web analytics

Wereldbevolkingsdag 2016

We leven met bijna zeven en een half miljard soortgenoten op deze aarde (NL: 17 miljoen). En we blijven groeien in aantal: verwacht wordt dat we met meer dan 9 miljard in 2050 zullen zijn (+ 34 %) NL: 17.8 – 17.9 miljoen in 2050.

bevolkingsdag1

Het aandeel van de meer ontwikkelde landen daarin zal slechts licht groeien van 1.233 miljard naar 1.277 miljard (+3.4 %), terwijl het aandeel van de minder ontwikkelde landen gaat toenemen van 5.6 naar 7.9 miljard (+40 %). De V.N. verwacht dat we op het einde van deze eeuw met meer dan 11 miljard zullen zijn. Indrukwekkende aantallen en sommigen maken zich zorgen dat er te weinig hulpbronnen zijn om iedereen een goed leven te bezorgen. Er is reden voor optimisme.  Als in een dichtbevolkt land als Nederland amper 15 % van de oppervlakte bebouwd is, dan is er ruimte genoeg, de zee niet meegerekend,

bevolkigsdag3
toekomstengineering

waar we met nieuwe technologieën zo nodig voldoende voedsel kunnen produceren en woonruimte scheppen.
Het groeipercentage van de wereldbevolking was op zijn hoogst met 2.2 % in 1963 en is gedaald tot 1.1% in 2012 (NL: 0.42 %). Het totaal aantal geboorten per jaar was het hoogst op het einde van de jaren tachtig met rond 139 miljoen. Verwacht wordt dat dit constant blijft  op het 2011 niveau van 135 miljoen (NL: 184.000, blijft ongeveer constant). De gemiddelde vruchtbaarheidsratio werd voor 2010 geschat op 2.5 kind per vrouw (NL: 1.8);  2.1 kind per vrouw is nodig om een bevolking (zonder migratie) stabiel te houden. Sterfte bedraagt wereldwijd 56 miljoen per jaar en wordt verwacht toe te nemen tot 80 miljoen in 2040 (NL: 146.000 per jaar, gaat  toenemen vanwege vergrijzing).
De gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking wordt geschat op zo’n 30 jaar in 2015. Meer dan een kwart is jonger dan 15 jaar (NL: 17 %) en bijna 8 % 65 jaar of ouder (NL: 18%). De gemiddelde globale levensverwachting staat op 70.5 jaar (vrouwen 73, mannen 68) NL: 81 (mannen 79, vrouwen 83).

Het thema van wereldbevolkingsdag dit jaar is ‘investeren in tiener meisjes’. Veel tienermeisjes in de wereld staan voor enorme uitdagingen. bevolkingsdagIn ontwikkelingslanden onvergelijkbaar veel meer dan bij ons. Veel van hen worden daar op jonge leeftijd door hun gemeenschap of ouders beschouwd klaar te zijn voor huwelijk en moederschap. Een op de drie meisjes in ontwikkelingslanden is getrouwd voor haar achttiende jaar.  Veel worden gedwongen de school te verlaten, wat hun kansen voor de toekomst verkleint. Zelfs voor meisjes die op school blijven kan het moeilijk zijn informatie te krijgen over hun gezondheid en voortplantingsrechten. Dat maakt ze kwetsbaar voor ziektes, lichamelijk letsel en uitbuiting. Deze uitdagingen zijn nog scherper voor meisjes aan de zelfkant van de maatschappij, zoals leden van etnische minderheden of die leven in armoede of afgelegen gebieden. Van de  tien landen met de relatief hoogste aantallen kindshuwelijken, zijn er negen fragiele staten. In crisis situaties zien ouders een voortijdig huwelijk als een manier om de meisjes te beschermen tegen geweld en het gezin tegen economische stress. Bijgevolg nemen kindshuwelijken dan rap toe.
Het blijkt telkens weer dat oorlogen en gewelddadige revoluties de ergste gesels van de mensheid zijn. Het gaat de goede kant op, maar het duurt  lang voor we overal pais en vree hebben. Laten we waar mogelijk  een handje helpen.

bevolkingsdag5