web analytics

Wereld Anti-tabaksdag (WHO, 31 mei)

 

We maken aardige vorderingen in de strijd tegen het gebruik van tabak. Die strijd is wel taai: na 50 jaar rookt nog een kwart van de volwassenen. De tabaksfabrikanten zijn geduchte tegenstanders en nicotine is in hoge mate verslavend. In opkomende landen roken ze nog vaak als een schoorsteen. Maar ook daar grijpen de overheden steeds meer in, met positief resultaat. Er is goede hoop dat op langere termijn roken van de wereldkaart verdwijnt.
Het is indrukwekkend hoe de houding ten aanzien van tabak in de loop van de tijd omgeslagen is door bewuste campagnes. Dit zal hopelijk ook gebeuren met overmatig alcoholgebruik en andere verslavende genotmiddelen.
Het thema van de Anti-tabaksdag dit jaar is ‘Tabak een gevaar voor ontwikkeling’. We wensen de Wereldgezondheidsorganisatie en alle andere betrokkenen succes in hun edele strijd voor gezondheid, zelfdiscipline en omgevingsgenot. Uiteindelijk streven we naar een optimaal gezonde mensheid, zowel lichamelijk als geestelijk.

 


Feiten over tabak, tabakscontrole en ontwikkelingsdoelstellingen:
•    Meer dan 7 miljoen doden door tabaksgebruik ieder jaar, een aantal dat geprojecteerd is tot 8 miljoen toe te nemen tegen 2030, als er geen verandering komt. Tabaksgebruik is een gevaar voor ieder mens, ongeacht sekse, leeftijd, ras, culturele of onderwijsachtergrond. Tabaksgebruik brengt leed, ziekte, dood en brengt landen en gezinnen in financiële nood.
•    Tabaksgebruik brengt enorme kosten met zich mee door toenemende ziekteverzorgingskosten en afnemende productiviteit. Het verslechtert gezondheidsverhoudingen en verscherpt armoede, omdat de armste groepen minder geld uitgeven aan essentiële behoeften zoals voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Zo’n 80 % van voortijdige overlijdens door tabaksgebruik vindt plaats in landen met lage of middelbare inkomens, die daarmee grotere moeite hebben hun ontwikkelingsdoeleinden te realiseren.
•    Het verbouwen van tabak vraagt grote hoeveelheden pesticiden en kunstmest, die giftig kunnen zijn en waterreserves kunnen besmetten. Ieder jaar gebruikt de tabakscultuur 4.3 miljoen hectares land wat wereldwijd leidt tot 2 – 4 % ontbossing. De tabaksindustrie produceert ook nog eens meer dan 2 miljoen ton vaste afval.
•    De WHO Raamconventie over tabakscontrole (WHO FCTC) leidt het wereldwijde gevecht tegen de tabaksepidemie. De WHO FCTC is een internationaal verdrag met 180 partijen (179 landen  plus de EU). Momenteel hebben meer dan de helft van de landen op de wereld  (2.8 miljard, 40 % van de wereldbevolking) ten minste  één  belangrijke  FCTC-maatregel genomen Een groeiend aantal landen is bezig muren op te trekken om inmenging van de tabaksindustrie in overheidsbeleid tegen te gaan.
•    Als de belasting op sigaretten met een dollar per pakje verhoogd zou worden, zou een extra 190 miljard dollar voor ontwikkeling ingezameld kunnen worden. Hoge tabaksbelastingen dragen bij aan grotere inkomsten van regeringen, aan een verminderde vraag naar tabak en zorgen voor een belangrijke inkomensstroom om ontwikkeling te financieren.

Naast de voordelen voor ontwikkeling zijn de voordelen voor het individu van het stoppen of minderen van roken  legio, op de terreinen van gezondheid, productiviteit en besteedbaar inkomen. De ontwikkeling van de deugd van matigheid en zelfcontrole kan al deze voordelen oproepen en tegelijkertijd overgewicht en obesitas de wereld uit helpen.

Carnavalsdeugden

…heb er plezier in

Het Carnavalsfeest, oftewel Vastenaovend, staat weer voor de deur. Op 11 november afgelopen jaar (de elfde van de elfde) zijn de voorbereidingen ervoor al volop begonnen met de installatie van lokale Prinsen en hun hofhoudingen. Vorige week maandag was er boerenbal, afgerond met een maaltijd van ‘boerenmoes’. De sleutels van de stad zijn door de burgemeesters overgedragen. Carnavalsvlaggen hangen op buitenmuren, affiches op de ramen en regelmatig zie je verklede lieden rondlopen die aan het voorproeven zijn.
Officieel begint Carnaval op zondag, in Weert, met een ludieke mis. In de middag een reusachtige Carnavalsoptocht met zo’n 100 deelnemende buurten, groepen en individuen, deels bestaande uit immense, opgebouwde vrachtwagens met speelse voorstellen van gebeurtenissen en taferelen.

Alaaf

Daarna gaat het er tot dinsdagmiddernacht op los: kletsen, hijsen, hossen en alles wat erbij hoort, onder een kakafonie van carnavalsschlagers. Voor de meesten tot in de vroege uurtjes, waarna roes uitslapen en kater verzorgen. ’s Avonds begint het ritueel opnieuw. Carnaval is op zijn best als het een buurt of groepsevenement is, waarbij iedereen mee doet aan de wekenlange bouw van de carnavalswagen en het maken van bijpassendIk vraag me dan af hoe een deugdethicus dit feest zou bekijken, als hij nuchter blijft en niet meegezogen wordt in de levende ervaring!?
Allereerst wordt de deugd van de matigheid niet echt beoefend. Integendeel, de remmen gaan los en de druk is van de ketel. De absorptiecapaciteit van alcoholhoudende drankjes is bewonderenswaardig, 25 pintjes op een avond niks aparts.
De mensen zijn uiterst vriendelijk en aardig tegen elkaar. Er wordt gehost,  verbroedert en ook verzustert, want met Vastenaovend worden de liefdesgrenzen iets minder streng bewaakt. Het feest is onderdeel van de cultuur en het zit er bij de enthousiastelingen ingebakken. Voor succesvolle deelnemers van buiten is het een levenslange ervaring.
Humor, een geweldige deugd, doet volop mee. Het hele feest is een grote grap. Met iedereen en alles wordt de draak gestoken. Creativiteit viert hoogtij.
Carnaval gooit hoge ogen met de deugden solidariteit, vriendschap en humor. Het krijgt ook  een hoog cijfer voor de ondeugden gulzigheid en lust. Als de totale score niet hoog uitvalt moeten we bedenken dat Carnaval traditioneel de voorbereiding is op een lange periode van vasten en andere stichtende activiteiten. Het is oorspronkelijk een investering voor veertig dagen deugdzaam gedrag, maar dat deel is in de vergetelheid geraakt. Van de kant van de deugden is carnaval alsnog goed te praten. Je moet je je er bij neer leggen dat  leven dikwijls een afweging, een compromis is tussen het Goede en het Schalkse?
Hoe dan ook de carnavalsvierders lachen erom! Een askruisje wordt woensdagmorgen niet meer op het voorhoofd geplaatst en de optocht van de lege portemonnees is, dank zij de welvaart, ook afgeschaft. Wel nog een smakelijk harinkje happen, goed voor gevulde harten en lege vaten, zegt de carnavalscardioloog.

Alaaf!