web analytics

Dag van de Stad (31 oktober)

stad
aantrekkingskracht

Vanwege een aantal reden wonen veel mensen liever in de stad. Sinds enkele jaren woont de helft van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties. In Nederland is dat zo’n 90 %; in 1960 was dat nog 60 %. Een aanwijzing dat de urbanisatie in Nederland doorgaat zijn de scherp stijgende huizenprijzen in de grote steden, vooral Amsterdam en Utrecht. ‘Plattelandsprovincies’ als Drente, Groningen, Zeeland en Limburg verliezen bewoners. Plattelandsgemeenten verliezen er regelmatig onderwijs-, werkgelegenheids-, winkel- en andere faciliteiten. Ook vanwege het grotere culturele aanbod daar trekken jongeren naar de grote steden. Innovatie en creativiteit liggen in de stad ook hoger en hoe groter de stad hoe hoger dat tempo.
Urbanisatie speelt nog sterker in ontwikkelingslanden. Het platteland biedt daar vaak onvoldoende bestaansmogelijkheden en de bevolking verhuist naar de slums in de steden. Het aantal slumbewoners wereldwijd wordt geraamd op 2.5 miljard, een kwart van de stedelijke bevolking, en is groeiende.

images0-persgroep-net
pover platteland

Geschat wordt dat in 2050 70 % van de wereldbevolking in steden woont. Het probleem deze slumbevolking een menswaardig bestaan te bieden, is een van de grootste uitdagingen.
De recente, derde VN Habitat Wereldconferentie in Quito (36.000 deelnemers) heeft de ambitieuze Nieuwe Urbane (stedelijke) Agenda met het Quito Uitvoeringsplan daartoe aangenomen voor de komende 20 jaar. Het is geen hard verdrag, maar eerder een gedeelde visie. Voorstellen zijn aangenomen om de groeiende problemen van steden aan te pakken, zoals ongelijkheid, uitsluiting, werkeloosheid, marginalisering, ernstige misdaad, de gevolgen van klimaatverandering en het gebrek aan basisvoorzieningen zoals drinkwater en elektriciteit. Tot de sleutelprovisies horen ook een oproep tot een einde aan discriminatie, schonere steden, respect voor de rechten van migranten en vluchtelingen en verbeterde toegang tot internet.

stad2
2.5 miljard mensen wonen zo…

Er bestaat een immense kloof tussen de doorgaans goed bestuurde en comfortabele steden in het westen en de grote slumsteden in de ontwikkelingswereld. Het is bewonderenswaardige solidariteit dat alle landen ter wereld, zowel rijke als arme, gezamenlijk de problemen van de stad en de slums hebben besproken en een plan hebben opgesteld. Voor de uitvoering ervan zal veel inventiviteit en verdere samenwerking gevraagd worden. Laten we hopen dat die in ruime mate voorhanden is. Per slot van rekening is de wereld één groot dorp en wordt iedereen onze buur, met verantwoordelijkheid voor elkaar. Goed nabuurschap!

wereldstad
uitzicht ja, tuin nee