web analytics

Blog 43. Humanitaire Wereld Dag (19 augustus)

whs
Er zijn nog zo’n 130 miljoen mensen op de wereld die in crisis leven: onder oorlogsomstandigheden, op de vlucht, in armoede, ondervoeding, zonder scholing, of soortgelijke ellende. Bijvoorbeeld kinderen worden gesmokkeld, seksueel misbruikt, verminkt, gedood voor hun vitale organen, gerekruteerd als soldaat of op een andere manier tot slaaf gemaakt. 69 miljoen kinderen onder de vijf jaar zullen overlijden aan vermijdbare ziekten, 167 miljoen in armoede leven en 263 miljoen niet naar school gaan voor 2030. En 750 miljoen vrouwen zullen in die periode getrouwd worden als kinderen.
Op 23 en 24 mei dit jaar werd in Istanbul de ‘World Humanitarian Summit’ gehouden om te proberen een overeenkomst tussen alle landen tot stand te brengen om de ergste noden van de mensheid effectief aan te pakken.

whs1
De Wereld Humanitaire Top in Istanbul was de eerste keer dat de humanitaire sector op wereldniveau bij elkaar kwam met de bedoeling om aandacht te vestigen op de groeiende humanitaire crisis in de wereld. De mondiale kosten daarvan zijn gestegen van $ 3.7 miljard in 2004 tot $ 20 miljard in 2015. De Top bereikte overeenkomst over een nieuwe manier om humanitaire noden te financieren. whs3Ook om een strategische aanpak te formuleren in plaats van individuele benaderingen, zoals in Syrië of Zuid-Soedan. Er werd helaas geen voortgang geboekt over het voorkomen van schendingen van het internationale humanitaire recht – bij voorbeeld het bombarderen van ziekenhuizen en het vechten in dichtbevolkte gebieden – die leiden tot afschuwelijk hoge aantallen burgerdoden en -gewonden.
De resultaten van de Istanbul Summit hebben invloed op hoe beschikbare fondsen uit Europa en Nederland besteed worden aan humanitaire crises. Als dat daadkrachtiger en efficiënter gaat gebeuren, hebben de slachtoffers daar baat bij en hebben bijdragen van donoren een groter rendement. Wat op zijn beurt hopelijk tot grotere offerbereidheid leidt. De Internationale dag en de Istanbul Top geven extra aandacht aan deze wereldproblemen en scheppen grotere bereidheid om ze op te lossen.

Ook bij jou blijven deze problemen waarschijnlijk een snaar raken!

whs4