web analytics

Armoede de wereld uit

17 oktober: Internationale Dag van de uitroeiing van de armoede

Verheugend te constateren dat de extreme armoede in de wereld op zijn retour is. Recente Wereldbankgegevens bevestigen informatie van de Verenigde Naties dat momenteel minder dan tien procent van de wereldbevolking onder de extreme armoedegrens zit. En daarbij is het criterium van 1.25 dollar per persoon per dag opgetrokken naar 1.90 dollar. Dat is fantastisch nieuws. Sinds 2000 zijn zeven honderd miljoen mensen uit de armoede gekomen door versnelde economische ontwikkeling, vooral in China.

De tien procent extreem armen betekent nog steeds zo’n 700 miljoen mensen. Vergeten we niet dat er in Nederland, met andere criteria weliswaar, ook zo’n acht procent onder de armoedegrens leeft.

De  recentelijk door de wereld aangenomen Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties beogen in de periode 2016-2030 de armoede in de wereld helemaal uit te roeien. Gebaseerd ook op de goede resultaten van de afgelopen 15 jaar, is er een goede kans dat dat zal lukken. Alle belangrijke sectoren in de samenleving: regeringen, NGO’s, private sector, maatschappelijk middenveld en wereldreligies hebben de handen ineen geslagen om dit te realiseren. Waar een wil is, is een weg en niets is meer effectief dan samenwerking. Niet alleen zal extreme armoede uitgebannen worden, de minder extreme vormen van armoede, nog steeds rond de helft van de wereldbevolking, zullen tegelijkertijd afnemen ten gunste van meer welvaart voor de momenteel minder extreme armen.
We moeten er tegelijkertijd wel voor zorgen dat we de wereldvrede handhaven en het milieu uit zijn armoedige toestand halen. Tot het laatste zullen regeringen hopelijk besluiten in de klimaatconferentie die eind november – begin december in Parijs gehouden gaat worden. De wereld kan dat ‘cadeau’ in de Sinterklaastijd niet onthouden worden!
Laten we ons ondertussen bewust zijn van de historisch uitzonderlijk welvarende situatie, waarin de overgrote meerderheid van ons zich hier bevindt. Laten we niet vergeten solidair te zijn met de nog resterende armen hier en met de grote groep in de rest van de wereld.