web analytics

Onderscheid tussen woorden en daden (Gracián, 1647)

Onderscheid maken tussen mensen van het woord en van de daad.
Dit onderscheid vergt dezelfde uitzonderlijke nauwkeurigheid als vereist is voor het beoordelen van vrienden, mensen en beroepen, die alle zeer verschillend zijn.
Woorden kan men niet eten, ze zijn lucht, en van complimenten kan men niet leven, het zijn beleefde illusies. Vogels met een spiegeltje vangen is hen letterlijk verblinden. Opgeblazen mensen betaalt men met wind. Woorden dienen het onderpand van daden te zijn, en daardoor waarde te bezitten. Bomen die geen vruchten maar alleen loof dragen, zijn meestal hol; men dient ze te onderscheiden om te profiteren van de opbrengsten van de ene en de schaduw van de andere.