web analytics

Blog 48. Wereld Toerisme Dag (27 september)

Niemand is volledig mens dan hij die veel gereisd heeft.
de Lamartine

toerisme
erop uit

Zoals gebruikelijk geeft Ban Ki Moon,  Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, een speech ter gelegenheid van deze internationale dag.

In 1950 waren er 25 miljoen internationale toeristen, terwijl er momenteel 1.2 miljard mensen de wereld als toerist bereizen. Internationale reizen zijn een belangrijk onderdeel van veel levens geworden. En het aantal internationale toeristen blijft groeien.

toerisme3
leuke dingen leren en zien

Toerisme ligt vaak ten grondslag aan het smeden van vriendschappen en het scheppen van beter begrip tussen mensen en culturen. Reizen geeft nieuwe ideeën en inzichten. Tegelijkertijd is toerisme een economisch belangrijke sector en een stimulans voor de ontwikkeling van een land. Toerisme draagt belangrijk bij aan .

toerisme-4
toerisme schept werk

Toerisme draagt belangrijk bij aan het scheppen van werkgelegenheid. In Tunesië bijvoorbeeld werkten direct en indirect meer dan 300 000 mensen in de toeristensector, zo’n 15 % van de actieve bevolking. Door ernstige terreuraanslagen is het toerisme daar zo goed als stil komen liggen met ruïneuze gevolgen voor de inkomsten van de bevolking.

Toerisme en recreatie, de ‘gastvrijheidseconomie’, zijn ook belangrijk voor de Nederlandse economie. De 14 miljoen toeristen en zakenreizigers die Nederland in 2014 bezochten, gaven in totaal circa 10,2 miljard euro uit aan hun bezoek De toeristische sector telt ruim 600.000 banen, 6,2% van het totale aantal banen in Nederland. De verwachting is dat het aantal toeristen en zakenreizigers verder toeneemt naar 16 miljoen in 2020. Amsterdam blijft in 2014 de populairste bestemming voor buitenlandse toeristen met ruim 5 miljoen bezoekers per jaar

Iedereen heeft het recht op ontspanning en toeristische ervaringen, maar de 1 miljard mensen op de wereld die gehandicapt zijn, samen met kinderen en senioren ontmoeten ernstige obstakels in fundamentele reisfaciliteiten zoals duidelijke en betrouwbare informatie, efficiënt transport, openbare diensten en een makkelijk te gebruiken openbaar veevoer infrastructuur.

toerisme6 Zelfs met onze moderne technologie. Het thema van deze dag, universele toegankelijkheid van toerisme, is bedoeld als een oproep om alle reisbarrières, zowel fysiek als mentaal, te slechten zodat iedereen in staat wordt gesteld van toerisme te genieten en onvergetelijke reiservaringen op te doen.

De Nederlander is een reislustig wezen en miljoenen trekken jaarlijks de grens over, naar buur- en verre landen. Het is voor velen een vast bestanddeel van onze vakanties en we doen ons terecht tegoed aan de rijkdom en gastvrijheid van andere landen. Het stimuleert, belangstelling, begrip en vriendschap en het bouwt de deugd van kennis en wijsheid in ons op.

toerisme7
Fijne vakantie