web analytics

Wereld Milieu dag

milieu13 Opgegroeid ben ik in een tijd dat economische groei en sociale vooruitgang de leidende maatschappelijke beginselen waren. De samenleving was in een roes van expansie. Met het milieu werd daarbij weinig of niet rekening gehouden en niemand taalde daarom. De welvaart groeide de pan uit!

mlleu3 De Club van Rome behoorde bij de eerste die aan de bel gingen trekken, in de jaren zeventig, met te poneren dat er grenzen aan de economische groei waren. Nu, zo’n veertig jaar later is het merendeel van de gegoede wereldbevolking, vooral in het westen, zich helemaal bewust dat het zo niet verder kan. De gevolgen van ongebreidelde consumptie laten zich voelen, onder meer door het smelten van ijsmassa’s,  droogtes en onreine lucht. Klimaatakkoorden zijn gesloten en de aanval tegen de opwarming van de aarde is ingezet.milieu9
We zijn op de goede weg, maar hebben nog een grote afstand af te leggen. Productie van energie, water en goederen zal schoner en efficiënter dienen te gebeuren met behulp van duurzame technologieën. Consumptie van goederen zal dienen te verminderen in de rijke landen, temeer omdat die in opkomende landen, het merendeel van de wereldbevolking, sterk vergroot dient te worden om een goed bestaansniveau  te verwerven. Een kwestie van rechtvaardige inkomensverdeling op wereldniveau. Laudatio Si (Wees Geprezen) van Paus Franciscus beschrijft het probleem in heldere, humane termen.
We moeten niet als consument, maar als wereldburger denken en handelen. De aarde kan het zich niet permitteren om honderden miljarden dollars aan oorlogen te verkwanselen milieu5en het milieu met wapens en wapenresten te vergiftigen. En dat geld kan goed gebruikt worden voor sociaaleconomische ontwikkeling en milieubescherming.
Grote delen van de samenleving, waaronder de civiele maatschappij zijn het weleens over de te varen koers. Maar er zijn machtige spelers, regeringen, multinationals en rijken die andere prioriteiten hebben. Als welvarende individuen kunnen we ook meer doen. milieu7De jeugd is al aardig opgevoed in de milieuproblematiek, maar de babyboomers zijn nog niet allemaal aan boord. Zuinig omgaan met energie en water, beperking van onnodige consumptie, steun aan milieuprogramma’s en een rechtvaardiger verdeling van wereld-inkomens, daar moeten we naar toe. We dienen hemel en aarde te bewegen om de aarde in puike conditie te houden, voor ons en voor ons nageslacht

milieu2