web analytics

Enige Durf bij Alles wat Men Onderneemt (Gracián, 1647)

Branson en Musk, durvers naar de ruimte

Enige durf bij alles wat u onderneemt is verstandig en zinvol. Men moet zijn oordeel over anderen matigen en niet zo’n hoge dunk van hen krijgen dat men hen vreest. Uw verbeeldingskracht mag u nooit de baas worden. Sommige mensen lijken heel wat tot men in persoonlijk contact met hen komt. Dan leidt die omgang meer tot ontgoocheling dan waardering. Niemand kan buiten de nauwe perken van het menselijke treden; voor eenieder geldt een limiet, bij de een heeft deze betrekking op zijn verstand, bij de ander op zijn karakter. De waardigheid van het ambt dat iemand bekleedt, gaat maar zelden samen met persoonlijke waardigheid. Meestal wreekt het lot zich op de hoogheid van een ambt door de inferioriteit van de verdiensten van wie het uitoefent. Onze fantasie overdrijft alles en schildert de dingen mooier af dan ze zijn. Zij toont ons niet alleen hoe iets is, maar ook hoe het zou kunnen zijn. Ons door ervaring ontgoocheld verstand dient haar terecht te wijzen. Zoals wijsheid niet gepaard mag gaan met vreesachtigheid, zo mag dwaasheid geen risico’s nemen. Als zelfvertrouwen al kracht schenkt aan eenvoudigen van geest, hoeveel te meer aan mannen van verdienste en ontwikkeling.

er is ook veel geestelijke durf