorzien wat de ander van plan is. Verrassend genoeg gebeurt die synchronisatie zowel wanneer de spelers samen als wanneer ze tegen elkaar spelen.

maatjes zijn

De vier symptomen van synchronisatie, gezichtsuitdrukking, hartritme, ademhaling en neurale activiteit, zijn sterk gecorreleerd met grotere empathie en sociale banden. Hoe meer we synchroniseren met iemand, hoe aardiger we die vinden en hoe waarschijnlijker het is dat we die in de toekomst helpen.
Mensen weerspiegelen en imiteren elkaar continu en onbewust. Om met andere mensen om te kunnen gaan, moeten we in staat zijn te begrijpen, wat ze denken en wat ze voelen. De enige manier is hun gedachten en gevoelens in onze eigen geest en lichaam te reconstrueren. We doen dit ontelbare malen per dag. Mensen die het vaker doen scoren hoger op empathie en sociale intelligentie. Synchroniseren met iemand schept een ‘opwaartse spiraal’ van positieve relaties. Bij negatieve ervaringen kun je een neerwaartse spiraal ontwikkelen. In het algemeen komen de grootste voordelen van synchronisatie bij positieve gevoelens: belangstelling, opwinding, nieuwsgierigheid en verwondering, emoties die veel voorkomen bij videospel.
Omdat synchronisatie bij videogames zo snel, betrouwbaar en diep is, vinden veel spelers het nuttig om naast het spel extra sociale banden met medespelers te smeden.
Om meer empathie met anderen te voelen, hebben mensen positieve sociale contacten nodig in een veilige omgeving. Sterke vooroordelen en antipathie tegen iemands groep kan het ontwikkelen van neurologische banden verhinderen. De egalitaire aard van videogames en het vertrouwen dat ze oproepen, maakt het makkelijker contact te leggen, zelfs als er sociale spanning, bezorgdheid of wantrouwen is.
Je kunt nieuwe bronnen van sociale steun aanboren door wederkerigheid te demonstreren in netwerkspelen of spelbewuste communicatie. Vragen naar of het aanbieden van hulp is het krachtigste sociale gebaar dat je kunt maken.

De held van je eigen verhaal

Dit gaat over je hersens opnieuw programmeren, zodat het makkelijker is jezelf te motiveren, te volharden en succes te boeken.
In videogames speel je als een held zoals ruimte cowboy, oorlogszuchtige prinses, enzovoorts. Ook in niet digitale spelen streven we ernaar de held van de dag te zijn en heldendaden te verrichten die indruk maken.
Algemene motivatie schijnt minder belangrijk voor succes en wilskracht te zijn dan gewoonlijk gedacht wordt. Wat belangrijk is, is zelfeffectiviteit, het geloof dat je in staat bent om positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Dit is niet hetzelfde als zelfwaardering wat een meer algemeen, positief gevoel van eigenwaarde is. Zelfeffectiviteit betekent vertrouwen hebben in je concrete kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om specifieke problemen op te lossen of doelen te bereiken. Gewoonlijk is het context-specifiek; je kunt hoge zelfeffectiviteit op het werk hebben maar een lage zelfeffectiviteit bijvoorbeeld wat betreft spreken in het openbaar. Met een hoge mate van zelfeffectiviteit, is het waarschijnlijker dat je actie onderneemt, zelfs als dat moeilijk of pijnlijk is.

Odysseus als heldenfiguur

Het klassieke pad voor grotere zelfeffectiviteit: stel een doel, doe een poging, ontvang feedback op die poging, verbeter een concrete vaardigheid, blijf proberen en uiteindelijk boek je succes. Daar heb je geen spel voor nodig, maar het is in de aard van spelen om uit te dagen en onze kwaliteiten te verbeteren. Het goede nieuws is dat als je eenmaal een goed gevoel van zelfeffectiviteit hebt opgebouwd, het de neiging heeft duurzaam te zijn. Zelfeffectiviteit neemt iedere keer toe als je een nieuwe vaardigheid of nieuwe uitdaging meester wordt.
Videospelen veroorzaken een rush van dopamine in de hersens die even aangenaam en krachtig is als intraveneuze drugs. Naast een bevredigend gevoel stimuleert dopamine ook geheugen, motivatie, leren, emoties en verlangen. Dopamine geeft normaliter geen verslavingsverschijnselen maar is meestal een teken van grotere motivatie en vastberadenheid. Als er veel dopamine in je hersens zit maak je je minder bezorgd over de vereiste inspanning en je vindt het makkelijker succes te voorspellen. Dit vertaalt zich ook in grotere vastberadenheid en geringere frustratie bij tegenvallers.
Wanneer er weinig dopamine in je hersens zit, is het tegenovergestelde het geval.
Grotere zelfeffectiviteit kan altruïstische kwaliteiten oproepen. Hoe machtiger en krachtiger je je voelt, hoe waarschijnlijker het is dat je uitdagingen accepteert om heldendaden te verrichten. Het is ook waarschijnlijk dat je die sterktes en kwaliteiten gaat gebruiken om anderen te helpen, in grotere mate dan mensen met weinig dopamine.

 

Deel 2. Hoe spelbewust te zijn, de zeven regels van de Super Beter methode.

 

Regel 1. Jezelf uitdagen

De eerste regel is dat je een moeilijkheid of een andere uitdaging hebt en dat je probeert die te overwinnen. Het kan een opgelegd trauma of ernstig persoonlijk probleem zijn en dan spreken we bij goede resultaten van posttraumatische groei. Het kan ook een zelfgekozen uitdaging zijn en dan praten we over post-extatische groei. Wat nodig is om dit constructief aan te pakken, is een uitdagingsmentaliteit in plaats van een angstmentaliteit. En die uitdagingsmentaliteit kun je ontwikkelen.
Een uitdaging roept verlangen op om krachten en bekwaamheden te testen en geeft ons de gelegenheid die krachten te vergroten. Essentieel is dat een uitdaging vrijwillig wordt aangenomen.
Voordat je uitdagingen aanpakt, dien je de vaardigheid meester te worden, van ‘cognitieve herwaardering’. Dat betekent veranderen hoe je denkt en voelt over een belangrijk probleem, hoe je er tegenaan kijkt.
De grens tussen bezorgdheid en opwinding is uitermate dun. Je lichaam reageert op allebei hetzelfde en je hersens kunnen niet altijd het verschil maken. Dit betekent dat je meestal een reële keuze hebt om bezorgd of om opgewonden over iets te zijn. Dit wil zeggen dat het veel makkelijker is om opgewonden te raken over een oplossing dan om te proberen je opwinding te kalmeren.

de uitdaging aangaan

Bij een angstmentaliteit, concentreer je je op het potentieel voor risico, gevaar, beschadiging of verlies. Je voelt je gedwongen om een negatief resultaat te voorkomen in plaats van een positieve uitkomst te bereiken. Bij een uitdagingsmentaliteit concentreer je je op de mogelijkheid voor positieve resultaten. Wanneer je leeft met een angstmentaliteit, is het waarschijnlijker dat je bezorgdheid of depressie ontwikkelt. Je geschiktheid om onder druk te presteren leidt daaronder.
Met een uitdagingsmentaliteit, evenwel, ervaar je minder bezorgdheid en depressie en pas je je makkelijker aan de omstandigheden aan. Je probeert niet aan het probleem te ontsnappen. In plaats daarvan maak je gebruik van belangrijke hulpbronnen zoals eigen competenties en sociale steun. Je vergroot je vaardigheden en raakt daardoor beter in staat je probleem op te lossen
Een angstmentaliteit is niet alleen een psychologische hindernis; ze beschadigt ook je fysieke gezondheid. Het aangaan van een uitdagingsmentaliteit, aan de andere kant, versterkt zowel je mentale als je fysieke veerkracht.
Een uitdagingsmentaliteit vereist niet dat je continu positief denkt en je zorgen vergeet. Het gaat er meer om je eigen krachten en mogelijkheden te onderzoeken en ze te laten groeien.
Er zijn drie methoden om van een angst- naar een uitdagingsmentaliteit over te stappen. De eerste methode is om regelmatig een aantal ‘uitdagingsuitdrukkingen’ of mantra’s te memoreren, zoals: ‘Ik kan niet wachten dit probleem aan te pakken’; ‘door dit probleem op te lossen, kan ik sterker worden’, enzovoorts.
De tweede methode bestaat uit jezelf afvragen: ’Wat is het beste dat kan gebeuren?’ (in plaats van het slechtste bij een angstmentaliteit). Dit helpt om open te blijven staan voor een positief resultaat of persoonlijke groei.
De derde methode is te zeggen dat je superbeter wordt ‘in iets’ in plaats van ‘van iets’. ‘Van iets’ impliceert een dreiging, terwijl superbeter worden ‘in iets’ de mogelijkheid voor groei impliceert.
Om over te stappen van een angst- naar een uitdagingsmentaliteit is het gewenst, zo niet noodzakelijk, een zekere mate van moed te bezitten. Bovenstaande houdingen, vooral de eerste kunnen helpen die moed te bevorderen. Lichamelijke oefening en lichamelijke ‘wapenfeiten’ (zie regel 4) kunnen ook een belangrijk steuntje in de rug geven, zo blijkt uit eigen ervaring.

Regel 2: ‘oppeppers’

Om de moed erin te houden, heb je bij een strijd met je uitdaging oppeppers nodig. Een oppepper is elke positieve actie die je gemakkelijk kunt ondernemen en die een moment van plezier, kracht, moed of verbondenheid geeft. Deze eenvoudige acties geven je een stoot energie, een positief gevoel, sociale steun of motivatie. Maar ze helpen niet alleen om je beter te voelen, ze helpen ook je fysieke gestel te versterken, waardoor je minder kwetsbaar wordt voor stress en meer kans hebt op posttraumatische of post-extatische groei.
Oppeppers kun je opdienen op de vier verschillende terreinen die McGonigal onderscheidt: fysiek, emotioneel, sociaal en mentaal.
Als je je uitdaging eenmaal hebt is het verzamelen en activeren van oppeppers het belangrijkste deel van spelbewust leven. Hier komt de positieve psychologie om de hoek kijken.
Om van stress terug te veren en belangrijke levensobstakels succesvol aan te pakken, heb je een hoge toon van je zwerfzenuw (nervus vagus) nodig. ‘Vagal’ toon verwijst naar de gezondheidsstatus van je zwerfzenuw, die zich uitstrekt van je hersens tot aan je ingewanden. Hij is verbonden met je hart en helpt om praktisch elke belangrijke functie in je lichaam en geest te reguleren, van je emoties tot aan je hartslag, ademhaling, spierbewegingen en spijsvertering. Omdat de zwerfzenuw zo belangrijks is voor veel biologische en psychologische functies, is haar status een goede aanduiding van je geestelijke en lichamelijke veerkracht.

superoppepper

De toonhoogte van je zwerfzenuw wordt bepaald door het verschil in de polsslag tussen uit- en inademen. Bij inademen wordt de polsslag sneller en bij uitademen langzamer. Hoe groter dat verschil en bijgevolg hoe hoger die toon, des te beter kun je je gevoelens en gedachten controleren, je pijn verdragen en hoe waarschijnlijker het is dat je minder last hebt van lichamelijke aandoeningen en van eenzaamheid , depressie en posttraumatische stress. Het verhogen van je vagal toon is een aanbevelenswaardige interventie voor je gezondheid. Hoe sterker je zwerfzenuw, hoe veerkrachtiger je bent en hoe meer groei je ervaart. En hoe zwakker die kracht, hoe kwetsbaarder je bent. Oppeppers zijn de beste manier om een hoge ‘vagal’ toon te krijgen.
Je vagal toon kan gemeten worden door medische apparatuur, maar er is ook een eenvoudiger methode en dat is door het aantal negatieve emoties op een dag te vergelijken met het aantal positieve, dat is je emotionele ratio. Hoe groter de ratio, hoe sterker je vagal toon en hoe gezonder je bent. Onderzoek geeft aan dat mensen die veelvuldig positieve emoties ervaren een tien jaar langere levensverwachting hebben. En ondertussen hebben ze ook minder last van fysieke kwaaltjes. Emoties die verband houden met sociale contacten, zoals dankbaarheid en liefde, zijn bijzonder krachtige veroorzakers van betere gezondheid en langere levensduur. De status van de zwerfzenuw is bepalend omdat die de relatie beheerst tussen emoties en fysieke gezondheid.
Je kunt je emotionele ratio berekenen door je positieve en negatieve emoties op een dag te tellen en te vergelijken. Er zijn talloze positieve emoties, zoals trots, liefde, belangstelling, verwondering, optimisme, plezier, lach en hoop. Voorbeelden van negatieve emoties zijn woede, verveling, depressie, angst, en schuldgevoel. Je telt de positieve emoties en de negatieve emoties op en vergelijkt de totalen. Als de verhouding 1 op 1 is of lager (d.w.z. meer negatieve emoties dan positieve) ben je kwetsbaar voor stress en ervaar je waarschijnlijk minder posttraumatische of post-extatische groei. Als de ratio groter is dan 1 op 1 (meer positieve gevoelens dan negatieve) bezit je waarschijnlijk al behoorlijke veerkracht, maar als je de ratio naar 2:1 of 3:1 kunt opvoeren, zul je nog sterker worden. Partners in bloeiende huwelijken hebben een ratio van 5:1; als ze 1:1 hebben is de kans op scheiding groot. Voor een algemeen gezond succesvol leven is 3:1 een goede ratio.
Het heeft dus veel zin je positieve emoties op te voeren. Proberen je negatieve emoties te elimineren werkt niet. En mensen met een hoge emotionele ratio ervaren even goed negatieve emoties, misschien nog wel meer dan mensen met een lagere, maar ze compenseren die door een groter aantal positieve emoties.
Onderzoek geeft ook aan dat bij positieve emoties de frequentie belangrijker is dan de intensiteit. Dus kleine dingen tellen mee en je hoeft geen grote emotionele ervaringen te ondergaan voor het opbouwen van je ratio.
McGonigal adviseert ten minste drie oppeppers per dag doelbewust te activeren. Je dient alle types oppeppers, fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal in te schakelen.
Het is makkelijker positieve reacties op te roepen als je al een sterke vagal toon hebt en minder makkelijk als je weinig positieve emoties ervaart. Catch 22 dus. Als je een lage vagal toon hebt en het moeilijk is positieve mentale of emotionele gevoelens op te roepen, kun je beter eerst je fysieke en sociale oppeppers activeren en na goed resultaat ook de mentale en emotionele oppeppers inschakelen.

Regel 3: slechterikken bestrijden

Om je uitdaging aan te kunnen (regel 1) heb je niet alleen oppeppers nodig (regel 2), je moet ook met blokkades en je zwakke punten kunnen omgaan. Een ‘slechterik’ is iets of iemand die je voortgang blokkeert of die je vrees, pijn of verdriet bezorgt.
Slechterikken maken ons het leven moeilijker. De keerzijde ervan is dat ze ons dwingen bekwaamheden en strategieën te ontwikkelen die ons uiteindelijk slimmer, sterker en vlugger maken, zodat we in de toekomst ambitieuzere doelstellingen kunnen realiseren. Er zijn allerlei soorten slechterikken: mentale, emotionele, fysieke en sociale.

luiheid, het oorkussen van de duivel

Om gelukkiger of sterker te worden hebben we, wat onderzoekers noemen, ‘psychologische flexibiliteit’ nodig. Die bestaat uit twee componenten. Ten eerste moet je je bedachtzaamheid (mindfulness) vergroten van alles wat je vooruitgang kan tegenhouden of wat je pijn, moeilijkheden of verdriet veroorzaakt. Je moet dat niet ontkennen, vermijden of onderdrukken, want je kunt een probleem niet oplossen of gedrag veranderen als je pretendeert dat het niet bestaat. Ten tweede, wanneer je volledig bewust bent van je ‘slechterikken’ kun je gaan werken aan de strategieën om ze te bevechten. Hoe meer strategieën je hebt, hoe sterker en veerkrachtiger je bent en hoe waarschijnlijker het is dat je actie blijft nemen om je doelen te bereiken, ongeacht hun graad van moeilijkheid of onzekerheid.
Volgens McGonigal zijn er vijf manieren om ‘slechterikken’ met succes te bevechten:
– ontwijken, de meest directe manier;
– weerstand bieden, actief worstelen met de ‘slechterik’ en proberen die te stoppen;
– aanpassen, de ‘slechterik’ veranderen of er een lange termijn oplossing voor vinden;
– uitdagen, de aanbevolen methode: open staan voor de mogelijkheid dat je ‘slechterikken’ minder invloed of macht over je hebben dan je eerder dacht;
– omtoveren, een manier vinden om je slechterik om te vormen tot een oppepper.
Idealiter dien je minstens één gevecht per dag met je ‘slechterikken’ te leveren. Gebruik minstens één oppepper na een gevecht, ongeacht of je gewonnen of verloren hebt.

Regel 4: queestes, wapenfeiten

Regel 4 van de Super Beter methode behelst het realiseren van wapenfeiten (queestes), eenvoudige dagelijkse activiteiten die helpen om je belangrijke doelen te bereiken. Elk wapenfeit maakt de held een beetje slimmer, sterker of dapperder en bereid hem voor op de grotere uitdagingen die in het verschiet liggen. Een voorbeeld is wilskracht die net als een spier werkt. Hij wordt sterker naarmate je hem meer gebruikt (zo lang je hem maar niet uitput).
Iedere keer als je je voorneemt iets te ondernemen, en het dan met succes uitvoert, realiseer je dat je macht hebt over wat je doet, denkt en voelt. Onderzoekers noemen dit ‘toegewijde actie’, iedere dag kleine stapjes zetten in samenhang met je doeleinden en waarden.
Al realiseer je maar één wapenfeit per dag, volgens Super Better onderzoek, kan dat al een belangrijk verschil maken in hoe gelukkig, gezond en moedig je je voelt. En naarmate je je wilskracht, welzijn en doelgerichtheid vergroot, kun je grotere wapenfeiten realiseren.

Daarbij spelen hoop, optimisme en zelfeffectiviteit een belangrijke rol. Hoop is wat je voelt als je denkt dat een goed resultaat mogelijk is, op wat voor gebied dan ook, emoties, doelstellingen of veranderingen. Optimisme is wat je voelt als je gelooft dat een goed resultaat niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk is. Zelfeffectiviteit is het laatste stuk in de motivatiepuzzel. Als je een hoge mate van zelfeffectiviteit bezit, geloof je niet alleen dat een goede uitkomst waarschijnlijk is, maar zelfs dat je een goed resultaat in je mars hebt. Je hebt dan het gevoel de vaardigheden en kwaliteiten te bezitten om je problemen op te lossen en je doelen te bereiken. Samen zijn hoop, optimisme en zelfeffectiviteit het elixir van ontembare motivatie en wilskracht. Hoe sterker deze ‘competentie en controle houding’ is, des te meer inspanning zul je je getroosten om de dingen te doen waar je het meest om geeft. Daarom is het zo belangrijk om je hoop, optimisme en zelfeffectiviteit te ontwikkelen. En wapenfeiten zijn een ideale manier om dat te doen.

wilskracht

Een wapenfeit realiseren is een manier om succes te beleven en hoe meer je er uitvoert, hoe optimistischer je wordt. In feite is frequentie van succes belangrijker dan de omvang ervan. Je begint de aanpak van wapenfeiten door te bepalen wat de kleinste, makkelijkste en eenvoudigste actie is die je op korte termijn kunt ondernemen en die je de kans geeft om één van je diepgevoelde waardes te uiten. Deze kleine stapjes heb je nodig om later grotere stappen te zetten en epische overwinningen te boeken

Je dagelijkse wapenfeiten moeten gedreven worden door je diepste waarden. Een waarde kun je niet krijgen of bezitten, zoals een opleiding, een bevordering of een romantische partner. Doelstellingen komen en gaan, waarden blijven bij je. Je bewust zijn van je diepste waarden is de sleutel naar het ontsluiten van belangrijke bronnen van motivatie, energie en wilskracht.
Als je wapenfeiten opzet, kun je het beste het plezierelement meenemen om de actie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Jezelf vertellen dat je plezier gaat hebben is al het halve werk. Probeer in elke queeste een aantrekkelijk element in te bouwen puur voor de lol. Deze ‘fun framing’ heeft een ander voordeel en dat is dat het de gewoonte kan breken om dingen uit te stellen.
Als je een queeste leuk vindt en vaak wilt doen kun je er een oppepper van maken. Om momentum te creëren zou je het beste een queeste-ketting kunnen opzetten, een serie activiteiten met toenemende moeilijkheidsgraad. Door te oefenen op het lagere niveau ontwikkel je de vaardigheden en kwaliteiten om de moeilijkere acties later beter aan te kunnen. Een serie heeft gewoonlijk tussen de drie en de twaalf wapenfeiten.

Regel 5: medestanders, maatjes

Om uitdagingen effectief aan te pakken kun je naast oppeppers, het neutraliseren van ‘slechterikken’, en het verzamelen van ‘wapenfeiten’ best wat steun van anderen, vooral familie en vrienden, gebruiken. Het gemak waarmee we anderen uitnodigen om met ons klassiek of digitaal te spelen is de sleutel om ons meer verbonden te voelen en meer sociale steun te krijgen. Sociale steun maakt het makkelijker om onze doelen te bereiken. En dat is niet alleen omdat maatjes ons rechtstreeks helpen met tijd, advies of andere hulp. Medisch onderzoek toont aan dat we ook fysiek sterk reageren op sociale steun: elke keer dat iemand ons helpt, worden we sterker en veerkrachtiger: het stressniveau daalt, het immuun systeem wordt sterker en het hele cardiovasculaire systeem werkt beter. Vruchtbaar sociaal contact kan je leven potentieel verlengen, volgens een meta-studie daarover met minstens zes jaar. Je hoeft geen extroverte of vlotte persoonlijkheid te zijn om een sterk bewustzijn van sociale steun te hebben. Een of twee goede maatjes maken al een groot verschil!

van maatjes moet je het hebben

De vijf belangrijkste redenen waarom het zoveel makkelijker is om superbeter te worden met maatje(s) aan je zijde is dat ze:
– wapenfeiten kunnen suggereren;
– oppeppers helpen activeren;
– strategieën bespreken om slechterikken onschadelijk te maken;
– je voortgang volgen;
– heldendaden met je vieren.
Het blijkt dat alleen al dat door hulp te vragen je sociale veerkracht een steuntje in de rug krijgt. En hulp geven of hulp krijgen is wat dat betreft hetzelfde.
Je kunt zelf natuurlijk ook een maatje voor iemand anders zijn en die helpen zijn/haar doelen te bereiken. Een goed maatje zijn houdt in het oefenen en meester worden in belangrijke vaardigheden die je een betere vriend, ouder, coach of partner maken. Iedere keer dat je je als maat gedraagt, neemt je eigen veerkracht toe.
Als je voor het eerst een ‘maatje’ wilt werven, zou je iemand kunnen nemen met wie je je het beste op je gemak voelt, die je makkelijk om hulp kunt vragen, met wie je spelletjes speelt of sport, wie je af en toe goede raad geeft, enzovoorts. Hulp van maatjes kan beperkt in duur en activiteiten zijn. Misschien begin je met één maatje. Naarmate je vordert maak je waarschijnlijk makkelijker sociale contacten en kun je avonturen en uitdagingen gaan delen met meer maatjes en nog grotere successen boeken.

Regel 6: Geheime identiteit

Dit is de meest ludieke van de regels voor spelbewust leven. Je hebt er een gevoel voor humor voor nodig en je moet er jezelf niet al te serieus bij nemen.
Een geheime identiteit is een soort avatar voor het dagelijks leven. Een avatar is de naam die gebruikt wordt voor de held in videogames. In het videospel zie je de wereld door hun ogen en put je uit hun speciale krachten.
Door eenvoudigweg een heldennaam of geheime identiteit aan te nemen, kun je sommige van je meest weerbare kwaliteiten oproepen, zoals vastberadenheid, moed en mededogen. Je heldennaam kan geïnspireerd worden door diverse personen of situaties zoals fictie, mythe, geschiedenis of zelfs familielegende, zoals piraterij, Griekse geschiedenis (Odysseus) of oerwoud (Tarzan, Jane).

via superman, superbeter …….

Waarom een geheime identiteit? Hoewel de regel speels is, kan hij een verbazend grote invloed hebben. Een geheime identiteit helpt je namelijk concentreren op je topkarakterkwaliteiten, je handtekeningkaraktersterktes’. Die sterktes verschillen van persoon tot persoon. Voorbeelden zijn: vastberadenheid, vriendelijkheid, humor, spiritualiteit, avontuurzucht of leergierigheid. Het leren kennen van je sterktes helpt je nieuwe strategieën te ontwikkelen om je doelen te bereiken, strategieën die pasklaar voor je zijn en dus meer kans van slagen hebben.
Het belangrijkste aspect van een geheime identiteit is mogelijk dat het de aanzet is om een heldenverhaal over jezelf te vertellen. Onderzoekers in posttraumatische en post-extatische groei hebben ontdekt dat een heldenverhaal vertellen over je worstelingen één van de belangrijkste aanzetters van beterschap is na een trauma.

Superbeter worden betekent het ontwikkelen van je heroïsche kwaliteiten zoals moed, vriendelijkheid, humor, waardering van schoonheid, leiderschap of leergierigheid. Personen voelen zich aangetrokken tot verschillende heldenverhalen. Je favoriete helden zijn een spiegel van je eigen heroïsche kwaliteiten. Ons individuele, virtuele heldenteam kan de meest gevarieerde samenstelling hebben, bestaande uit vertegenwoordigers uit onder meer de sportwereld, politiek, business, cultuur en religie. Het is belangrijk dat je voor iedere geselecteerde held een vaardigheid, kracht, deugd of karaktersterkte identificeert die je aanspreekt. Iedereen heeft minstens vijf topkaraktersterktes die je helpen veerkrachtig te zijn ten aanzien van welk obstakel dan ook. Die vijf krachtige bronnen zijn deugden die je makkelijk liggen en die grote voldoening schenken wanneer je ze beoefent.
Twee hoofdpersonen in de positieve psychologie, Martin Seligman en Christopher Peterson, hebben een uitgebreide studie van deugden en karaktersterktes gemaakt waar 150.000 deelnemers uit diverse culturen bij betrokken waren. Zij identificeerden in totaal 24 karaktersterktes (values in action), gegroepeerd in zes deugden. Je zou zelf je vijf top karaktersterktes bij benadering kunnen identificeren uit de lijst van 24 of je zou hulp van vrienden of familie kunnen vragen om je sterktes aan te geven, als volgt:
– Wijsheid en kennis (creativiteit, weetgierigheid, ruimdenkendheid, leergierigheid, wijsheid);
– Moed (dapperheid, volharding, integriteit, vitaliteit);
– Menselijkheid (liefde, vriendelijkheid, sociale intelligentie);
– Rechtvaardigheid (burgerschap, eerlijkheid, leiderschap);
– Maat (vergevingsgezindheid en barmhartigheid, nederigheid en bescheidenheid, voorzichtigheid, zelfcontrole);
– Transcendentie (waardering van schoonheid en uitmuntendheid, dankbaarheid, hoop, humor, spiritualiteit).

Na de identificatie van je virtuele heldenteam en van je topkaraktersterktes kun je je geheime identiteit vaststellen door één van de helden of een combinatie van helden te nemen uit je virtuele heldenteam; je kunt jezelf ook een eretitel geven, bijvoorbeeld van president, prinses of een ludieke achternaam, enzovoorts.
Mensen die zich bewust zijn van hun karaktersterktes ervaren grotere vooruitgang in het bereiken van hun doelen. Dit komt doordat ze hun karaktersterktes bewust op het bereiken van hun doelen toepassen. En niet alleen hebben ze meer succes, ze zijn ook gelukkiger. Je moet zelf manieren bedenken hoe je sterktes het bereiken van je doelen kunnen faciliteren.

Onderzoek geeft aan dat om de voordelen te genieten van diep nadenken over je problemen, je de methode van zelfdistantie moet toepassen, d.w.z. vanuit het perspectief van een afstandelijke waarnemer. Zelfdistantie verbetert op dramatische wijze de psychologische flexibiliteit, de wil om dingen te doen die moeilijk voor je zijn, maar in dienst staan van je doelstellingen. Als je over je situatie met zelfdistantie denkt, is het waarschijnlijker dat je handelt vanuit je diepste waarden zelfs als je negatieve gevoelens, pijn, afwijzing of mislukking riskeert. Met andere woorden het maakt je dapperder.
Super Better raadt aan met je identiteit te spelen, onder meer door nieuwe verhalen over jezelf te vertellen en de mythe te herscheppen van wie je bent. Je geheime identiteit is daarbij een krachtige manier om je topkaraktersterktes te oefenen, de kunst van kritische zelfdistantie toe te passen en om jezelf opnieuw uit te vinden. Om zodoende tot de best mogelijke versie van jezelf te geraken.

Regel 7: heldendaad

We zijn nu bij de laatste van de zeven regels aanbeland, namelijk epische overwinning of ‘heldendaad’, een indrukwekkende prestatie die helpt om sterker gemotiveerd te raken en in de toekomst minder bang te zijn voor mislukking. Heldendaden kunnen van allerlei aard zijn. Ze hebben vier dingen gemeen: ze zijn realistisch, uitdagend, stimulerend en vergevingsgezind.
Een spelbewust doel is realistisch als je reden hebt te geloven dat je het doel kunt bereiken als je je best doet. Een spel is uitdagend, als je een nieuwe vaardigheid moet aanleren of als je creativiteit, slimheid of lef moet gebruiken om je doel te bereiken. Een spel is stimulerend als je bij voorbaat al enthousiast raakt, wetend dat je je fantastisch gaat voelen als je je doel bereikt. Het allerbelangrijkste van een spelbewust doel is dat het vergevingsgezind is. Als je geen resultaat boekt bij je eerste poging, is niet alles verloren. Zelfs als je niet slaagt, gebeurt er iets goeds, je ontwikkelt namelijk methoden en ideeën om het beter te doen bij een volgende poging. Het is essentieel voor een epische overwinning, dat je niet helemaal zeker bent dat je het doel kunt bereiken. Een epische overwinning voelt als een grote doorbraak, alsof je net iets nieuws en indrukwekkends over je eigen kunnen hebt ontdekt.

episch ……

Als je voor een grote verandering of moeilijke uitdaging staat, is het belangrijk om successen te hebben en doorbraken te maken. Onderzoekers noemen dit ‘positieve herwaardering’, een krachtige bron van mentale, emotionele, sociale en fysieke veerkracht. Die herwaardering betekent zich bewust positieve resultaten voor ogen houden, die zelfs uit stress, trauma of een ingrijpende levensverandering te halen zijn.
De eenvoudigste vorm van een epische overwinning is de ‘meetbare win’. Dat is een duidelijk gesteld doel waarbij je je vooruitgang objectief kunt volgen en het bereiken van het doel kwantitatief bepaald is, bijvoorbeeld 10 km hardlopen. ‘Meetbare wins’ zijn de bouwstenen voor ‘superbeter worden’, vooral in het begin. Je moet klein beginnen, de kleinste stap die je kunt maken zonder honderd procent zeker te zijn dat je die effectief kunt zetten. De essentie van ‘meetbare wins’ is dat het om doelstellingen gaat die jezelf hebt uitgekozen, gebaseerd op je vaardigheden en kwaliteiten en afgestemd op gewoontes die jij wilt veranderen. Iedere keer dat je een zelfgekozen doelstelling haalt, vergroot je de kansen dat je de volgende doelstelling ook haalt. Men noemt dit de ‘opwaartse spiraal van positieve resultaten’. Deze spiraal vindt alleen plaats als jezelf je doelen bepaalt.

Een andere veel voorkomende vorm van epische overwinning is de doorbraak. Een doorbraak is een belangrijk, positief keerpunt in je pogingen ‘superbeter’ te worden
Meetbare wins en doorbraken helpen je om je uitdagingen rechtstreeks aan te pakken. Maar er is nog een andere manier om epische overwinningen te behalen en dat is zijwaarts. In plaats van je problemen rechtstreeks proberen op te lossen, kun je je op een doel richten dat indirect of ogenschijnlijk zelfs niet in relatie staat met je primaire uitdaging.
Voor een zijdelingse doelstelling gaan kan een oplossing zijn wanneer je primaire doelstelling je niet inspireert, je doelstelling afhankelijk is van teveel factoren waar jezelf geen controle over hebt, het eenvoudigweg niet mogelijk is je doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld bij ziekte, of wanneer je gewoonweg niets kunt voorstellen dat je gelukkig of succesvol zou maken.
Atletische triomfen leiden tot inspirerende en overtuigende epische overwinningen, wat wil zeggen dat, als je nog niet zeker bent welk soort overwinning je wilt behalen, je nooit fout kunt gaan met lichamelijke prestaties. Die zijn een bekende stemmingsaanjager, wat behulpzaam is bij bijna elke uitdaging. En lichaamsbeweging is een van de meest effectieve behandelingen voor depressie. Lichamelijke oefening maakt je ook geharder en minder gevoelig voor pijnprikkels, een vorm van veerkracht die je sterker kan maken op alle levensterreinen. Atletische doelen vereisen typisch een trainingsengagement dat vastberadenheid en wilskracht opbouwt, twee sterktes die van pas komen bij elke uitdaging. Tenslotte zijn atletische overwinningen vaak gekoppeld aan wedstrijden met opbrengst voor goede doelen. Dat betekent grotere motivatie met meer positieve emoties, zoals dankbaarheid, mededogen, spirituele verbondenheid, eerbied en verwondering. Voor alle bovengenoemde redenen is het misschien dat fysieke prestaties het soort triomf zijn dat je wilt nastreven bij het aannemen van je uitdagingen.
Tenslotte nog drie tips bij het verkrijgen van je epische overwinningen: laat je maatje(s) weten welke epische overwinning je op het oog hebt en vier je overwinningen met ze. Last but not least: ga voor epische overwinningen die je persoonlijk belangrijk vind. Wanneer het op persoonlijke groei, succes en geluk aankomt, gaat het niet om hoeveel motivatie je hebt maar om het soort motivatie. Als je doelen nastreeft die jezelf hebt gekozen, wordt je normaliter gelukkiger en vitaler, of je die doelen nou bereikt of niet.

Deel 3. Avonturen

In dit deel brengt McGonigal het voorgaande van het boek bij elkaar met drie avonturen die je kunnen helpen al je nieuwe, spelbewuste activiteiten te oefenen. Een avontuur is een set van oppeppers, slechterikken en wapenfeiten ontworpen om te helpen een bepaalde uitdaging aan te gaan. Het eerste avontuur heet ’Love connection’, met de opdracht 10 wapenfeiten in tien dagen te realiseren, het tweede ‘Ninja Body Transformation’ met 21 wapenfeiten in 21 dagen en het derde avontuur heet ‘Time Rich’ met ook 10 wapenfeiten in 10 dagen. We presenteren ze in dit overzicht niet verder, maar raden bij verdere belangstelling, het boek ‘Super Better’ zelf te raadplegen.

Superbeterschap gewenst!

op weg naar een sterker zelf