web analytics

Wereld Telecommunicatie en Informatie dag (17 mei)

In a world of (information) abundance, the only scarcity is human attention.

Vrij naar Herbert Simon

Van mensen van het Boek zijn we mensen van het Scherm geworden!

Kevin Kelly

Bovengenoemde dag (we zijn door omstandigheden een beetje vroeg) is een goede gelegenheid om stil te staan bij  de enorme veranderingen die telecommunicatie, digitalisering en informatievoorziening ondergaan hebben in de afgelopen 25 jaar.  Personal computers en smart phones hebben een enorme invloed op ons dagelijks leven. Met 2 miljard PC’s en 4 miljard smart phones in de wereld zijn deze apparaten niet meer weg te denken, om nog maar niet te spreken over nieuwe communicatievormen zoals Twitter en Facebook die honderden miljoenen mensen van informatie voorzien en velen een goed deel van de dag bezig houden.
En dat schijnt nog maar het begin te zijn. In zijn boek ‘The Inevitable. Understanding the 12 technological forces that will shape our future’  toont de visionaire denker Kevin Kelly een geloofwaardige, optimistische wegenkaart   voor de volgende dertig jaar. Hij laat zien hoe de komende veranderingen gezien kunnen worden als het resultaat  van bestaande lange termijn krachten. Hij beschrijft twaalf ingrijpende tendensen, die onder meer inhouden de

virtuele realiteit

‘verkennising’ van onze omgeving, het primaat van toegang over bezit van dingen en het alom registreren (tracking) van feiten en gebeurtenissen, en hoe die met elkaar samenhangen. Deze twaalf krachten gaan een totale ommekeer teweeg brengen  in hoe we werken, ons ontspannen, leren, inkopen doen en met elkaar communiceren. Door deze versnellingsprincipes te begrijpen en te omhelzen, zegt Kelly, zal het makkelijker voor ons zijn onze dagelijkse relaties  te herschikken op manieren die maximale voordelen van deze nieuwe technologie zullen verschaffen.
Uiteindelijk, voorspelt Kelly,  zullen alle mensen en alle machines met elkaar verbonden worden in een wereldwijde matrix, een samenvoeging  die gezien zal worden als de grootste, meest ingewikkelde en meest verrassende gebeurtenis ooit.
Hij is niet blind voor de gevaren en het misbruik wat deze ontwikkelingen met zich meebrengen op sociaal en ethisch gebied. Maar hij is optimistisch dat de toenemende samenwerking van burgers en het ontstaan van nieuwe sociale systemen de mensheid ongeëvenaarde mogelijkheden voor vrede en ontwikkeling geven..
‘The Inevitable’ bevat prachtige uitspraken, interessante statistieken, veel wijsheid en behulpzame adviezen

Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor eenieder die zich bekommert over de technologische evolutie in de komende dertig jaar en wat die met ons gaat doen. Voor we het weten lopen we achter de ontwikkelingen aan.