web analytics

Klasse (Gracián, 1647)

           

Er bestaat zoiets als voornaamheid van ziel, een hoogheid van geest, die tot een hoofs optreden leidt dat veel respect oproept. Niet iedereen beschikt erover, omdat er grootheid van gemoed aan ten grondslag ligt.
Wie deze voornaamheid bezit, streeft er vooral naar goed over de vijand te spreken en hem nog beter te behandelen. Klasse valt het meest op in situaties waarin men wraak kan nemen: men laat de gelegenheid niet voorbij gaan, maar benut deze ten goede door na een onbetwistbare overwinning onvermoede vergevingsgezindheid te tonen. Dit getuigt ook van politiek inzicht en groot staatsmanschap. Een wijs man laat zich niet voorstaan op een overwinning, omdat hij zich nergens op laat voorstaan, en bemantelt met zijn eenvoud zijn verdiende successen.

hoogheid van geest