web analytics

Afschaffing van de Slavernij

Het is nog niet zo heel lang geleden dat slavernij in het westen officieel werd afgeschaft: zo’n 150 jaar. Dat was een belangrijke humanitaire stap voorwaarts, één van de eerdere in een reeks. afschaffing slavernijNa de slavernij kwam de afschaffing van kolonisatie, de emancipatie van de vrouw en momenteel de emancipatie van lesbiennes , homo’s, biseksuelen en transgenders . We zijn op de goede weg. Respect voor andere schepsels, vooral dieren en de aarde zelf staat nu op het programma.
Formele afschaffing wil niet zeggen dat slavernij praktijken meteen en overal de wereld uit zijn; ze blijven in feite nog lang smeulen en vooruitgang is sneller in sommige landen en culturen dan in andere.
Er zijn landen, en Mauritanië wordt in dit verband genoemd, waar slavernij nog openlijk bestaat. Er zijn veel landen en plekken waar grote groepen nog een slavenbestaan leiden, zoals de Dalit in India. Neem ook het feit dat er ieder jaar een miljoen kinderen in de prostitutie wordt gedwongen. En de mensenhandel valt daar ook onder. En het feit dat één op de drie vrouwen seksueel misbruikt of fysiek mishandeld wordt in haar leven, ook bij ons!?moderne slavernij
Overal waar éénzijdige afhankelijkheid bestaat, is er een tendens, om meer macht uit te oefenen en zaken naar het voordeel van de machtshebber te regelen. Daaruit volgen vaak misbruik en excessen.
Om uit afhankelijkheid en misbruik te evolueren is er financiële onafhankelijkheid nodig. Werkgelegenheidscreatie of sociale vangnetten werken positief. Daarnaast een effectief rechtssysteem, dat bescherming biedt en mensenrechten veilig stelt. Deze normen dienen sociaal-cultureel geaccepteerd te zijn. Tenslotte burgers die zich ethisch verantwoord opstellen en gedragen. Allemaal langzame en complexe ontwikkelingen.
Maar er is onbetwist vooruitgang. De individuele burger, het politieke systeem en het maatschappelijke middenveld hebben nog meer steentjes bij te dragen om de waardigheid van iedere persoon te bewerkstelligen.
Verbeter de wereld en laten we bij onszelf beginnen. Have an anti-slavery day !