web analytics

Intieme relaties. Quo Vadis?

 

   HET HUWELIJK  

‘Heb elkander lief, maar maak de liefde niet tot een verplichting;
Laat zij liever een zee zijn die deint tussen de kustlijnen van je beider ziel.
Vul elkanders beker, maar drink niet uit dezelfde bokaal.
Geef elkander te eten, maar eet niet van een en hetzelfde brood.
Zing en dans samen, maak het leven tot een feest, maar laat elkaar vrij,
Zoals de snaren van een luit op zichzelf staan, al doortrilt hen dezelfde muziek’

Uit ‘De profeet’ van Kahlil Gibran
Met bovenstaand gedicht begint het essay ‘Koppels. Quo Vadis’ wat ik zo net onder ‘Verwante Onderwerpen’ op deze website heb gezet. Het beslaat een vijftigtal pagina’s die een combinatie van wijsheid van geleerden en van eigen ervaringen zijn op het gebied van huwelijk en partnerschap. Na het Voorwoord beschrijft de introductie de tien uitdagingen waar praktisch alle twee miljard huwelijken in de wereld mee te kampen hebben. Vervolgens gaat het voornamelijk over het huwelijk in de westerse wereld. Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de functies van het huwelijk zoals liefde, seksualiteit, nageslacht en kameraadschap. Hoofdstuk 2 heeft de titel ‘op vrijersvoeten’ en gaat vooral over de rol en werking van dating sites, die de laatste tien jaar populair zijn geworden voor het identificeren van partners.

In hoofdstuk drie hebben we het over huwelijksonderhoud, inclusief een aantal suggesties waarmee je je relatie op peil kunt houden. Eén sleutelgegeven is dat je tegenover elke negatieve ervaring met je partner vijf positieve ervaringen moet realiseren om de relatie op niveau te houden. Flink wat aandacht wordt besteed aan de ‘waterval’ van Gotmann, Amerikaanse huwelijksgoeroe, waarmee hij symbolisch de vicieuze cirkel van een op de klippen lopend huwelijk beschrijft. Ook hoe je die cirkel weer deugdzaam kunt maken. In hoofdstuk 4, ‘Quo Vadis’, bekijken we de evolutie van het huwelijk in de laatste zeventig jaar en proberen we aspecten van het toekomstige huwelijk te ‘voorspellen’.

Het laatste hoofdstuk, 5, geeft een summiere beschrijving van de heilzame invloed van een aantal deugden op het huwelijk.

We nodigen je graag uit kennis te nemen van de inhoud van het essay. De hoop is dan dat het je gedachten stimuleert en bijdraagt om de relaties met je partner of met de sekses in het algemeen op een hoger plan te tillen.