web analytics

Internationale vriendschapsdag

   Door vriendschap wordt vreugde verdubbeld en verdriet gedeeld.

vriend3
Vriendschap is, evenals liefde en geluk, een veel begeerde kwaliteit. Het zit in het continuüm van verliefdheid, vriendschap en caritas.. Terwijl verliefdheid zich vooral op eigenbelang richt, is er bij vriendschap een evenwichtige verdeling van geven en nemen. Bij caritas, echte naastenliefde, wordt vooral gedacht aan de belangen van anderen en cijfert men zichzelf weg. In vriendschappen zit de belangenverdeling rationeler in elkaar. Veel liefdesverhoudingen, sterk gebaseerd op emoties, zouden kunnen profiteren van een groter vriendschapselement.

Hoe exclusief zijn vriendschappen? Dat ze dat zijn is geen probleem zolang ze niet gebaseerd zijn op antipathie tegen andere personen of groepen. Vroeger schijnen vriendschappen dieper en exclusiever geweest te zijn, nu heeft men meer en misschien oppervlakkiger vriendschappen. De sociale media stellen in staat contacten met grote aantallen bekenden en vrienden te onderhouden, over de hele wereld.
Moet je een sterk onderscheid tussen vriend en niet-vriend? Zouden we niet tegen iedereen vriendelijk en behulpzaam moeten zijn? Misstappen of tekortkomingen bij anderen zou je kunnen helpen corrigeren. Minstens kun je iedereen, zowel vriend als vijand, in gedachten vrede, liefde en voorspoed wensen.

vriend5
De Verenigde Naties hebben de Internationale Vriendschapsdag uitgeroepen om de vredescultuur te ondersteunen, niet alleen tussen mensen, maar vooral ook tussen groepen en volkeren. Oorlogen en discriminatie leiden tot diep vijandige gevoelens, doorgaans voor de lange duur en dan moeilijk uit te roeien. Om het in het verleden gepleegde misstappen te neutraliseren hebben we vergeving en verzoening nodig.
Om begrip en vriendschap tussen mensen en volken te stimuleren hebben we kennisname van de ander, persoonlijke contacten en gezamenlijke activiteiten nodig. De miljard jaarlijkse toeristen verruimen hun kennis en houding van andere culturen en ontwikkelen daarbij een beter begrip van de ander. Sport is ook een probaat middel voor het bevorderen van vriendschap. Wensen we dat de komende Olympische Spelen in Rio naast uitmuntende sportprestaties en plezier, ook veel vriendschappen kweken.

vriend1