web analytics

Beleefd Nederland

Met de hoed in de hand kom je door het ganse land.

Ned. spreekwoord

 

Kan ook op de Hindu manier

Je hebt mogelijk gehoord of gelezen dat de Veiligheidsmonitor 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde dat het aantal Nederlanders dat respectloos door andere Nederlanders behandeld wordt weer gedaald is, net als in eerdere jaren.
Was in 2008 nog een kwart van de Nederlanders de dupe van respectloos gedrag op straat, in 2016 is dit gedaald naar 21 procent. Onbeschoft gedrag van winkelpersoneel en bedrijven is het sterkst afgenomen, van 23 procent in 2008 naar 14 procent afgelopen jaar.
Ook ervaren minder mensen onbehouwen gedrag van overheidspersoneel en van personeel in het openbaar vervoer.
Jongeren (vijftien tot 25) krijgen vaker te maken met onbeschoftheid dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen. Ruim een kwart (27 procent) van de jongeren heeft te maken met respectloos gedrag van onbekenden op straat. Bij 65-plussers is dit 10 procent.
Daarnaast geven homo’s en lesbiennes vaker aan respectloos te zijn behandeld dan heteromannen en -vrouwen. Dat is vooral op straat en in het openbaar vervoer het geval.
Dit is een verheugende ontwikkeling. Mijn persoonlijke ervaring, met het voordeel senior te zijn, bevestigt dat praktisch iedereen je netjes behandelt, op straat, in de winkel en bij de overheid.
Na terugkomst van een loopbaan in het buitenland, verwachtte ik terug te keren in een minder galante of zelfs botte Nederlandse omgeving. En de typische meningen van buitenlanders over het gedrag van Nederlanders zijn vaak niet vleiend: de lompe Nederlander! En dat viel enorm mee! Het meest opvallend is het verkeersgedrag. Terwijl dat bij ons vertrek in de jaren zestig nog een wildwest was met oorverdovend getoeter en geclaxonneer, is het verkeer in het algemeen gedisciplineerd en is de autorijder vaak hoffelijk, een heer (en dame) in het verkeer.
Geweldig die verbetering. Volhouden, we horen als land al aan de top van veel goede omstandigheden, zoals vrijheid en geluk. Misschien gaan we nog eens tot de top van de beleefdste landen behoren.
Wat wel een ontnuchterende ervaring was gisteravond was de taal van Geert Wilders in het laatste verkiezingsdebat: het was niet alleen onbeschoft, het was gewoonweg weerzinwekkend. Voor hem de eerste prijs voor roeptoeten en haatzaaierij!

Eerste prijs roeptoeten