The Courage Map

              

Als je denkt dat je stoutmoediger en met meer lef wilt leven, en als je de sleutels daarvoor op een ludieke wijze te pakken wilt krijgen, moet je het boek lezen van Franzeska Iseli ‘The Courage Map’. Het is dit jaar uitgekomen en nog niet in het Nederlands vertaald. Franziska is opmerkelijk. Ze is in Zwitserland geboren, en is nu Australische ingezetene. Ze is avontuurlijk, heeft veel gereisd, spreekt vijf talen en runt een aantal pro Deo ondernemingen. Ze is één en al lef. Haar boek daarover is tegen de achtergrond van haar motortrip over de meest onherbergzame wegen van de Zijderoute. En ze doorspekt haar betoog met avontuurlijke ervaringen die ze onderweg opdoet. Ze ziet, symbolisch, de ontwikkeling van de mens, en van de karaktersterkte moed, als een reis, net als historici en schrijvers hebben geconstateerd dat helden hun daden op reis presteren alvorens het magische doel te bereiken.
Het boek wordt door niemand minder ingeleid dan door Sir Richard Branson, alom bekend als een spectaculair Brits ondernemer.
In de introductie breekt Iseli een lans voor het verruimen van je moedsgrenzen en geeft ze aan waar je dat toe in staat stelt. Ze zegt dat er vier dingen zijn die moedige mensen doen: trouw aan zichzelf zijn, meer risico’s nemen, moeilijkheden vierkant aanpakken en leiden door voorbeeld te geven.


Ze behandelt dan op een geestige manier, de dertien principes die je nodig hebt om moedig en doortastend te leven: Die dertien principes zijn:

 1. Verhalen. Ze definiëren en geven betekenis aan ons leven.
 2. Waarheid. Je eigen waarden vinden en omhelzen.
 3. Voornemens. Daadkrachtiger leven begint met voornemens.
 4. Vertrouwen. Essentieel. Vertrouwen in jezelf, in anderen en in het ‘universum’.
 5. Intuïtie. Werkt snel op basis van het onbewuste, inclusief ervaring.
 6. Liefde. Liefdevolle acties manifesteren zich als moed, vriendelijkheid, goedgeefsheid, respect, etc.
 7. Vriendelijkheid. Liefdesvorm. Ogenschijnlijk kleine gebaren kunnen grote gevolgen hebben.
 8. Onvolmaaktheid. Er vanuit gaan dat alles imperfect is, en je niet om perfectie bekommeren, bevordert doortastendheid.
 9. Niet-gebonden zijn. Afstand nemen van het beoogde resultaat voorkomt angst en maakt je vrij.
 10. Bevlogenheid. Ga niet tegen de stroom in, ga met hem mee.
 11. Speelsheid. Een subtiele kunst. Ontwapent en verzacht pijnlijke informatie.
 12. Evolutie. Accepteer ongemak voor grensverleggende doortastendheid.
 13. Engagement. Stel een lef-plan op door doeleinden te identificeren en prioriteiten te stellen. Heb geduld en ben bereid tot koerswijziging.

De behandeling van al deze principes is inhoudelijk to the point en wordt geestig-avontuurlijk gebracht. Een genot om te lezen. Bovendien bevat het boek veel wijsheden en anecdotes, zowel uit de Westerse als de Oosterse literatuur, stimulerende levenswijsheid. Op het einde van de bespreking van elk principe, zijn er ‘travel tunes’ een korte opsomming van de belangrijkste bevindingen, een ‘pit stop’, d.w.z. suggesties voor het praktisch toepassen van het betreffende principe en een ‘travel journal’, waarin je de antwoorden op een aantal sleutelvragen kunt beantwoorden.


Zoals gezegd is het boek nog niet in vertaling verschenen. De softcover in het Engels kost tegen de 20 euro, terwijl het op de Kindle e-reader minder dan vijf euro kost. Extracten van het boek kun je vinden op de website www.deugd.net, onder de pagina ‘extracten’, nummer 51 ‘The Courage Map’.
Lees het boek als je de tijd hebt. Het geeft je een nieuw jasje!

geen durf zonder angst

Uitdaging bescheidenheid

eenvoud siert

De afgelopen tijd hebben we meerdere blogs gepubliceerd over de deugd ‘bescheidenheid’ We hebben daar ook pagina’s over aangemaakt.
De bedoeling is om bescheidenheid significant te promoten via ‘gamification’, een methode die steeds meer ingang vindt in het onderwijs en daarbuiten. Gamification krijgt toepassing door het gebruik van positieve principes en technieken die succesvol in videogames worden gebruikt. We hebben nu een nieuwe pagina aangemaakt onder de titel ‘Uitdaging bescheidenheid’, waarin we proberen een stap verder te zetten op de weg naar gamification van deze deugd. Ik denk dat we er half in geslaagd zijn die stap te zetten door foto’s, gedichten, spreekwoorden en video’s te gebruiken, zeg een semi-gegamificeerde vorm. We willen verder op de weg naar gamification. We zouden het daarom fijn vinden als een deskundige hobbyist op dat gebied daaraan, hopelijk deels vrijwillig, aan mee zou willen werken. In geval van belangstelling, mail dan via ‘info@deugd.net’ s.v.p.
Vanwege de uitgebreide uiteenzetting over bescheidenheid in het Essay (in de Annex) van ‘Uitdaging bescheidenheid’, hebben we de pagina ‘achtergrond avontuur bescheidenheid’ van de site gehaald, dit om duplicatie te voorkomen. Het ‘avontuur bescheidenheid’, een vroegere vereenvoudigde en analoge versie, laten we voorlopig staan.
Wellicht boeit het je om het avontuur in ‘uitdaging bescheidenheid’ te bekijken, of beter nog, te beleven om die deugd verder in je te ontwikkelen. Zoals het spreekwoord zegt ‘bescheidenheid siert de mens’ en je leven zal er beter van worden.

aronskelk, symbool van bescheidenheid

The Courage map

Bijgaand een overzicht (in het Engels) van ‘The Courage Map’: 13 Principes om doortastend te leven.

Dit is een opmerkelijk boek van de hand van de Zwitsers-Australische Franziska Iseli. Het boek heeft een Voorwoord van Richard Branson, niet de eerste de beste.
Het boek is een wegwijzer om moediger, gedurfder te worden en het leven daardoor te verrijken. Iseli heeft het geschreven nadat ze een ‘hels-avontuurlijke’ tocht per motor maakte vanuit Europa over de zijderoute. Daar heb je, vooral als vrouw, veel lef voor nodig.
Het boek is een aanrader. Het leest prettig en is begeesterend. Als je jezelf als persoon wil verbeteren , moet je The Courage Map beslist lezen, zeker als je meer lef ambieert. Ik heb er van genoten en er veel van opgestoken. Komt goed van pas in mijn eigen deugd-ethische activiteiten.

                             Summary

‘The more you practice, the more courageous you become’ (Franziska Iseli).

It is a book about embracing your struggles and challenges and turning then into triumphs.
Courage is the Instigator of Life’s Greatest experiences. It is the extra something that helps us from an ordinary life into an extraordinary life. Some dream it. Some do it.
Courage is a skill and anyone can learn it. No matter how little or how much courage you have now, you can always find more. Make a conscious effort to expand your courage boundaries
Courage allows you to stay true to yourself, lead by example, make a positive impact, and live without regrets.
Four things courageous people do consistently:

 • Stay true to yourself
 • Take more risks
 • Face difficulties head on
 • Lead by example.

Iseli divides her book into 13 principles to help you develop your courage and expand your boundaries. Each principle can help you make bolder decisions.
The thirteen principles are the following:

 • 1. Stories. The meaning of your life is the meaning you give your stories
 • 2. Truth. Don’t be afraid to step up, stand out, and live your truth.
 • 3. Intentions. Set your intentions. Think of your life as a road trip and choose your adventure.
 • 4. Trust. Know and trust yours strengths to live your truth, and learn how and when to trust others to go further than you can go alone.
 • 5. Intuition. Intuition can help you live more effortlessly and courageously by creating a feeling oif certainty even with the presence of fear. To embrace your intuition, tune in, connect with your heart and practice mindfulness.
 • 6. Love. Learn to keep your heart open by coming from courage, versus reacting out of fear.
 • 7. Kindness. Don’t make kindness something you only do out of convenience. Make kindness the default way you do things, no matter the circumstances.
 • 8. Imperfections. Get comfortable with the potential of messing up and making mistakes
 • 9. Non-attachment. When you detach yourself from desire, you will be able to make decisions based on courage.
  1. Flow. Learn to dance with your flow.
  1. Playfulness. Don’t forget how to play as you take on more of life’s responsibilities.
  1. Evolution. Evolve your mindset to expand your courage boundaries. Practice evolving in five main levels: mental, emotional, physical, intellectual, and spiritual.
  1. Commitment. Commit to courage. Go big enough, so that you are stretching your courage boundaries and feeling a little bit uncomfortable, but not so big that you don’t believe you can achieve those dreams.

Key takeaways

 • 1. Courage is a skill you can practice and evolve in all areas of life
 • 2. Courage is the key to living a life you don’t regret.
 • 3. Choose your adventures in life to create the stories and experiences that light you up.
  The Courage map is highly entertaining reading. It is highly positive. Franziska can serve as a role model for women and men. The book is available at Amazon. At less than five euros its is an outright gift!

Nooit klagen

                 

Klagen schaadt altijd onze reputatie. Het prikkelt eerder tot boosaardigheid dan verlangen om te troosten. Het stelt de toehoorder in staat ons hetzelfde aan te doen; de kennis van de eerdere belediging geldt als een verontschuldiging voor een volgende. Sommige mensen effenen door klagen over hun aangedaan onrecht de weg voor nieuw onrecht, en hun zoeken naar hulp of troost wekt leedvermaak en zelfs minachting op. Het is een betere tactiek tegenover de een de diensten te roemen die de ander ons heeft bewezen, teneinde ook hem ertoe aan te sporen. Door het herhaaldelijk vermelden van wat de afwezigen voor ons deden, prikkelen wij de aanwezigen ons eveneens ter wille te zijn. Zo verkopen wij de een de gunst, waarin wij bij de ander staan. Een verstandig man zal nooit mislukkingen of fouten bekendmaken, maar wel de waardering die hij geniet: zo behoudt hij zijn vrienden en bedwingt hij zijn vijanden.

Gracián. Zieleadel

              

Zieleadel is een van de voornaamste vereisten voor een groot man (of vrouw), omdat zij aanspoort tot grandeur op alle gebieden. Zij verfijnt de smaak, inspireert tot grootmoedigheid, verruimt de geest, veredelt het gedrag en verleent waardigheid aan uw optreden. Waar zij zich ook bevindt, krijgt zij toegang, en als zij door een speling van het afgunstig lot niet naar waarde wordt geschat, spant zij zich in om het te bedwingen. Haar kracht groeit in de mate waarin haar geweld wordt aangedaan. Uit deze voornaamheid van geest vloeien grootmoedigheid, mildheid en alle uitnemende eigenschappen voort.

zieleadel van een arme vrouw

Gracián. Nooit klagen

            

Klagen schaadt altijd onze reputatie. Het prikkelt eerder tot boosaardigheid dan verlangen om te troosten. Het stelt de toehoorder in staat ons hetzelfde aan te doen; de kennis van de eerdere belediging geldt als een verontschuldiging voor een volgende. Sommige mensen effenen door klagen over hun aangedaan onrecht de weg voor nieuw onrecht, en hun zoeken naar hulp of troost wekt leedvermaak en zelfs minachting op. Het is een betere tactiek tegenover de een de diensten te roemen die de ander ons heeft bewezen, teneinde ook hem ertoe aan te sporen. Door het herhaaldelijk vermelden voor wat de afwezigen voor ons deden, prikkelen wij de aanwezigen ons eveneens ter wille te zijn. Zo verkopen wij de een de gunst, waarin wij bij de ander staan. Een verstandig man zal nooit mislukkingen of fouten bekendmaken, maar wel de waardering die hij geniet: zo behoudt hij zijn vrienden en bedwingt hij zijn vijanden.

Gracián. Welgemanierd

Als welgemanierd bekend staan. Meer is niet nodig om door anderen geaccepteerd te worden. Wellevendheid is het hoofdbestanddeel van de kunst zich te handhaven, een soort tovermiddel, waardoor men iedereen voor zich inneemt. Op dezelfde wijze leidt onwellevendheid tot algemene afkeer en ergernis. Ongemanierdheid uit trots is afstotelijk; ongemanierdheid uit grofheid verachtelijk. Men dient altijd eerder te hoffelijk te zijn dan te weinig beleefd, maar men moet wel onderscheid maken, omdat wellevendheid anders ontaardt in onrecht. Ten opzichte van tegenstanders is hoffelijkheid zelfs plicht om  de eigen waarde te tonen. Dit kost weinig moeite en levert veel op: wie eert, wordt geëerd. Het voordeel van goede manieren en eer is dat zij blijven – de eerste bij wie ze bezit, de tweede bij wie haar betoont.

Gracián. Harten winnen

               
een hart gewonnen

Genegenheid leidt tot achting. Sommige mensen vertrouwen zozeer op hun vaardigheden dat zij aan bijval geen waarde hechten. Een wijs man weet echter dat verdienstelijkheid een lange weg moet afleggen als zij niet wordt ondersteund door sympathie. Welwillendheid vergemakkelijkt alles en vult alles aan. Kwaliteiten als moed, oprechtheid, kennis en zelfs wijsheid worden dan in plaats van alleen vermoed, bewezen geacht, en gebreken worden niet opgemerkt, omdat men ze niet wil opmerken. Sympathie ontstaat gewoonlijk door overeenkomsten van oppervlakkige aard als voorkeuren, afkomst, bloedverwantschap, vaderland en beroep. De diepgaande overeenkomst in opvattingen over talent, plichten, aanzien en verdiensten is echter van meer verheven aard. Heel het probleem bestaat uit het verwerven van sympathie – die behouden is niet moeilijk. Eerst dient men alles te doen wat nodig is om de wind mee te krijgen en vervolgens benut men deze.

sympathie geeft de wind mee

Avontuur bescheidenheid

                 
Bescheiden…..

We hebben eerder aangegeven dat we willen proberen deugdvorming te gamificeren, d.w.z. moderne gametechnieken toepassen in deugdpromotie. De eerste poging daartoe betreft de deugd van ‘bescheidenheid’. In eerste instantie hebben we die bestudeerd en hebben we een document opgesteld met de titel ‘Achtergrond Avontuur Bescheidenheid’. Tegelijkertijd hebben we, op basis van die achtergrondinformatie, een ‘spel’ opgezet onder de naam ‘Avontuur Bescheidenheid’. Dat is een soort vrijetijdscursus die zich spreidt over een periode van vijf weekenden en vier werkweken. Het spel vergt maar een beperkt deel van de tijd. In het eerste weekend is er voorbereiding en door de week daarna daarop gebaseerde activiteiten aangaande bescheidenheid. In de daaropvolgende weekends is er ook weer voorbereiding voor de daaropvolgende ‘werkdagen’, maar tevens een bezinning op de ervaringen van de afgelopen week.
Dit ‘Avontuur’ is volledig analoog en niet digitaal. Het ‘Avontuur’ kan uitgevoerd worden via internet, maar het zou evengoed via hard copy gerealiseerd kunnen worden. We zijn ondertussen wel aan het proberen een bescheidenheidsspel te gamificeren. Het script daarvoor is bijna afgerond en we hebben binnenkort gamifiers nodig om te proberen het spel te digitaliseren.
Voorlopig hebben we de twee documenten ‘Avontuur Bescheidenheid’ en ‘Achtergrond Avontuur Bescheidenheid’ op deze website gezet voor kennisname en, voor het Avontuur Bescheidenheid zelf, uitvoering.
Er staan in het ‘Avontuur’ zelf een aantal suggesties en activiteiten die bij kunnen dragen om een bescheidener gedrag aan te kweken. Ontzagwekkende ervaringen zijn er één van. Het Corona-virus is ook ontzagwekkend, hoewel in negatieve zin. Het houdt toch de mogelijkheid in ons bescheidener op te stellen ten aanzien van natuur en milieu.

ontzagwekkend …….

Can we be happier? (blog 2)

In de vorige blog bespraken we het bovenstaande boek van Richard Layard. We gaven aan hoe ingenomen we waren met de verschijning van dit boek en zijn voorgestelde beleid. Het paste voor een groot deel in de onderwerpen die we op onze website en in onze blogs behandeld hebben. We waren al eerder geabonneerd op de Twitter account van Action for Happiness, maar waren ons er niet van bewust dat hier een hele beweging achter stond. Op de website ’actionforhappiness.org’ staat die beweging als volgt beschreven: ‘ Action for Happiness is a movement of people committed to building a happier and more caring society. We want to see a fundamentally different way of life – where people care less about what they can get just for themselves and more about the happiness of others.’ De beweging heeft al meer dan 175.000 aanhangers. De Dalai Lama is de beschermheer van de organisatie.
We gaven in de vorige blog al aan dat voor ons belangrijke stromingen en persoonlijkheden achter de aanpak van Layard staan. Nu blijkt dat deze personen in een Panel van Technische Adviseurs zitten , zoals Martin Seligman (positieve psychologie), Matthieu Ricard (altruïsme), Daniel Kahneman, psycholoog, Nobel-prijswinnaar), Barbara Fredrickson (psycholoog, auteur Love II), Sonja Lyubomirsky, (psycholoog, Loving Kindness specialist). De beweging organiseert activiteiten en geeft publicaties en informatie uit, waaronder de ‘monthly action calendars’ (zie hieronder). Als je in het brengen van geluk aan jezelf, ook via anderen, gelooft en je wilt laten inspireren door een rijke bron van inspiratie, zou je eens een kijkje kunnen nemen op actionforhappiness.org, en/of je abonneren op de Twitter account. Veel geluk!