web analytics

ASN-Novib Microkredietfonds

In Blog 15 ‘Doing Good Better’ bespraken we de adviezen van William MacASKILL van hoe je anderen zo effectief mogelijk kunt helpen. We hadden daarbij vooral het oog op hulp aan personen en instanties in ontwikkelingslanden.
Ondertussen kwam ik op dit terrein een interessante mogelijkheid tegen om te beleggen in een fonds van kleine leningen bij de ASN. ASN en Triodos scoren onder alle Nederlandse banken veruit het beste als het over duurzaam beleggen gaat. Zie website ‘eerlijke geldwijzer/bankwijzer ‘.mcrokrediet2 Een van de ASN beleggingsfondsen is het ASN-Novib Microkredietfonds dat belegt in microfinancieringsinstellingen die kleine kredieten verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden. Het jaarlijkse rendement in dit Fonds is niet hoog (tussen de 3 en 4 %, met 2.5% beleggingskosten), maar dat is niet veel lager dan wat je op een gewone spaarrekening krijgt.
Het voordeel van beleggen in dit Fonds is dat je arme lieden in ontwikkelingslanden helpt, dat je je beleggingen weer kunt verzilveren en dat je goed doet zonder dat het je iets kost. Check de ASN website (beleggingen) er maar op na. microkrediet1
Ik beleg zelf in dit Fonds en heb verder geen ASN belangen!