web analytics

Komende maandag: Internationale Dag van Verdraagzaamheid

th

Tolerantie, een belangrijk fenomeen in het persoonlijke en sociale leven, voor onszelf, onze onmiddellijke omgeving en voor de wereld in het algemeen. De mate van tolerantie bepaalt grotendeels hoe we met elkaar omgaan. Of we ons afsluiten en de ander met een verschillend geloof, kleur, afkomst of geslacht als een soort vijandige of concurrerende persoon zien, waar we ons verre van moeten houden, die we in een negatief daglicht moeten zetten en die we moeten tegenwerken.
Zoals veel deugden hangt verdraagzaamheid nauw samen met andere gedragingen en houdingen en is het een complex psychologisch en sociaal verschijnsel.  Je hebt een zekere mate van zelfvertrouwen nodig om de onbekende andere met open geest en positief tegemoet te kunnen treden. Er dient ook een rechtvaardige verhouding te bestaan tussen zijn groep en mij en mijn groep, zodat ik geen reden voor wantrouwen, jaloezie of arrogantie heb. Ik heb vertrouwen in de medemens nodig om effectief met hem samen te werken en niet bang te zijn dat hij mij of de mijnen zal misbruiken.
Verdraagzaamheid gaat gepaard met medegevoel, sympathie en eventueel liefde voor de ander. Het is een onmisbaar element in de integratie van verschillende groepen en in het voorkomen of elimineren van discriminatie. Uit een onderzoek van de Groningse Universiteit in 2008 over het verband tussen deugden en de integratie van minderheden kwam naar voren dat alle groepen in dat onderzoek de deugd respect, nauw verbonden aan tolerantie, belangrijk vonden. Samen met openheid wordt het gezien als de beste mogelijkheid om de relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren.
Voor de goede verstandhouding van religies, culturen en landen is verdraagzaamheid belangrijk, zeker waar grote spanningen tussen grote culturen of landen bestaan, zoals in het Midden Oosten. Alle mensen zijn gelijk, maar om dat beter te ervaren zijn twee dingen behulpzaam. Het eerste, kennis van de ander en zijn cultuur; het tweede omgang met elkaar. Het onderwijs heeft daarbij de potentie en de plicht om neutrale kennis en een positieve houding bij te brengen over andere volkeren. Wat de omgang met anderen betreft, steken we veel op van de culturele uitwisselingen via persoonlijke contacten, vakanties  en zakendoen. De wereld wordt één netwerk en in toenemende mate gaan we elkaar zien als stadsgenoten en medereizigers. In de politiek wordt helaas regelmatig ‘verdeel en heers’ toegepast en worden verschillen tussen groepen uitgebuit voor politiek gewin.  Wij dienen daar voor te waken en ons permanent positief op te stellen en politici bij de goede les te houden. Er zijn talloze belangenverschillen en houdingen, maar die kunnen constructief aangepakt en opgelost worden. We moeten er voor zorgen dat de beroemde kreet ‘Alle Menschen werden Brüder’ werkelijkheid wordt!