web analytics

Internationale Geluksdag (20 maart)

In de filosofie is het begrip ‘geluk’ al lang gangbaar. De Griekse wijsgeer Aristoteles ( 384 – 322 vóór Chr.) zag een gelukkig leven als doel van de deugduitoefening. In de negentiende eeuw hadden we de filosofische stroming van het Utilisme, die het grootste geluk voor het grootste aantal mensen nastreefde. Ook in de politiek is het begrip al eeuwen bekend, getuige de Grondwet van de Verenigde Staten die in de 18de eeuw, de ’pursuit of happiness’ als één van de doeleinden van de nationale gemeenschap bestempelde.

geluk4Het is evenwel nog niet lang geleden dat het begrip ‘geluk’ populair werd  onder de westerse bevolkingen. Je zou een scheidslijn kunnen trekken bij de Tweede Wereldoorlog. Tot dan waren de levensomstandigheden voor het overgrote deel van de bevolking van dien aard, dat je blij was te overleven of althans het hoofd boven water te houden. De zware levensomstandigheden met grote gezinnen, penibele arbeidsomstandigheden, frequente epidemieën en ziektes, de sociale spanningen en onzekerheid maakten van het leven geen lolletje, integendeel. Geen sprake van geluk, maar van een zware last van permanente zorgen, wat we tegenwoordig ‘stress’ noemen. Met de snelle sociaaleconomische ontwikkelingen van na de oorlog krijgt het begrip geluk meer aandacht.
De Universele Rechten van de Mens (1948) bevestigden dat iedereen recht heeft op geluk, voor zichzelf en zijn naasten. Maar geluk is moeilijk alleen te krijgen. Geluk is de resultante van andere omstandigheden, voor een belangrijk deel gebaseerd op de bevrediging van basisbehoeften. geluk2Het is een bijproduct van wat men doet. Het stellen van doeleinden en ze metterdaad realiseren brengt voldoening en geluk. Zoals een spreekwoord zegt: ‘Geluk is een reis, geen bestemming, een proces, geen doel!’ Geluk in onze cultuur verlengt het leven  van gezonde mensen  met zo’n zeven en een half tot tien jaar, door dat ze minder stress ervaren. Gelukkige mensen hebben meer kans om getrouwd te raken en succesvolle huwelijk te hebben. Ze hebben meer vrienden, zijn productiever op het werk en verdienen meer.

De verschillen in duurzaam geluk tussen mensen worden voor zo’n vijftig procent bepaald door erfelijke eigenschappen. Levensomstandigheden bepalen voor rond tien procent  het geluksniveau. Op de andere veertig procent  heb je door je denken en doen dus wel invloed. ‘Gelukkig zijn‘ kun je tot op zekere hoogte leren. De succesvolste therapievorm  is de cognitieve therapie, die ervan uitgaat dat je door je denken je emoties kunt bijsturen. Positief psycholoog  Barbara Frederickson adviseert het aantal positieve ervaringen in je leven op te voeren in verhouding tot de negatieve. Als je drie of meer positieve ervaringen tegenover één negatieve hebt, ga je floreren! Klaar staan voor de medemens is voor velen zo’n sterke positieve ervaring.

geluk
Vier jaar geleden riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 20 maart uit als Wereldgeluksdag omdat het ook belangrijk is op land- en wereldniveau. Onderzoek heeft aangetoond dat naast geluk als een persoonlijke ervaring, het ook een kwestie van volksgezondheid, wereldeconomie en nationaal welzijn is. Zes factoren, te weten: per capita inkomen, sociale contacten, het verwachte aantal gezonde levensjaren, maatschappelijke vrijheid, goedgeefsheid en afwezigheid van corruptie verklaren bijna driekwart van de verschillen tussen de diverse landen.
Ter gelegenheid van de Wereldgeluksdag publiceerde de V.N.  afgelopen week het World Happiness Rapport voor 2016. Denemarken, op de hielen gevolgd door Zwitserland, is daarin het gelukkigste land op de wereld. Net als in 2015 horen IJsland, Noorwegen, Finland, Canada, Nederland, Nieuw Zeeland, Australië en Zweden ook tot de top tien. Nederland staat op de zevende plaats. Het doet goed af en toe stil te staan bij hoe gelukkig we in Nederland zijn!

geluk1

 

Dag van de Liefde

Morgen, 14 februari is het Valentijnsdag, ook wel Dag van de Liefde genoemd.

Deugd.net wenst jou en de jouwen veel liefde en geluk, op deze dag en alle andere dagen. Alle vormen van liefde zijn goed, van eigenliefde, via verliefdheid en compassie tot aan de liefde voor alle mensen. Valentijnsdag 2016
Liefde is de grootste van alle deugden en volgens positief psycholoog Barbara Frederickson de verhevenste van onze gevoelens. Volgens haar kun je je gevoelens van liefde versterken en uitbreiden Daar komen we een volgende keer op terug.

Vandaag willen we enkele fraaie gezegdes aanhalen van Huub Oosterhuis uit zijn boek ‘Ik versta onder Liefde’(blz. 12):
‘Ik versta onder liefde die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, waarmee mensen elkaar bejegenen.

Ik versta onder liefde
Ik versta onder liefde ook: de denkkracht en de intuitie-kracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en optimisme waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle afbraak in.
Alles wat ten goede is, alles wat zingt en in vervoering brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt, en alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede, voor zoveel mogelijk mensen, noem ik liefde’ (einde aanhaling).

Bevlogen Nieuwjaar

 

 

De huidige cyclus van onze jaartelling loopt op zijn eindje en een nieuwe ronde staat voor de deur. De start van onze jaartelling werd bepaald door de geboorte van Jezus, volgens de Gregoriaanse kalender 2015 jaar geleden. De Joodse en de Chinese jaartellingen zijn stukken ouder dan de onze, de Islamitische daarentegen zo’n 700 jaar jonger. De zon en de maan zijn bepalend voor de logica van al onze jaartellingen.

Nieuwjaar 2016

We hebben de gewoonte het oude jaar feestelijk uit te zwaaien en tegelijkertijd het nieuwe uitbundig te verwelkomen. We bekijken hoe positief en/of negatief het voorbije jaar is geweest en velen van ons maken goede voornemens voor het komende jaar. We wensen elkaar goede gezondheid, welvaart, welzijn en geluk toe en zijn doorgaans positief gestemd over onze nabije toekomst.

We wensen dat de lezer al deze goede zaken volop ten deel moge vallen in 2016. We hopen dat voor alle bewoners van onze planeet vrede en rechtvaardigheid hun deel mogen worden. Dat onze leiders de goede wil en de kracht hebben dat in toenemende mate te realiseren.

Nieuwjaar 3

Wij moeten ze een handje helpen, door eigen voorbeeldig gedrag en door deelname aan politieke en maatschappelijke bewegingen ten gunste van minder bedeelden en onderdrukten. Als we resultaten willen boeken, kunnen we het best een plan smeden. Dat hoeft niet gedetailleerd te zijn, maar dient wel grote lijnen aan te geven. Anders riskeren we te verdwalen en vast te lopen. En haalbare doelen en trajecten zijn doorgaans productiever dan onwezenlijke dromen. Voldoening in een geslaagde stap levert de motivatie voor het zetten van de volgende!

Het schijnt dat op zijn best een derde van ons floreert. Eeuwig zonde niet proberen uit te blinken, want men haalt bij lange niet uit het leven wat erin zit. Er is geen reden om bang te zijn voor wat dan ook en niet geschoten is altijd mis. Optimisme en geluk zijn voor een groot deel maakbaar. Bevlogen zijn door idealen, wensen en optimisme is het zout in onze levenspap. Mengen we in dat recept nog wat andere deugden, dan zijn we op de goede weg. Vooral rijkelijk strooien met rechtvaardigheid, mededogen en liefde.

Nieuwjaar 2

 

Van harte een liefdevol en bezielend Nieuwjaar.