web analytics

The Courage Map

              

Als je denkt dat je stoutmoediger en met meer lef wilt leven, en als je de sleutels daarvoor op een ludieke wijze te pakken wilt krijgen, moet je het boek lezen van Franzeska Iseli ‘The Courage Map’. Het is dit jaar uitgekomen en nog niet in het Nederlands vertaald. Franziska is opmerkelijk. Ze is in Zwitserland geboren, en is nu Australische ingezetene. Ze is avontuurlijk, heeft veel gereisd, spreekt vijf talen en runt een aantal pro Deo ondernemingen. Ze is één en al lef. Haar boek daarover is tegen de achtergrond van haar motortrip over de meest onherbergzame wegen van de Zijderoute. En ze doorspekt haar betoog met avontuurlijke ervaringen die ze onderweg opdoet. Ze ziet, symbolisch, de ontwikkeling van de mens, en van de karaktersterkte moed, als een reis, net als historici en schrijvers hebben geconstateerd dat helden hun daden op reis presteren alvorens het magische doel te bereiken.
Het boek wordt door niemand minder ingeleid dan door Sir Richard Branson, alom bekend als een spectaculair Brits ondernemer.
In de introductie breekt Iseli een lans voor het verruimen van je moedsgrenzen en geeft ze aan waar je dat toe in staat stelt. Ze zegt dat er vier dingen zijn die moedige mensen doen: trouw aan zichzelf zijn, meer risico’s nemen, moeilijkheden vierkant aanpakken en leiden door voorbeeld te geven.


Ze behandelt dan op een geestige manier, de dertien principes die je nodig hebt om moedig en doortastend te leven: Die dertien principes zijn:

 1. Verhalen. Ze definiëren en geven betekenis aan ons leven.
 2. Waarheid. Je eigen waarden vinden en omhelzen.
 3. Voornemens. Daadkrachtiger leven begint met voornemens.
 4. Vertrouwen. Essentieel. Vertrouwen in jezelf, in anderen en in het ‘universum’.
 5. Intuïtie. Werkt snel op basis van het onbewuste, inclusief ervaring.
 6. Liefde. Liefdevolle acties manifesteren zich als moed, vriendelijkheid, goedgeefsheid, respect, etc.
 7. Vriendelijkheid. Liefdesvorm. Ogenschijnlijk kleine gebaren kunnen grote gevolgen hebben.
 8. Onvolmaaktheid. Er vanuit gaan dat alles imperfect is, en je niet om perfectie bekommeren, bevordert doortastendheid.
 9. Niet-gebonden zijn. Afstand nemen van het beoogde resultaat voorkomt angst en maakt je vrij.
 10. Bevlogenheid. Ga niet tegen de stroom in, ga met hem mee.
 11. Speelsheid. Een subtiele kunst. Ontwapent en verzacht pijnlijke informatie.
 12. Evolutie. Accepteer ongemak voor grensverleggende doortastendheid.
 13. Engagement. Stel een lef-plan op door doeleinden te identificeren en prioriteiten te stellen. Heb geduld en ben bereid tot koerswijziging.

De behandeling van al deze principes is inhoudelijk to the point en wordt geestig-avontuurlijk gebracht. Een genot om te lezen. Bovendien bevat het boek veel wijsheden en anecdotes, zowel uit de Westerse als de Oosterse literatuur, stimulerende levenswijsheid. Op het einde van de bespreking van elk principe, zijn er ‘travel tunes’ een korte opsomming van de belangrijkste bevindingen, een ‘pit stop’, d.w.z. suggesties voor het praktisch toepassen van het betreffende principe en een ‘travel journal’, waarin je de antwoorden op een aantal sleutelvragen kunt beantwoorden.


Zoals gezegd is het boek nog niet in vertaling verschenen. De softcover in het Engels kost tegen de 20 euro, terwijl het op de Kindle e-reader minder dan vijf euro kost. Extracten van het boek kun je vinden op de website www.deugd.net, onder de pagina ‘extracten’, nummer 51 ‘The Courage Map’.
Lees het boek als je de tijd hebt. Het geeft je een nieuw jasje!

geen durf zonder angst