web analytics

Nelson Mandela Dag

mandela5
De meeste mensen kennen een zekere mate van onzekerheid als het over houding tegenover, en meningen over de omgeving gaat. En men zoekt daarom vaak steun en inspiratie bij anderen, vooral bij diegenen die een hogere status of meer kennis en macht hebben. Het speelt in alle sectoren zoals sport, wetenschap, kunst en politiek en op alle niveaus in een soort top-down piramide effect. Ook voor vrouwenemancipatie.

Mandela

Hoe hoger men in de piramide zit, hoe invloedrijker gewoonlijk de opvattingen. Deze rolmodellen vervullen vaak een voorbeeldfunctie en als hun gedrag haalbaar blijkt, werken ze inspirerend. Voor opvoeding en inspiratie is het belangrijk rolmodellen te volgen die er constructieve en moreel hoogstaande normen op na houden.Een ervan, op politiek terrein, is Nelson Mandela, de voormalige vrijheidsstrijder en President van Zuid-Afrika. Het rassenprobleem in Zuid-Afrika is lange tijd als een van de ernstigste en meest onoplosbare problemen in de wereld beschouwd. Het is een van de eminente verdiensten van Nelson Mandela geweest dat probleem, samen met constructieve vertegenwoordigers van de blanke gemeenschap, constructief te hebben opgelost.  Door de kracht van zijn persoonlijkheid, de liefde voor zijn volk, en uitzonderlijke vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. Hij heeft nog andere grote verdiensten voor de mensheid gerealiseerd, zoals de oplossing van politieke conflicten, betere rassenrelaties, promotie van mensen- en kinderrechten, gelijkheid tussen de seksen en ontwikkeling van arme gemeenschappen. mandela6Wat een voorbeeld! Verheugend dat de Verenigde Naties 18 juli als Internationale Nelson Mandela dag hebben uitgeroepen. Als dergelijke politici voorhanden zouden zijn bij andere wereldproblemen zou er vrede en voorspoed op de wereld heersen. Dit krachtige voorbeeld van naastenliefde en vergeving kan door eenieder in het dagelijks leven gevolgd worden. Want wij zijn uiteindelijk allemaal rolmodellen en
Goed voorbeeld doet goed volgen!

mandela1