web analytics

Vrede overal

Met het reactiveren van deze blog, gaat de prioriteit naar de situatie in het Midden-Oosten, speciaal naar Gaza. Na de bevindingen van veel organisaties en deskundigen is er weinig twijfel dat hier sprake is van volkerenmoord. De aanleiding, niet de oorzaak, is de inval van Hamas in  kibboetsen in Israël met doden, gewonden en ontvoeringen. Hamas is voor deze inval door praktisch iedereen veroordeeld.

De oorzaak van de aanval is de behandeling van de Palestijnen, die al sinds de bezetting in 1967 in een openlucht gevangenis zijn ingekapseld en waarvan de inwoners  continu verwaarloosd en vernederd werden. Geen enkel volk zou deze repressie lang geaccepteerd hebben en deze strijd tegen de bezetting valt in dat opzicht makkelijk te verklaren.

Wat Israël als reactie heeft gedaan gaat alle perken te buiten: 35.000 doden, meer dan 70.000 gewonden en bijna het hele Gaza gebied met de grond gelijk gemaakt. De meest gruwelijke en onmenselijke methoden zijn toegepast zoals we via de media hebben gehoord en gezien.

Het is bijna onbegrijpelijk dat ongeveer de hele westerse wereld, inclusief NAVO en de  EU, dit zonder veel commentaar accepteren. Het wijst op een ijzeren politiek-diplomatieke grip op die instanties en hun lidstaten door de V.S en Israël. Het is niet begrijpelijk dat een land als Israël, wat geciviliseerd heet te zijn, zo onbarmhartig, wreed en arrogant te werk kan gaan, te meer omdat de Joden zelf een holocaust hebben meegemaakt. Zoals Obama het eens zei het Joodse volk zou de deugd van vergeven moeten leren.

Dat Amerika de Israëlische vergelding ondersteunt en af en toe maar zwakjes bekritiseert heeft te maken met de intensieve betrokkenheid bij de oprichting en ontwikkeling van Israël, de Israëlische rol in de Amerikaanse politiek, de courante militaire en politieke belangen van twee handen op één buik, en mogelijk ook, de eigen Amerikaanse geschiedenis van genocide op de Indianen.

Het zijn ook bijna alle westerse landen die de genocide, bijna stilzwijgend, laten gebeuren. Een ongelofelijke schande! Hulde aan senator Bernie Sanders  in de Verenigde Staten, onafhankelijke observatoren, onder meer die van Consortium Nieuws, landen als Zuid-Afrika, Turkije, Nicaragua en enkele Europese landen zoals Spanje, Ierland en België, die voor rechtvaardigheid durven op te komen. Het is verontrustend dat de ‘ontwikkelde’ wereld zich zo weinig rechtvaardig en menselijk opstelt.

Wat nog verder stoort is dat er enorme goodwill en middelen uit westerse landen komen om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen Rusland. Een strijd die door de Verenigde Staten lijkt uitgelokt om Rusland een kopje kleiner te maken. Zoals  velen zeggen wordt hier met twee maten gemeten. Discriminatie ten gunste van Europeanen in Oekraïne en ten nadele van een volk wat ons minder bekend is. In Palestina. Je kunt ernstige vraagtekens zetten bij het morele gehalte van de gevestigde machten, in Noord-Amerika en Europa. We dachten dat de wereld na WO II steeds rechtvaardiger en veiliger werd, maar het tegendeel lijkt helaas het geval.

Hoe kunnen we positief uit deze situatie evolueren? Een belangrijke rol is potentieel weggelegd voor het Internationale Gerechtshof en het Internationale Strafhof. Het laatste is al in ernstige mate gechanteerd door Amerikaanse senatoren. Hopelijk dat ze beide de morbide druk van buitenaf durven te weerstaan.

Er moeten nog veel constructieve stappen door alle betrokkenen worden gezet om tot een rechtvaardige, vredelievende situatie te komen. En de motivatie zal na de huidige genocidale ervaringen daartoe strikt beperkt, zo niet negatief, zijn. De schepping en ontwikkeling van de Staat Israël is in feite een kolonisatieproces geweest. Gerealiseerd met volle medewerking van de Verenigde Staten. Een permanente oplossing zou kunnen zijn de V.S. haar verantwoording te laten nemen en alle Joodse inwoners en hun sympathisanten uit te nodigen zich in Amerika te vestigen. Een ‘rijke’ aanwas voor Amerika en een vredevoller Midden-Oosten.