web analytics

Ken Uzelve

Grote filosofische geesten en psychologen hebben er steeds op gewezen hoe belangrijk het is in het leven om jezelf te kennen. Het vergaren van die zelfkennis is een langzaam en soms pijnlijk proces, want we stoten daarbij op soms minder vleiende eigenschappen.

ken uzelve5Er zijn diverse methoden om een handje te helpen bij het opdoen van die zelfkennis, in het bijzonder karaktertests. Eén die daarbij speciale aanbeveling verdient is de Amerikaanse Value-in-Action Inventory of Strengths (VIA-IS), ontworpen in het kader van de positieve psychologie door Peterson en Seligman (www.viacharacter.org). Het VIA Institute on Character is een Amerikaanse organisatie zonder winstbejag met de taak om de kennis en praktijk van ‘karakter’ te bevorderen. Peterson (Vader van de positieve psychologie) en Seligman hebben een wereldomvattende studie gemaakt van sterke  karaktereigenschappen en deugden en hun bevindingen in een wetenschappelijk kader gegoten. De alom gewaardeerde componenten van goed karakter hebben drie niveaus: zes basisdeugden (wijsheid, moed, menselijkheid, rechtvaardigheid, matigheid en transcendentie), onderverdeeld, op het tweede niveau, in 24 karaktersterkten. Het derde, meest gedetailleerde en specifieke niveau is dat van de functionele thema’s. De deugd ‘matigheid bijvoorbeeld is onderverdeeld in vergevingsgezindheid, bescheidenheid, voorzichtigheid en zelfbeheersing.

ken uzelve6

De test, met 120 vragen, is in het Engels en kun je on-line op bovengenoemde website afleggen. Dat neemt rond de vijftien minuten. De betrouwbaarheid van een Nederlandse versie wordt momenteel getest.

De VIA-test en de resultaten ervan volgen een positieve benadering, dus alle karaktereigenschappen krijgen positieve scores. Deze test is wetenschappelijk bewezen en is wereldwijd door meer dan twee miljoen mensen genomen. Hij is kosteloos en op het einde krijg je een rapport van de uitkomsten. Desgewenst en tegen een nominale betaling kun je speciale rapporten opvragen, die bijvoorbeeld je sterkste kwaliteiten analyseren en die suggesties geven om je zwakkere eigenschappen te verbeteren. De benadering die hier achter zit is dat je je moet concentreren op je sterkste eigenschappen en vandaar uit je zwakkere eigenschappen kunt ontwikkelen. Er zijn nog meer opties, zoals het evalueren en bevorderen van karaktersterktes in teamverband en het volgen van on-line cursussen   met oefeningen en hulpmiddelen (bijvoorbeeld ‘mindfulness and characterstrengths’).
Het is niet zo makkelijk je eigen karakter te leren kennen en je bent al moedig als je erin duikt. Maar als je je de voordelen van zelfkennis eigen wilt maken en het spannend vindt je goede eigenschappen verder te ontwikkelen, is het de moeite waard deze interessante, wetenschappelijk gefundeerde en positieve test te nemen. Het kan geen kwaad je goede kanten beter te leren kennen en je te verdeugdzamen. www.viacharacter.org respecteert je privacy.

ken uzelve7