web analytics

Blog 50. Internationale Dag van Geweldloosheid

nonviolence6
Deze internationale dag wordt gevierd op 2 oktober, de geboortedag van Mahatmi Gandhi (1869), de leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging en pionier van de filosofie en strategie van geweldloosheid. Hij bracht 20 jaar in Zuid-Afrika door om tegen de rassendiscriminatie te strijden. Hij onderwees de filosofie van ‘Ahimsa’ welke het gebruik van geweldloosheid aanmoedigt als een methode voor de vreedzame oplossing van conflicten.  Dankzij hem kreeg India haar onafhankelijkheid op 15 augustus 1947. Gandhi werd vermoord op 30 januari 1948.

nonviolence
Non-violence by Karl Reutersward

Het principe van geweldloosheid, ook bekend als geweldloos verzet, verwerpt het gebruik van fysiek geweld om sociale of politieke verandering door te voeren. Een grondbeginsel van de theorie van geweldloosheid is dat de macht van de heersers afhangt van de instemming van het volk en dat geweldloosheid die macht probeert te ondermijnen door het weerhouden van die instemming door de bevolking. Veel groepen over de hele wereld gebruiken deze methode in campagnes voor sociale rechtvaardigheid. Er zijn drie categorieën van geweldloze actie:
–  Protesten, inclusief optochten en wakes
–  Non-coöperatie
–  Geweldloze acties, zoals blokkades en bezettingen

nonviolence9

Veel voorvechters van burgerrechten, inclusief Martin Luther King, gebruik(t)en Gandhi’s idee van geweldloos protest voor hun eigen strijd.

Acties van geweldloos verzet zijn het best bekend geworden bij omvangrijke sociale en politieke problemen, zoals onafhankelijkheid en rassendiscriminatie. De methode kan evenwel ook toegepast worden op kleinere schaal, in steden en bedrijven, en zelfs op gezins- en persoonlijk niveau, bijvoorbeeld ‘blijf van mijn lijf’. In alle gevallen van geweldloos verzet zitten deugdzame trekken. Allereerst het erkennen en nastreven van rechtvaardigheid. Ten tweede zelfbeheersing en onderdrukking van agressief of gewelddadig gedrag. Ten derde de opoffering van persoonlijke zekerheid ten gunste van wijdere sociale of politieke doeleinden.
Het is beter als bij belangenverschillen een constructieve dialoog wordt gevoerd, maar als machthebber(s) of tegenpartij niet voor rede vatbaar zijn, kan geweldloos verzet mogelijke een uitweg bieden.

nonviolence4