web analytics

Blog 113. Pijlers van werkgeluk

In ‘column’ van de NRC van afgelopen zaterdag geeft Ben Tiggelaar een interessante beschrijving van de pijlers van werkgeluk. De informatie is gebaseerd op het PERK-model (acroniem van: Purpose, Engagement, Resilience, Kindness) van de Universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten. De vertalingen daarvan: een hoger doel, betrokkenheid, veerkracht en vriendelijkheid.


Het ‘hogere doel’ draait erom dat je dagelijkse werkzaamheden passen bij je belangrijkste persoonlijke waarden. Dingen doen waar je van houdt en in gelooft. Dat levert sterke intrinsieke motivatie.


‘Betrokkenheid’ bij je werk is in deze context emotioneel van aard. Het heeft drie onderscheiden elementen: ten eerste plezier met je werk; ten tweede autonomie, de ruimte om zelf te beslissen over agenda, taken en persoonlijke ontwikkeling; ten derde, de gelegenheid om werk te doen waar je in opgaat, waarbij je bevlogen bent.


‘Veerkracht’ heeft te maken met de vraag of je constructief met tegenvallers om kunt gaan. Gemaakte fouten en andere tegenvallers worden dan gebruikt als leermomenten. Mindfulness kan helpen om veerkracht op te bouwen, dat wil zeggen leren om je beter te concentreren op je huidige activiteiten.


‘Vriendelijkheid’ onder collega’s betekent respectvol met elkaar omgaan, goed luisteren naar elkaar en complimenten geven. Pro-sociaal gedrag kun je verbeteren door te werken aan je empathie, compassie en dankbaarheid.


Bovengenoemde eigenschappen leiden niet alleen tot meer werkgeluk, maar ook tot betere samenwerking, wat een win-win situatie voor alle betrokkenen oplevert. Volgens onderzoek is minder dan twintig procent van de werknemers bevlogen. Het is in het belang van organisaties en werknemers dat dit percentage in de toekomst belangrijk gaat stijgen. Deskundigen zien veel heil in het toepassen van gamification, dat wil zeggen de positieve kanten van video- en computergames toepassen op het arbeidsproces. Bevlogenheid, creativiteit concentratie en contactuele eigenschappen zouden er wel bij varen. Aandacht aan de door Tiggelaar’s genoemde kwaliteiten zal ook zijn vruchten afwerpen.

Bevlogenheid doet zegevieren