web analytics

Internationale Dag voor Inheemse Volkeren (9 augustus)

 

inheems5

Maandag is het de internationale dag voor inheemse volkeren. Deze dag is door de Verenigde Naties in 1994 in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het vaak betreurenswaardige lot van deze volken en te proberen er internationaal iets aan te doen. Op de dag zelf zal er een speciale vergadering inde ECOSOC Kamer van de VN. in New York plaatsvinden, evenals speciale activiteiten in diverse landen in de wereld.
E zijn een geschatte 370 miljoen inheemse volkeren in de wereld, in 90 landen. Ze vertegenwoordigen minder dan vijf procent van de wereldbevolking, maar wel vijftien procent van de armen op de wereld. Ze spreken een overweldigend deel van de geschatte 7000 talen op aarde en vertegenwoordigen 5000 verschillende culturen.

img839 1986 trip west indianensmart
Indianensmart

De belabberde status van de meeste inheemse volken is een rechtstreeks gevolg van de eerdere agressie en machtswellust van andere volken. In vroeger tijden bestond belangenbevordering van rijken en sterken uit het veroveren en exploiteren van andere landen. Door militair, organisatorisch of maatschappelijk overwicht. Daarbij werden de ‘inheemse’ bewoners onderworpen, uit de weg geruimd, slaaf gemaakt of als zodanig verkocht. Degenen die mochten blijven kregen een secundaire status in alle opzichten en werden gediscrimineerd. Vaak werden ze van hun vruchtbare gebieden verjaagd en zochten ze hun heil in onherbergzame bergstreken of marginale gronden, woestijnen of reservaten. Voorbeelden van inheemse volken en actuele problemen zijn er te over. De Indianen in Zuid- Midden en Noord Amerika, de Maori’s in Australië en Nieuw Zeeland en de Pygmeeën in zuidelijk Afrika. Het lot van de Palestijnen gaat ook in die richting. Er zijn nog steeds grove onrechtvaardigheden, zelfs gruwelijke misstanden, in de behandeling van inheemse volkeren, maar er wordt in een aantal gevallen aan gewerkt. Neem het Canadese onderzoek naar de moord op, en verdwijning van vrouwen van minderheden, de behandeling van jongeren in inrichtingen in Australië en het gebrek aan onderwijs voor Indianen in Latijns Amerika. Dit zijn tipjes van een ijsberg. We hebben nog alom en intensief te maken met de gevolgen van vroegere gewelddadige veroveringen en overheersing. Discriminatie op grond van ras, kleur, geloof, afkomst en geslacht vind je praktisch nog overal ter wereld.

Er zijn nog steeds grove onrechtvaardigheden, zelfs gruwelijke misstanden, in de behandeling van inheemse volkeren, maar er wordt in een aantal gevallen aan gewerkt. inheems11Neem het Canadese onderzoek naar de moord op, en verdwijning van vrouwen van minderheden, de behandeling van jongeren in inrichtingen in Australië en het gebrek aan onderwijs voor Indianen in Latijns Amerika. Dit zijn tipjes van een ijsberg. We hebben nog alom en intensief te maken met de gevolgen van vroegere gewelddadige veroveringen en overheersing. Discriminatie op grond van ras, kleur, geloof, afkomst en geslacht vind je praktisch nog overal ter wereld.
Globaal gesproken is er al veel vooruitgang gemaakt en zijn we op de goede weg. Maar er is nog een wereld te winnen. De natuurlijke drijfveren van rijkdom, machtswellust en overheersing van anderen laten zich maar moeilijk temmen, ook in ons dagelijks leven. Laten we op 9 augustus, en daarna, ons inspannen anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

inheems9