web analytics

Blog 42. Internationale Dag voor de Jeugd (12 augustus)

              Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst!

jeugd

Sinds 2000 vieren we ieder jaar de Internationale Dag van de Jeugd. Het thema daarvoor is dit jaar: ‘Op weg naar 2030. Armoede uitroeien en duurzame consumptie en productie opbouwen’. Het thema focust op de leidende rol die jonge mensen in dit opzicht kunnen spelen en is geplaatst in het kader van de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

milieu1
Duurzame productie en consumptie betreft het efficiënt gebruik van grondstoffen en energie, een duurzame infrastructuur en toegang tot essentiële diensten, ‘groene’ en degelijke banen en een betere levenskwaliteit voor iedereen. Duurzame consumptie behelst het gebruik van goederen en diensten die de basisbehoeften van samenlevingen voldoen, zonder aantasting van de behoeften van toekomstige generaties.
Om maar een voorbeeld te noemen, ieder jaar gaat ongeveer éénderde van alle geproduceerde voedsel verloren bij oogst, transport, handel en consumptie, 1.3 miljard ton ter waarde van duizend miljard dollar.Terwijl er meer mensen op de wereld zijn met overgewicht dan met ondervoeding.

Er zijn in de wereld ongeveer 1.2 miljard jongeren (15 – 24 jaar), d.w.z. één op iedere zes aardbewoners. In Nederland vormt de jeugd 12.2 % van de bevolking, ongeveer één op acht. De omvang van de jeugdbevolking heeft haar hoogste punt in alle werelddelen bereikt behalve in Afrika, waar nog een flinke toename wordt geprojecteerd. In alle andere continenten blijft het aantal jeugdigen de komende decennia op ongeveer hetzelfde niveau.

Jongeren kunnen een positieve kracht zijn voor ontwikkeling als ze het onderwijs en de opleiding krijgen die nodig zijn om bij te dragen aanjeugd7 een productieve economie en als ze effectieve toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Tot de grootste problemen in veel (ontwikkelings)landen horen onvoldoende investeringen in menselijk kapitaal en hoge werkeloosheid.

De problemen verschillen aanzienlijk in de diverse werelddelen. Jongeren in Nederland en Europa blijven in die leeftijd nog voor een groot deel in het onderwijs of in opleiding, waar in onze landen doorgaans voldoende faciliteiten voor zijn.
Werkgelegenheid is een ernstig probleem. Minder in Nederland, maar wel in andere, vooral zuid Europese landen, waar tussen 20 en 40 % van de jeugd werkeloos is. In ontwikkelingslanden is dat doorgaans nog hoger, vaak in de vorm van verborgen werkeloosheid of geringe productiviteit. Het is niet voor niets dat er

jeugd8
voor een beter leven

zoveel jongeren proberen te migreren naar de Verenigde Staten of Europa, legaal of illegaal. Volgens de ILO zijn de meeste van de 244 miljoen migranten in de wereld op zoek naar werk en inkomen.

Wat kun je doen om deze Dag passend te vieren? Als jongere, allereerst goede plannen smeden om een zo goed mogelijke opleiding te volgen en daarna  een passende, productieve baan te vinden.
Als jongere en als volwassene een duurzaam bestaan opbouwen en lijden, op zowel productie- als consumptieniveau en je als een sympathieke wereldburger gedragen.

jeugd9