web analytics

Dag van de Heiligen (1 november)

Lang is de weg der opvoeding door voorschriften, kort en doeltreffend echter door voorbeelden.
Seneca

 

allerheiligen3

Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorven herdacht. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837, in navolging van de Byzantijnse Kerk, uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween genoemd.
Op de avond vóór en de middag en avond ván Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van  Allerzielen op 2 november. In alle rooms-katholieke streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd. Sommigen brengen een bezoek aan het kerkhof om hun overledenen te gedenken.

allerheiligen4
Happy Halloween

In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.

In de Protestantse kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering afwijst.

Met de geringere deelname aan kerkelijke activiteiten, zijn ook de heiligen wat in de vergetelheid geraakt. Vroeger namen ze een belangrijke plaats in het (godsdienstig) leven in. Je kreeg bij de doop de namen van één of meer heiligen, waarvan je roepnaam werd afgeleid. En in plaats van de verjaardag, vierde men de naamdag van ‘zijn/haar’ heilige.
Het leven van de heiligen werd herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. allerheiligen6Robert Ellsberg beschrijft in zijn ‘Het Geluk is met de Heiligen’ dat je een aantal zaken van heiligen in het algemeen kunt leren, zoals leven, loslaten, werken, liefhebben, lijden en sterven.  In plaats van heiligen in de katholieke kerk hebben we nu vooral idolen op het gebied van sport, vermaak, wetenschap en business. Minder op het gebied van hoogstaand en integer gedrag, hoewel Moeder Theresa en Bill Gates hoge ogen gooien. En er zijn talloze ‘heiligen’ onder ons die niet als zodanig erkend zijn, maar die een integer en voorbeeldig leven leiden. Misschien zijn we allemaal meer of minder ‘heilig’ en bestaat onze levensopdracht eruit ons potentieel daarvoor geleidelijk te ontplooien. Zo dacht de grote Griekse filosoof Aristoteles, vader van de deugden erover. We kunnen, bij succesvolle uitvoering van die opdracht, zelf als ethisch rolmodel voor de omgeving fungeren.

 

allerheiligen7

(met referentie naar www.beleven.org)