web analytics

Blog 51. Werelddierendag (4 oktober)

Werelddierendag is een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Deze dag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereld-themadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden.
De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag (4 oktober), van Franciscus van Assisi (1181 – 1226) de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.werelddieren-_sermon_to_the_birds Met name de uit de geschiedschrijving bekende preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft zeker meegespeeld toen in 1929 tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de heilige Franciscus werd uitgeroepen tot internationale dag van het dier.
De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930. 66 jaar eerder, in 1864 was in Den Haag de Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders Europa. De belangrijkste doelstellingen van de ‘Dierenbescherming’ waren en zijn nog steeds de totstandkoming van de wetgeving voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten

We hebben niet alleen mensenrechten, ook dierenrechten. Er is een enorme variatie in de houdingen ten aanzien van dieren. In veel landen en groepen worden dieren meestal alleen als nuttig beschouwd, bijvoorbeeld als last- en rijdier, of veelal voor consumptie. Het hangt natuurlijk veel van de ontwikkelingsstatus en welvaart in een land af hoe tegen dieren wordt aangekeken. Als een land arm is, en mensen met moeite overleven, dan valt dieren geen comfortabel leven beschoren. Aan de andere kant kunnen inwoners van rijke landen het zich permitteren dieren als huisvriend te nemen. Waarbij ze vertroeteld worden en een even goed leventje krijgen als kinderen. Huisdieren worden vaak aangeschaft om kinderen liefderijke gevoelens voor andere wezens bij te brengen.
En wat een verschil tussen culturen. In India is de koe heilig, terwijl ze bij ons overwegend nuttig is voor melk en vlees.werelddieren6 En terwijl de hond onze huisvriend is, wordt hij in China en de Philippijnen als een lekkernij behandeld. Het lijkt erop dat alles wat beweegt eetbaar is, inclusief kikkers, slangen en krokodillen. Het aantal veganisten, vegetariërs en flexitariërs neemt hand over had toe in onze ontwikkelde regio, om diverse redenen, inclusief respect voor dierenlevens. En we hebben, gelukkig, ook een partij voor de Dieren. Na de afschaffing van slavernij en kolonisatie en de emancipatie van rassen, vrouwen en gender, zijn werelddieren1nu de dieren aan de beurt. De afname van vlees- en visconsumptie is een goede zaak, ook omdat plantaardig voedsel eenvoudiger te produceren is. Maar dit is een proces van langere duur. Ondertussen dienen we dieren als levende wezens met respect en zo nodig mededogen te behandelen, ze niet misbruiken voor vermaak, niet martelen en zoveel mogelijk ‘menselijk’ behandelen.

 

Bewaren