web analytics

Wereldbevolkingsdag 2021

Ontwikkelingen in de wereldbevolking


Het duurde honderd duizenden jaren voor de wereldbevolking om 1 miljard te halen – toen in zo’n tweehonderd volgende jaren verzevenvoudigde de wereldbevolking. Die bedraagt momenteel 7.7 miljard en wordt verwacht toe te nemen tot ongeveer 8.5 miljard in 2030, 9.7 miljard in 2050 en 10.9 miljard in 2100.
Hoewel de groei van de wereldbevolking sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw afneemt, komen er tegenwoordig per saldo toch nog altijd ongeveer 83 miljoen mensen (1,1%) per jaar bij, ongeveer de omvang van de bevolking van Duitsland.
Het recente verleden heeft enorme veranderingen in vruchtbaarheidscijfers en levensverwachtingen gezien. In het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw hadden vrouwen gemiddeld ieder 4.5 kind; in 2015 was het wereldvruchtbaarheidscijfer gemiddeld minder dan 2.5 kind per vrouw. Ondertussen iss de levensverwachting toegenomen van 64.6 jaar in het begin van de jaren negentig tot 72.6 in 2019.
Tegelijkertijd kent de wereld een hoog niveau van urbanisatie en toenemende migratie. In 2007 woonde voor het eerst meer mensen in stedelijke gebieden dan op het platteland; in 2050 is de verwachting dat 66 percent van de wereldbevolking in steden woont.
De coronapandemie heeft gezondheidsvoorzieningen beschadigd vooral op het gebied van reproductie en seksuele gezondheid. Die heeft ook genderongelijkheden blootgelegd en verscherpt: gender-gebaseerd geweld nam toe onder de ‘lockdown’, evenals het aantal kinderhuwelijken en genitale verminking omdat programma’s die die kwalijke praktijken moesten afschaffen, verstoord werden. Het gevaar van deze veranderingen is dat mensenrechten in het algemeen en die van de vrouwen in het bijzonder worden gekortwiekt. Ondanks dat veel landen gelijkheid van vrouwen als een grondrecht erkennen, hebben vrouwen wereldwijd gemiddeld slechts 75 % van de wettelijke rechten van de man.
Kwantitatieve onderzoekingen suggereren dat tussen vier en negen en twintig procent van de vrouwen die aan geboorteplanning doen, dit zonder medeweten van hun man of partner doen. Een geschatte 58 % van vrouwelijke moordslachtoffers worden jaarlijks gedood door een intieme partner of lid van hun eigen familie, 137 vrouwen per dag
Uitgebreide gegevens over de status van de wereldbevolking, ook per land, vind je op het World Population Dashboard, inclusief gegevens over vruchtbaarheidsindex, gender gelijkheid in het onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid, en nog veel meer .(https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard). De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) is de invloedrijke en actieve arm van de Verenigde Naties voor bevolkingsvraagstukken. Nederland levert belangrijke financiële en andere bijdragen aan deze organisatie
UNFPA stelt dat goede seksuele en reproductieve gezondheid een staat van complete fysieke, mentale en sociaal welzijn betekent in alle zaken die met reproductie te maken hebben. Het houdt in dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksueel leven te hebben, de gelegenheid hebben om zich voort te planten en de om vrijheid te beslissen of, wanneer en hoe vaak ze dat doen.
Om seksuele en reproductieve gezondheid in stand te houden, hebben mensen toegang nodig tot correcte informatie evenals veilige, effectieve en de betaalbare contraceptiemethode van hun keuze. Ze moeten voorgelicht worden en in staat gesteld zichzelf te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. En wanneer ze beslissen kinderen te hebben, moeten vrouwen toegang hebben tot de zorg die hun kan helpen een gezonde zwangerschap te hebben, een veilige bevalling en een gezonde baby

een drukke winkelstraat in Azië

Nederland

Nederland doet het goed wat seksuele en reproductieve gezondheid betreft. De percentages aan abortussen, teenager zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen horen tot de laagste in de wereld. Openheid voor seksuele aangelegenheden en toegang tot seksuele gezondheidszorg voor eenieder zijn belangrijke factoren achter deze successen.
Om keuzevrijheid voor vrouwen en jongeren te verschaffen, investeert de regering in informatie, gezondheidsproducten, goede gezondheidszorg en de rechten van alle personen
In 2018-2019 verschafte de regering alomvattende seksuele opvoeding voor 1,077,261 jongeren. Het doel van het programma seksuele vorming is dat kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar compleet ondersteund worden in hun seksuele vorming. Zodat ze (later) prettige, gewenste, veilige en gelijkwaardige (seksuele) relaties aan kunnen gaan. Sinds 2012 hebben 2.750.000 meer vrouwen en meisjes toegang gekregen tot moderne anticonceptie.
618,937 personen van kwetsbare groepen waren bereikt door HIV/AIDS gezondheidsdiensten
In vergelijking met andere landen is het anticonceptiegebruik in Nederland relatief hoog en de abortuszorg is in Nederland van hoge kwaliteit. Maar er zijn nog steeds vrouwen die onbedoeld en ongewenst zwanger raken en vrouwen die geen goede toegang hebben tot abortuszorg. Jaarlijks kiezen ongeveer 27.000 in Nederland wonende vrouwen ervoor een zwangerschap af te breken. Een derde van hen gebruikte geen anticonceptie. Twee derde wel, maar daar ging dus iets mis. Het bevolkingsonderzoek ‘Seksuele Gezondheid in Nederland 2017’ laat zien dat 8% van de seksueel actieve vrouwen geen anticonceptie gebruikt terwijl ze wel vruchtbaar zijn en geen kind willen. Deze groep loopt dus een risico op onbedoelde zwangerschap.
Seksuele grensoverschrijding is een groot maatschappelijk probleem. Als zoenen en aanraken tegen de wil worden meegerekend, heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen dat wel eens meegemaakt. Deze cijfers verschillen niet veel met cijfers uit internationaal onderzoek, en laten al jaren zien dat ongewenst seksueel gedrag een omvangrijk probleem is, waarbij de impact op slachtoffers enorm kan zijn.
Als conclusie kunne we zeggen dat Nederland een soort gidsland is dat een goed voorbeeld en steun kan betekenen voor grote noden in de rest van de wereld.

een drukke aardbol!