web analytics

Een eerlijke tegenstander zijn (Gracián)

ouderwetse manier

Een wijs man kan weliswaar gedwongen worden strijd te leveren, maar niet tot lage strijdmethodes. Iedereen moet handelen zoals hij is, niet als degene die men wenst dat hij is. Ridderlijkheid bij het rivaliseren wekt bijval op. Men moet bij het strijd leveren zowel door kracht als stijl zegevieren. Een met laaghartige methodes behaalde overwinning strekt niet tot eer, maar is een nederlaag. Grootmoedigheid behoudt altijd de overhand. Een rechtschapen man gebruikt nooit verboden wapens, zoals die van vroegere vriendschap tegen ontkiemende haat, want wat ooit in vertrouwen is verteld, mag nooit voor wraakdoeleinden worden gebruikt. Alles wat zweemt naar verraad werpt een smet op uw naam. Bij mensen die aanspraak op achting maken, valt het geringste spoor van laagheid al sterk op; ziele-adel en laaghartigheid moeten ver van elkaar blijven. Als ridderlijkheid, edelmoedigheid en trouw van de aardbodem zijn verdwenen, dient u ernaar te streven dat men deze in uw persoon nog aantreft.

nieuwerwetse manier